Munnbind

Munnbind kan anbefales som en del av tiltakene for å redusere risiko for smittespredning i situasjoner med høyt smittepress. Munnbind kan ikke erstatte andre tiltak som avstand.

Ung mann på buss med munnbind

Anbefaling om bruk av munnbind

Situasjoner der det er lokal anbefaling eller påbud om å bruke munnbind

I noen situasjoner er det anbefalt eller påbud om å bruke munnbind.

Se nettsiden til kommunen du oppholder deg i, eller skal reise til, for informasjon om det er anbefaling om munnbind der.

Situasjoner der det er nasjonalt påbud om å bruke munnbind

Det er påbudt å bruke munnbind hvis du er over 12 år når:

 • Du skal i reisekarantene og bruker offentlig transport fra ankomststed til karantenested.
 • Du forlater Norge før reisekarantenetiden er over og benytter offentlig transport under utreisen.
 • Kommunelegen gjør særskilt vurdering av om du som er i smittekarantene kan få lov til å bruke offentlig transport for å komme deg til egnet karantenested.

Anbefaling om bruk av munnbind under hele covid-19-pandemien

Myndighetene anbefaler også at munnbind brukes i følgende situasjoner (ikke tidsbegrenset):

 • Når personer som er smittet eller har symptomer på covid-19 må bryte isolasjonen sin for å reise til og fra helseinstitusjon eller for testing.
 • Når personer med mistenkt eller påvist covid-19 er nærmere andre hustandsmedlemmer enn 1 meter, dersom helsetilstanden tillater det.
 • Alternativt at husstandsmedlemmer benytter munnbind når de ikke kan overholde minst én meter avstand til en person med mistenkt eller påvist covid-19, dersom det ikke er mulig for den syke å ha munnbind på.

Se også mer informasjon om ulike typer munnbind og anbefalinger om bruk.

Barn og munnbind

Anbefalinger om bruk av munnbind på kollektivtransport gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder.

Munnbind frarådes under alle omstendigheter til barn under 2 år da det kan hindre fri pust.

Bruk av munnbind hos ungdom fra ungdomsskolealder gjelder i samme situasjoner som for den øvrige befolkningen. Bruk av munnbind er ikke nødvendig på skoler. Der er smittevernet ivaretatt gjennom egne veiledere. De fra ungdomsskolealder som anbefales munnbind, kan bruke samme størrelse på munnbind som voksne.

Selv om kunnskapen om barn og barns rolle i smittespredningen fortsatt er mangelfull, ser det ut til at barn har en mindre rolle enn den øvrige  befolkningen. Barn vil vanskeligere kunne bruke munnbind riktig, og hos små barn øker risikoen for å hindre fri pust.

Ulike typer munnbind og anbefalinger om bruk

​Hvorfor anbefales det at vi bruker munnbind i noen situasjoner?

Munnbind anbefales som en del av tiltakene for å redusere risiko for smittespredning i situasjoner hvor en har økende eller høyt smittepress, men det kan ikke erstatte andre tiltak.

Covid-19 smitter ved at viruset overføres fra luftveiene hos en smittet person til slimhinnene i øyne, nese eller munn hos en annen person. Du er trolig mest smittsom når du har symptomer, men personer uten symptomer kan også smitte. De viktigste smittevernrådene er derfor å holde avstand til andre, huske god håndhygiene og holde seg hjemme hvis du er syk.

I områder med liten eller ingen kjent smitte er det ikke innført generelle anbefalinger om bruk av munnbind. Folkehelseinstituttet fraråder det heller ikke.

Hvilke typer munnbind finnes det?

Det fins både medisinske munnbind og tøymunnbind.

Medisinske munnbind er engangsmunnbind som er produsert for bruk i helsetjenesten, og som innfrir kravene i gjeldende standarder.
Medisinske munnbind er utformet for å hindre smitte fra den som har det på til andre, men det har også en beskyttende effekt for den som bærer det. Det vil si at du først og fremst beskytter andre mot å bli smittet av deg dersom du skulle være smittet uten å vite det. Men samtidig reduserer du også risikoen for at du blir smittet av andre. Forutsetningen er uansett at munnbindet brukes korrekt.

Tøymunnbind, er ment til bruk utenfor helsetjenesten for engangs- eller gjenbruk. De kan være hjemmelagde eller fabrikkproduserte, og er laget av tekstiler eller annet vaskbart materiale. Dersom du vil bruke tøymunnbind anbefaler vi tøymunnbind med dokumentert effekt på minst 70 % filtrering av partikler. Se anbefalingene lenger ned i artikkelen dersom du vil lage egne tøymunnbind.

Forskningen som er gjort så langt, tyder på at det er dårligere effekt av tøymunnbind enn medisinske munnbind, og at det er stor variasjon i tøymunnbindenes effekt ut ifra type materiale og passform.

Hvordan tar jeg på meg medisinsk munnbind riktig?

 1. Rengjør hendene før du tar på munnbind.
 2. Pass på at munnbindet sitter tett inntil ansiktet og godt over nesen.
 3. Klem munnbindet på hver side av neseryggen og dra det godt ned under haken.
 4. Munnbind skal alltid ha den fargede siden ut.
 5. Ikke ha det nedenfor nesen eller på haken. Ikke flytt det opp og ned. 
 6. Briller skal være over munnbindet.
 7. Bruk hvert munnbind bare én gang.
 8. Bytt munnbind hvis det blir fuktig eller om du tar det av for å spise e.l.
 9. Når du tar av munnbindet, forsøk å kun berøre strikkene/knytebåndene
 10. Kast det brukte munnbindet i en (vanlig) søppelbøtte med én gang du tar det av.
 11. Rengjør hendene etter at du har tatt av eller berørt munnbindet.

Se illustrasjon for riktig bruk av munnbind (PDF, fhi.no).

Folkehelseinstituttet har utarbeidet informasjon om munnbind på mange ulike språk.

Hvordan tar jeg på meg tøymunnbind riktig?

 1. Rengjør hendene før du tar på tøymunnbind
 2. Påse at tøymunnbind sitter tett inntil ansiktet og godt over nesen.
 3. Bytt til rent tøymunnbind dersom det blir fuktig eller om du tar det av for å spise eller lignende.
 4. Rengjør hendene etter du tar av eller berører tøymunnbind.
 5. Oppbevar det brukte tøymunnbindet i en lukket plastpose inntil du får vasket det.
 6. Vask tøymunnbind på 60 grader mellom hvert bruk.

Se illustrasjon for riktig bruk av tøymunnbind (PDF, fhi.no).

Korrekt hygiene ved bruk av munnbind

Munnbind oppleves ofte som ubehagelig å ha på, og som regel vil personer som har munnbind på over tid, hyppig berøre både det og ansiktet for øvrig. Derfor bør du:

 • unngå å berøre forsiden på munnbindet og rengjør hendene dersom du gjør det.
 • unngå å berøre forsiden på munnbindet og deretter øyne eller ansikt.
 • vaske hender før du tar på, og etter at du har tatt av eller berørt munnbindet.

Hvor får jeg tak i riktig munnbind?

Medisinsk munnbind og flere typer tøymunnbind får du kjøpt hos de fleste butikker og apotek.

Kan munnbind gå ut på dato og når må jeg bytte munnbind?

Munnbind og tøymunnbind har begrenset effekt og levetid, og de kan gå ut på dato. Munnbind må byttes med jevne mellomrom, for eksempel når det er fuktig eller tilsølt eller du tar det av for å spise.

Medisinske munnbind er til engangsbruk og skal ikke benyttes på nytt dersom du har tatt det av. Det skal kastes i en vanlig søppelkasse etter bruk.

Tøymunnbind skal ikke tas på igjen før de er vasket. De kan vaskes med annet tøy på minst 60 grader.

Hvilke krav gjelder for hjemmesydde munnbind?

Norske myndigheter anbefaler å bruke Standard Norge sin veiledning for å sy munnbind selv.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har en video som kan brukes til inspirasjon til hvordan du kan sy munnbind selv (på engelsk). Videoen er ment som hjelp til praktisk gjennomføring. WHO har noen andre krav til tøymunnbind enn Standard Norge. Det er kravene til Standard Norge som er anbefalt av norske myndigheter.

Kan jeg spise eller drikke med munnbindet på? Hva hvis jeg setter det på haken eller lar det henge på det ene øret?

Nei. Dersom du skal spise eller drikke må du ta munnbindet av, vaske hendende, og så ta på nytt eller vasket munnbind.

Beskytter alle munnbind like bra?

Nei. Forskningen som er gjort så langt, tyder på at det er stor variasjon i filtreringseffekten og beskyttelsesgraden avhengig av type materiale den er laget av, produksjonsforhold og passform. Håndhygiene må uansett gjennomføres før du tar på munnbindet, etter at du har tatt det av eller berørt det.

Kan jeg ha besøk eller gå på butikken hvis jeg er syk, med luftveissymptomer, og har på meg maske?

Nei, dersom du er syk med symptomer skal du i utgangspunktet holde deg hjemme. Du skal ikke ha besøk og du bør unngå nærkontakt med andre mennesker. Dersom du ikke har andre muligheter kan du gå på butikken, men være nøye med å vaske hender, holde avstand, og bruke munnbind. Dersom du er i isolasjon med mistenkt eller påvist covid-19 kan du ikke gå i butikken, heller ikke med munnbind.

Hvor godt fungerer munnbind sammenlignet med å holde én meter avstand?

Dokumentasjonen på hvor godt medisinske munnbind beskytter mot spredning av luftveisinfeksjoner varierer mye. Den samlede vurderingen er at bruk av munnbind og tøymunnbind i befolkningen reduserer risikoen for spredning med cirka 40 %. Den beskyttende effekten av munnbind og tøymunnbind er påvirket av kvaliteten, og av om de brukes korrekt. Til sammenlikning reduseres risikoen for smittespredning når vi holder minst én meter avstand til hverandre med cirka 80 %. Det betyr at smitterisikoen kan øke hvis vi erstatter det å holde minst én meter avstand med bruk av munnbind.

Bruk av munnbind og tøymunnbind kan derfor ikke erstatte, men være et supplement til de andre grunnleggende smitteverntiltakene: Holde deg hjemme når du er syk, test deg ved symptomer, hold avstand og ha god hand- og hostehygiene.

Er det noen voksne som ikke kan bruke munnbind?

Det er dem som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Det er derfor viktig å respektere at ikke alle kan benytte munnbind.

Er det trygt å ta fulle tog og busser dersom de fleste passasjerer bruker munnbind?

Bruk av munnbind kan ikke erstatte effekten av å holde minst én meter avstand da effekten av å holde avstand er større enn effekten av munnbind på smittespredning. Det viktigste er derfor at alle tar et ansvar slik at antall passasjerer halveres sammenlignet med normalsituasjonen. På den måten vil reisen være tryggest mulig for reisende og ansatte.

Derfor oppfordrer vi arbeidsgivere til å bidra. Vi oppfordrer alle som har mulighet, til å gå eller sykle til jobb og skole. Vi oppfordrer til å forskyve arbeidstiden og bruke hjemmekontor når det lar seg gjøre.

Tegnspråktolket informasjon om munnbind