Munnbind

Ung mann på buss med munnbind

Anbefaling om bruk av munnbind

Det anbefales å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre når det ikke er mulig å holde avstand.

Det er også anbefalt å bruke munnbind når du er i kontakt med helse- og omsorgstjenesten, for eksempel hos fastlegen eller tannlegen.

Denne anbefalingen gjelder nasjonalt, men det kan være noen kommuner som har strengere lokale tiltak. Se nettsiden til din kommune her.

Anbefalingen gjelder ikke for:

 • barn under 12 år
 • personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind

Hvorfor anbefales det at vi bruker munnbind?

Munnbind anbefales som en del av tiltakene for å redusere risiko for smittespredning i situasjoner hvor en har økende eller høyt smittepress.

Covid-19 smitter ved at viruset overføres fra luftveiene hos en smittet person til slimhinnene i øyne, nese eller munn hos en annen person. Du er trolig mest smittsom når du har symptomer, men personer uten symptomer kan også smitte. De viktigste smittevernrådene er derfor å holde seg hjemme og teste deg hvis du er syk.

Barn og munnbind

Anbefalinger om bruk av munnbind gjelder ikke for barn under 12 år.

Munnbind frarådes under alle omstendigheter til barn under 2 år da det kan hindre fri pust.

Bruk av munnbind hos ungdom fra ungdomsskolealder gjelder i samme situasjoner som for den øvrige befolkningen. Bruk av munnbind er ikke nødvendig på skoler.

De fra ungdomsskolealder som anbefales munnbind, kan bruke samme størrelse på munnbind som voksne.

Ulike typer munnbind og anbefalinger om bruk

Hvilke typer munnbind finnes det?

Det fins både medisinske munnbind og tøymunnbind.

Medisinske munnbind er engangsmunnbind som er produsert for bruk i helsetjenesten, og som innfrir kravene i gjeldende standarder.
Medisinske munnbind er utformet for å hindre smitte fra den som har det på til andre, men det har også en beskyttende effekt for den som bærer det. Det vil si at du først og fremst beskytter andre mot å bli smittet av deg dersom du skulle være smittet uten å vite det. Men samtidig reduserer du også risikoen for at du blir smittet av andre. Forutsetningen er uansett at munnbindet brukes korrekt.

Tøymunnbind, er ment til bruk utenfor helsetjenesten for engangs- eller gjenbruk. De kan være hjemmelagde eller fabrikkproduserte, og er laget av tekstiler eller annet vaskbart materiale. Dersom du vil bruke tøymunnbind anbefaler vi tøymunnbind med dokumentert effekt på minst 70 % filtrering av partikler. Se anbefalingene lenger ned i artikkelen dersom du vil lage egne tøymunnbind.

Forskningen som er gjort så langt, tyder på at det er dårligere effekt av tøymunnbind enn medisinske munnbind, og at det er stor variasjon i tøymunnbindenes effekt ut ifra type materiale og passform.

Hvordan tar jeg på meg medisinsk munnbind riktig?

 1. Rengjør hendene før du tar på munnbind.
 2. Pass på at munnbindet sitter tett inntil ansiktet og godt over nesen.
 3. Klem munnbindet på hver side av neseryggen og dra det godt ned under haken.
 4. Munnbind skal alltid ha den fargede siden ut.
 5. Ikke ha det nedenfor nesen eller på haken. Ikke flytt det opp og ned. 
 6. Briller skal være over munnbindet.
 7. Bruk hvert munnbind bare én gang.
 8. Bytt munnbind hvis det blir fuktig eller om du tar det av for å spise e.l.
 9. Når du tar av munnbindet, forsøk å kun berøre strikkene/knytebåndene
 10. Kast det brukte munnbindet i en (vanlig) søppelbøtte med én gang du tar det av.
 11. Rengjør hendene etter at du har tatt av eller berørt munnbindet.

Se illustrasjon for riktig bruk av munnbind (PDF, fhi.no).

Folkehelseinstituttet har utarbeidet informasjon om munnbind på mange ulike språk.

Hvordan tar jeg på meg tøymunnbind riktig?

 1. Rengjør hendene før du tar på tøymunnbind
 2. Påse at tøymunnbind sitter tett inntil ansiktet og godt over nesen.
 3. Bytt til rent tøymunnbind dersom det blir fuktig eller om du tar det av for å spise eller lignende.
 4. Rengjør hendene etter du tar av eller berører tøymunnbind.
 5. Oppbevar det brukte tøymunnbindet i en lukket plastpose inntil du får vasket det.
 6. Vask tøymunnbind på 60 grader mellom hvert bruk.

Se illustrasjon for riktig bruk av tøymunnbind (PDF, fhi.no).

Korrekt hygiene ved bruk av munnbind

Munnbind oppleves ofte som ubehagelig å ha på, og som regel vil personer som har munnbind på over tid, hyppig berøre både det og ansiktet for øvrig. Derfor bør du:

 • unngå å berøre forsiden på munnbindet og rengjør hendene dersom du gjør det.
 • unngå å berøre forsiden på munnbindet og deretter øyne eller ansikt.
 • vaske hender før du tar på, og etter at du har tatt av eller berørt munnbindet.

Hvor får jeg tak i riktig munnbind?

Medisinsk munnbind og flere typer tøymunnbind får du kjøpt hos de fleste butikker og apotek.

Kan munnbind gå ut på dato og når må jeg bytte munnbind?

Munnbind og tøymunnbind har begrenset effekt og levetid, og de kan gå ut på dato. Munnbind må byttes med jevne mellomrom, for eksempel når det er fuktig eller tilsølt eller du tar det av for å spise.

Medisinske munnbind er til engangsbruk og skal ikke benyttes på nytt dersom du har tatt det av. Det skal kastes i en vanlig søppelkasse etter bruk.

Tøymunnbind skal ikke tas på igjen før de er vasket. De kan vaskes med annet tøy på minst 60 grader.

Hvilke krav gjelder for hjemmesydde munnbind?

Norske myndigheter anbefaler å bruke Standard Norge sin veiledning for å sy munnbind selv.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har en video som kan brukes til inspirasjon til hvordan du kan sy munnbind selv (på engelsk). Videoen er ment som hjelp til praktisk gjennomføring. WHO har noen andre krav til tøymunnbind enn Standard Norge. Det er kravene til Standard Norge som er anbefalt av norske myndigheter.

Kan jeg spise eller drikke med munnbindet på? Hva hvis jeg setter det på haken eller lar det henge på det ene øret?

Nei. Dersom du skal spise eller drikke må du ta munnbindet av, vaske hendende, og så ta på nytt eller vasket munnbind.

Beskytter alle munnbind like bra?

Nei. Forskningen som er gjort så langt, tyder på at det er stor variasjon i filtreringseffekten og beskyttelsesgraden avhengig av type materiale den er laget av, produksjonsforhold og passform. Håndhygiene må uansett gjennomføres før du tar på munnbindet, etter at du har tatt det av eller berørt det.

Kan jeg ha besøk eller gå på butikken hvis jeg er syk, med luftveissymptomer, og har på meg maske?

Nei, dersom du er syk med symptomer bør du holde deg hjemme og ta en koronatest. Du bør ikke ha besøk og unngå nærkontakt med andre mennesker. Dersom du ikke har andre muligheter kan du gå på butikken, men være nøye med å vaske hender, holde avstand, og bruke munnbind. Dersom du er i isolasjon med mistenkt eller påvist covid-19 kan du ikke gå i butikken, heller ikke med munnbind.

Hvor godt fungerer munnbind sammenlignet med å holde én meter avstand?

Dokumentasjonen på hvor godt medisinske munnbind beskytter mot spredning av luftveisinfeksjoner varierer mye. Den samlede vurderingen er at bruk av munnbind og tøymunnbind i befolkningen reduserer risikoen for spredning med cirka 40 %. Den beskyttende effekten av munnbind og tøymunnbind er påvirket av kvaliteten, og av om de brukes korrekt. Til sammenlikning reduseres risikoen for smittespredning når vi holder minst én meter avstand til hverandre med cirka 80 %. Det betyr at smitterisikoen kan øke hvis vi erstatter det å holde avstand med bruk av munnbind.

Er det noen voksne som ikke kan bruke munnbind?

Det er dem som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Det er derfor viktig å respektere at ikke alle kan benytte munnbind.

Tegnspråktolket informasjon om munnbind