Karantene og isolasjon ved koronavirus

Illustrasjon av et hus

Smittekarantene for nærkontakter

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som har hatt nærkontakt med en person som er smittet med covid-19 skal som hovedregel i smittekarantene i 7 døgn. Nærkontakten må ha skjedd mindre enn 48 timer før den smittede fikk symptomer på covid-19, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke hadde symptomer.

Fullvaksinert eller gjennomgått covid-19

Hvis du er fullvaksinert eller har hatt covid-19 skal du følge et testregime og kan avslutte smittekarantenen etter første negative test, gitt at du tar en ny test.

Du skal:

 • ta en test så raskt som mulig etter nærkontakt. Det kan være en antigen hurtigtest eller en PCR-test.
 • være i smittekarantene til du har fått prøvesvaret på første test og det er negativt.
 • ta en ny antigen hurtigtest eller en PCR-test tidligst 3 dager og senest 7 dager etter nærkontakt.

Hvis du får luftveissymptomer, skal du ta kontakt med kommunen og ta en test.

Uvaksinert

Hvis du IKKE er fullvaksinert eller har hatt covid-19 skal du i smittekarantene og følge et testregime.

Du skal:

 • teste deg hver dag i 7 dager med antigen hurtigtest

eller

 • teste deg annenhver dag i 7 dager med PCR-test.

Første test skal tas så raskt som mulig etter nærkontakt. Du er i smittekarantene frem til du får prøvesvaret på første test. Er prøvesvaret negativt kan du avslutte smittekarantenen gitt at du fullfører resten av testregimet.

Hvis du får luftveissymptomer, skal du ta kontakt med kommunen og ta en test.

Barn og unge under 18 år

Det er anbefalt at barn og unge under 18 år følge de samme reglene som for voksne. Barn og unge under 18 år er unntatt kravet om smittekarantene.

Testing for øvrige nærkontakter

Anbefalingen for øvrige nærkontakter gjelder fortsatt. Øvrige nærkontakter kan for eksempel være kollegaer eller klassekamerater.

Øvrige nærkontakter

Fullvaksinert eller har hatt korona for mindre enn 12 måneder siden: Du trenger ikke teste deg.

Fått én vaksinedose for mer enn 3 uker siden: Du bør ta én koronatest, gjerne snarest. Dersom du tar en selvtest og den er positiv, må du ta kontakt med kommunen.

Uvaksinerte øvrige nærkontakter: Du bør ta én koronatest, gjerne snarest. Dersom du tar en selvtest og den er positiv, må du ta kontakt med kommunen.

Hva skal du gjøre ved positiv test?

Folkehelseinstituttet har laget en oversikt som viser hva du skal gjøre hvis du har positiv koronatest. Se oversikten her.

Isolasjon

Du skal isoleres dersom du har fått påvist korona. Hvis det er grunn til å tro at du kan være smittet med virusvarianten omikron gjelder egne regler for isolasjon, se avsnittet under.

For deg i isolasjon gjelder:

 • Du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut, men du kan være i egen hage eller på egen balkong/veranda/terrasse.
 • Andre må hjelpe deg med nødvendige ærend.
 • Du skal helst holde minst to meters avstand til de du bor sammen med.
 • Du bør ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.
 • Du må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.
 • Gjennomfør hyppig rengjøring av hjemmet, spesielt på overflater og de stedene som dere ofte tar på.

Det er viktig at barnets/ungdommens behov for omsorg blir ivaretatt, selv om barnet eller foresatte har koronasykdom.

Oppholdssted for isolasjon

Du isoleres i hjemmet, på egnet oppholdssted eller eventuelt i helseinstitusjon.

Dersom kommunen vurderer at du ikke kan gjennomføre isolasjonen hjemme, skal kommunen tilby opphold på hotell eller annet egnet sted. Kommunen kan også bestemme at de som den smittede bor sammen med må oppholde seg på et annet egnet oppholdssted. I begge tilfeller skal kommunen dekke kostnadene.

Kommunen skal sørge for at personer i innreisekarantene på karantenehotell som blir bekreftet smittet med korona snarest mulig får et egnet oppholdssted for å gjennomføre isolasjon.

Hvor lenge må du være isolert?

Du kan avslutte isolasjon når det har gått 5 døgn fra du fikk prøvesvaret på den positive covid-19 testen og du har vært feberfri i minst 24 timer, uten å bruke febernedsettende medisin. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke.

Isolasjonen avsluttes også i de tilfellene der andre i din husstand fortsatt er i isolasjon eller karantene.

For personer på sykehus eller som går på immundempende behandling, kan kravet om isolering være lenger.

Når du er ferdig med isoleringstiden, regnes du ikke lenger som smitteførende.

Folkehelseinstituttet (FHI) gir informasjon om kriteriene for opphevelse av isolasjon

Restsymptomer

Restsymptomer er symptomer som er igjen etter isolasjonstiden er over. Det kan være tap av/endret smak- og luktesans, hoste, tungpustethet og nedsatt almenntilstand. Disse symptomene går som oftest over av seg selv etter litt tid.

Så lenge du har gjennomført isolasjonstiden og har vært feberfri i 24 timer uten bruk av febernedsettende medisin, er det greit å ha enkelte restsymptomer.

Dersom du føler deg syk, bør du holde deg hjemme til allmenntilstanden din er bedre.

Omikron – testing, smittekarantene og isolasjon

Avsnittene under gjelder i de tilfeller hvor det er grunn til å tro at den smittede personen har virusvarianten omikron.

Isolasjon ved mistanke om smitte med omikron

Du skal i isolasjon i 7 dager fra det tidspunktet du får svar på positiv test på covid-19 dersom:

 • du kommer reisende direkte fra eller har mellomlandet i ett av følgende land: Sør-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Mosambik, Lesotho, Eswatini og Malawi
 • kommuneoverlegen har grunn til å tro at du kan være smittet med virusvarianten omikron.

Isolasjonen skal gjennomføres egen bolig eller på annet egnet oppholdssted hvor du kan unngå nærkontakt med andre. Du må ha enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.

Hvis du bor sammen med noen andre skal du i størst mulig grad holde deg isolert fra resten av husstanden.

Dersom det senere bekreftes at du ikke er smittet med omikron virusvariantene, kan du følge de vanlige reglene for isolasjon. Se link her.

Får du påvist covid-19 mens du er i reisekranene på karantenehotell og det er grunn til å mistenke omikron virusvariant, skal du isoleres med en gang og få tilbud om egnet oppholdssted til å gjennomføre isolasjonstiden av kommunen.

Karantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære

Bor du sammen med eller er tilsvarende nære (for eksempel kjæreste) til en person som er i isolasjon med mistanke om virusvarianten omikron, skal du i 10 dager smittekarantene. Dette gjelder også nærkontakt som skjedde inntil 48 timer før den smittede personen fikk symptomer.

Når du er i smittekarantene, skal du ta to PCR-tester:

 1. så raskt som mulig etter nærkontakt
 2. 7 dager etter nærkontakt

Du kan avslutte smittekarantenen dersom du tester negativt på PCR-testen tatt 7 dager etter nærkontakt.

Du kan ha smittekarantene i din egen bolig eller på annet egnet oppholdssted. Ved bruke av annet egnet oppholdssted må du ha enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.

For deg i smittekarantene, gjelder følgende:

 • Opphold deg på et egnet oppholdssted eller i eget hjem. 
 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.
 • Ikke ta offentlig transport.
 • Ikke oppsøke offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativer, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre.

Du kan gå turer ute, men hold god avstand til andre. Får du symptomer på luftveisinfeksjon skal du ta kontakt med kommunene du bor eller oppholder deg i for å ta en test.

Hvis den smittede personen får bekreftet at det ikke er omikron virusvarianten kan du avslutte smittekarantenen.

Foreldre i smittekarantene kan gjennomføre samvær med barn i karantenetiden.

Plikt til testing for øvrige nærkontakter

Dersom du har vært i nærkontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 og det er grunn til å tro at det er omikron varianten har du plikt til å teste deg. Dette gjelder ved nærkontakt inntil 48 timer før den smittede personen fikk symptomer.

Du skal ta en PCR-test:

 • så raskt det er mulig

OG

 • mellom 3 og 7 dager etter nærkontakten

Du skal om mulig unngå nærkontakt med andre fremt til du har fått negativt prøvesvar på føres test.

Hvis den smittede personen får bekreftet at det ikke er omikron-varianten trenger du ikke teste deg.

Reisekarantene

Kravet om reisekarantene varierer ut fra alder, vaksinasjonsstatus og hvilken farge landet du reiser fra har.

Se reglene for innreise og gjennomføring av reisekarantene her.