Reiser til og fra utlandet

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige.

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige. Dette globale reiserådet fra UD gjelder til og med 5. juli 2021. Fra og med 5. juli opphever UD reiserådet for EØS/Schengen, Storbritannia og de landene på EUs tredjelandsliste FHI anser som trygge. Les mer om reiserådet fra UD her (regjeringen.no). 

Det er fortsatt begrenset mulighet for utlendinger å komme inn i Norge.

Reiserådene og innreisereglene skal redusere faren for at personer bosatt i Norge blir smittet i utlandet og at reisende tar med seg smitte til Norge. Hold deg oppdatert på hvilke regler som gjelder før du reiser, både der du bor til vanlig, og dit du skal reise. Følg også med på smittevernrådene. Husk at både smittesituasjonen og smittevernrådene kan endres raskt.

Hvem får reise til Norge?

Du får ikke reise til Norge dersom du er:

 • turist.
 • borgere fra EU/EØS (inkludert nordiske borgere) som skal arbeide eller studere i Norge, og som ikke har unntak.
 • forretningsreisende.
 • utlending som har fått Schengen-visum, og som ikke har unntak.
 • eier av fritidseiendom i Norge, men ikke er bosatt her.

Du får unntak og mulighet til å reise inn i Norge dersom du er:

 • norske statsborgere (uansett hvilket lande du er bosatt i).
 • utlending og bosatt i Norge. 
 • utlending som skal gjennomføre samvær med sine egne barn
 • barn eller elev som pendler fra Sverige eller Finland til barnehage, grunnskole eller videregående skole. Personer som skal foreta nødvendig transport mellom hjemmet og barnehagen eller skolen har også unntak.
 • nært familiemedlem til personer som er bosatt i Norge:
  • Ektefelle, registrert partner eller samboer
  • Mindreårige barn eller stebarn
  • Foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn
  • Voksne barn og stebarn
  • Foreldre og steforeldre til voksne barn/stebarn
  • Besteforeldre og stebesteforeldre
  • Barnebarn og stebarnebarn
 • Kjærester over 18 år bosatt i EØS, Sveits eller Storbritannia. Disse må søke UDI om å komme inn i landet. Du finner informasjon og søknadsskjema til UDI her.
 • utlending bosatt i Sverige eller Finland og dagpendler til arbeid i Norge

Se UDI for hele listen med unntak og mer informasjon om innreise til Norge.

For de som har lov til å reise inn til Norge, må reglene som er forklart under følges.

Regler ved innreise til Norge

Har du lov til å reise til Norge, må du:

Det er din plikt å sette deg inn i reglene og eventuelle unntak. Dersom du ikke oppfyller kravene eller bryter reglene, kan du bli nektet innreise eller straffes. Er du fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene slipper du å fylle ut skjemaet.

Registreringsskjema for innreisende til Norge

Alle som passerer grensen til Norge, også norske statsborgere, skal ha fylt ut et innreiseregistreringsskjema før ankomst til Norge.

Skjemaet må fylles ut digitalt. Etter fullført registrering vil du få en kvittering som skal vises til politiet ved ankomst. Registreringen kan ikke gjennomføres tidligere enn 72 timer før innreise.

Gå til innreiseregistreringsskjemaet her (regjeringen.no). Du kan endre språk oppe i høyre hjørne.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til registrering, kan du ringe +47 33 41 28 70. Denne telefonen driftes av regjeringen. Du kan også sende e-post til support@entrynorway.no

Telefontjenesten er døgnåpen alle dager. Mellom kl. 08:00-22:00 kan du også få veiledning på polsk, russisk, litauisk og rumensk. 

Kravet har unntak og gjelder blant annet ikke for:

 • Personer som er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene og kan dokumentere det på det norske, danske eller svenske koronasertifikatet på helsenorge.no.

Krav om attest på negativ koronatest ved innreise til Norge

Reisende til Norge må vise dokumentasjon på negativ koronatest ved innreise. Kravet gjelder også for norske statsborgere og de som er bosatt i Norge, men ikke hvis det har vært umulig eller uforholdsmessig krevende å fremskaffe slik attest. Dersom du reiser fra et grønt land er du unntatt å ha med en attest på negativ test. 

Testen må være tatt innen 24 timer før innreise til Norge. 

Dersom du ankommer med fly, kan testen være tatt innen 24 timer før avgangstiden til flyet ditt. På flyreiser med mellomlandinger, er det avgangstiden til det første flyet du tar som gjelder.

Godkjent testmetode på testen er PCR eller antigen hurtigtest. Attesten skal være på norsk, dansk, svensk, engelsk, fransk eller tysk.

Kravet har unntak og gjelder blant annet ikke for:

 • Personer som er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene og kan dokumentere det på det norske (på helsenorge.no), danske eller svenske koronasertifikatet.
 • Personer i transitt.
 • Personer som er fastboende på Svalbard.
 • Barn under 12 år.
 • Personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe eller studere (eget krav for helsepersonell).
 • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Se hele listen for unntak av testkravet i covid-19 forskriften.

Koronatest ved innreise til Norge

Alle som ankommer Norge, skal ta en koronatest der de ankommer landet.

Dersom du uten rimelig grunn ikke vil la deg teste, kan du forlate landet frivillig eller bli straffet med bot.

Du må ta testen på flyplassen eller ved grensen. Du skal ta antigen hurtigtest og du må vente på prøvesvar før du kan dra videre.

Dersom du tester positivt, må du ta PCR-test innen ett døgn etter ankomst. Ankommer du fra et land utenfor EØS/Sveits og tester positivt, må du ta PCR-testen med en gang, på ankomststedet.

Kravet har unntak og gjelder blant annet ikke for:

 • Personer som er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene og kan dokumentere det med QR-koden i koronasertifikatet sitt.
 • Personer som er unntatt fra karanteneplikt i arbeidstiden og på fritiden etter § 6a i covid-19-forskriften.
 • Personer som pendler regelmessig over grensen fra Sverige eller Finland for å arbeide eller gå på skole, og er unntatt fra karanteneplikt etter § 6b i covid-19-forskriften.
 • Yrkessjåfører av langtransport og togpersonell som ikke arbeider på godstog etter § 6b i covid-19-forskriften.
 • Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, etter § 6e i covid-19-forskriften, når det ikke er praktisk mulig å gjennomføre testing.

Se hele listen for unntak av testkravet i § 4d i covid-19 forskriften.

Reisekarantene

Alle som ankommer Norge fra røde land eller områder, skal som hovedregel i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles reisekarantene.

Fullvaksinerte, de som har gjennomgått covid-19 og reisende fra grønne land eller områder, er unntatt reisekarantene. Se unntak på reisekarantenen her.

Hvor du skal gjennomføre reisekarantenen avhenger av hvilket land eller område du ankommer fra til Norge. Se hvor du skal gjennomføre reisekarantenen her.

Brudd på karanteneplikten er straffbart.

Hvordan være i reisekarantene

Karantenen varer i 10 døgn fra ankomst til Norge.

Dersom du er i reisekarantene, skal du:

 • Oppholde deg på karantenehotell eller et annet egnet sted dersom du har unntak. 
 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.
 • Ikke foreta reiser innenlands.
 • Ikke oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Ikke ta offentlig transport. Personer som reiser fra EØS, Sveits eller Storbritannia er unntatt ved ankomst fra utlandet på vei til karantenested, eller motsatt vei hvis man forlater Norge før karantenen er over. De over 12 år skal da bruke munnbind.
 • Ikke oppsøke offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativer, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre.
 • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som bor i samme husholdning.

Du kan gå turer ute, men hold god avstand til andre. Barn og unge bør ha mulighet til lek, og det oppfordres til å gå ut og leke med barna minst én gang om dagen.

Mange butikker, vareleverandører og serveringssteder har gode løsninger for netthandel, hjemlevering eller henting av varer på en trygg måte.

Testing når du er i reisekarantenen

Du skal teste deg 7 døgn etter ankomst til Norge. Er du ikke på karantenehotell, må du selv ta kontakt med kommunene du er i, eller et testsenter for å bestille time til testing. Er du på karantenehotell får du test på hotellet. Du vil få tilbud om test 3 døgn etter ankomst. Dersom denne er negativ vil du kunne gjennomføre resten av karantenen i egen bolig eller på annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. I andre tilfeller vil du få tilbud om test døgn 7.

Reisekarantenen kan kortes ned dersom du får negativt svar på koronatest (PCR-test) som er tatt tidligst 7 døgn etter ankomst.

Barn og unge under 18 år, og de som har fått én vaksinedose for over tre uker siden kan ta koronatest (PCR-test) 3 døgn etter ankomst, og avslutte karantenen dersom den er negativ.

Karanteneplikten gjelder inntil du kan dokumentere negativt prøvesvar på testen.

Dersom du får symptomer på covid-19 når du er i reisekarantene

Dersom du får symptomer på covid-19 når du er i karantene, skal du kontakte din lokale helsetjeneste for testing. Ved negativ test skal du fortsatt fullføre karantenen.

Har du fortsatt symptomer etter at karantenetiden er over, skal du holde deg hjemme til du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon.

Les mer om symptomer på covid-19 her.

Unntak fra reisekarantenen

Hovedregelen er at du skal i reisekarantene ved ankomst til Norge, men det er noen unntak. Noen av unntakene gjelder både for arbeids- og fritid, mens andre unntak bare gjelder for arbeidstiden. 

Med arbeidstid menes tiden en person er på arbeid, på skole eller på reise mellom arbeidssted eller skolen og bosted eller annet fast oppholdssted. Med fritid menes tid som ikke er arbeidstid etter definisjonen over.

Selv om du er unntatt fra karanteneplikten, skal du så langt det er mulig unngå nærkontakt med andre enn de du bor sammen med.

Unntaket fra karanteneplikten slutter å gjelde dersom du utvikler symptomer på covid-19 eller legen vurderer deg som mistenkt smittet.

Unntak fra reisekarantene for personer som ikke er på arbeidsreise

Unntak fra reisekarantene i forbindelse med arbeid

Karantenehotell eller karantene hjemme?

Hvor du skal gjennomføre reisekarantenen avhenger av hvilket land land/område du har hatt opphold i. Du kan blant annet få unntak fra karantenehotell hvis du er beskyttet eller hvis det foreligger sterke velferdshensyn. Se alle unntakene her.

Uansett hvor du gjennomfører reisekarantenen skal du ta en PCR-test tidligst 7 døgn etter ankomst til Norge. Er testen negativ kan du avslutte reisekarantenen.

Land utenfor EØS og Sveits 

Har du hatt opphold i et land utenfor EØS og Sveits de 10 siste døgnene før innreise til Norge, må du gjennomføre deler av reisekarantenen på et karantenehotell. Du må være på karantenehotell til du har testresultat på din PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst. Er testen negativ kan du reise videre og fortsette reisekarantenen i egen bolig eller på et annet egnet oppholdssted. Et oppholdssted er egnet dersom det er mulig å unngå nærkontakt med andre og har enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.

Land i EØS og Sveits 

Har du hatt opphold i EØS eller Sveits  trenger du ikke å være på karantenehotell. Du må ved innreisen kunne dokumentere at du ikke har oppholdt deg i land utenfor EØS og Sveits i løpet av de siste 10 døgnene før innreise til Norge. Du må ha egen bolig eller annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.

Oversikt over land og områder som medfører krav om opphold på karantenehotell

Hvordan defineres hvilke land og områder som gir krav om karantenehotell?

Det er covid-19-forskriften som definerer hvilke land og områder som medfører plikt til å være på karantenehotell. Dette fastsettes blant annet ut ifra hvordan smittesituasjonen er i de enkelte landene/områdene. Disse oppdateres i faste intervaller, og gjelder til de er endret. Det betyr at selv om smittenivået i et land endrer seg, er du ikke unntatt karantenehotell før det har blitt vedtatt i covid-19-forskriften. Du kan følge med på listene over for oppdateringer.

Tildeling av karantenehotell og registrering

Det er kommunen som har ansvar for organisering av karantenehotell. Du vil bli henvist til et karantenehotell med kapasitet innenfor en rimelig avstand fra ankomststedet. En bil-/busstur på inntil 2 timer anses å være i rimelig avstand.

Kommunen skal sørge for transport fra ankomststedet til hotellet. Personer som ankommer fra land utenfor EØS eller Sveits skal ikke bruke offentlig transport. Det er viktig å ivareta smittevernregler under transporten. De som kommer med egen bil til ankomststedet, kan kjøre til karantenehotellet selv.

Etter endt karantene på karantenehotell, skal kommunen sørge for transport tilbake til flyplassen eller grensen, dersom du trenger det.

Ved ankomst blir du registrert i hotellets systemer. Dette er du forpliktet til. Du skal få informasjon om testing, rutiner og smittevernregler knyttet til oppholdet. Når du ankommer karantenehotellet, får du tilbud om testing. Du må fullføre karantenen selv om denne testen er negativ.

Dersom dere bor sammen i hjemlandet og reiser sammen til Norge, men ikke har en familietilknytning som forklart over, kan dere ikke gjennomføre reisekarantenen sammen.

Barn og unge

Mindreårige barn er unntatt karantenehotell.

Kostnad

Et opphold på karantenehotell koster 500 kroner per natt for privatpersoner over 18 år og arbeids- eller oppdragsgivere. Barn og unge mellom 10 og 18 år har en egenandel på 250 kr per natt, og barn under 10 år er unntatt egenandel når de bor sammen med foresatte.

Studenter og reisekarantene

For studenter gjelder de samme reglene for hvor du skal gjennomføre reisekarantenen som for andre reisende.

Dersom er norsk student og har studert i utlandet, er du unntatt fra å betale egenandelen.

Unntak fra karantenehotell 

Selv om du kan være unntatt karantenehotell, må du følge reglene om karantene, testing og registrering ved innreise til Norge.

Du kan gjennomføre reisekarantenen i egen bolig eller annet egnet oppholdssted hvis du tilhører en av disse gruppene:

 • Du ankommer fra et land i EØS eller Sveits. Les mer om dette unntaket her.
 • Du kan dokumentere på helsenorge.no at du er beskyttet og har egen bolig eller annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Det er politiet på grensen som sjekker den digitale informasjonen. Se definisjon på beskyttet her. 
 • Mindreårige barn. 
 • Hvis du kan dokumentere at arbeidsgiveren har fått oppholdssted godkjent av Arbeidstilsynet. Du kan dokumentere dette ved for eksempel kopi av godkjenningen.
 • Du kan dokumentere sterke velferdshensyn eller andre tungtveiende grunner (se nærmere forklaring under), og du kan ha karantene på et annet egnet oppholdssted, der det er mulig å unngå nærkontakt med andre. Du må søke om fritak hos UDI fra opphold på karantenehotell. Les mer om hvem som kan benytte søknadsordningen og hvordan du søker her
 • Du søker asyl eller er overføringsflyktning.
 • Du ankommer i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn etter barnelova og barnevernloven. Det er ikke behov for denne gruppen å søke unntak fra karantenehotell hos UDI.
 • Du pendler regelmessig over grensen fra Sverige eller Finland for å arbeide eller gå på skole, og er unntatt fra karanteneplikt etter § 6b i covid-19-forskriften.

Dersom du søker om unntak fra karantenehotell på vegne av et samlet reisefølge, vil unntaket kun gjelde for dem i reisefølget som har unntak.

Enkelte yrkesgrupper er unntatt fra å gjennomføre reisekarantene på et karantenehotell. Se oversikten på Helsedirektoratet.no.

Uansett hvor du skal gjennomføre karantenen, må du fylle ut innreiseregistreringsskjemaet før innreise.

Hva innebærer sterke velferdshensyn og tungtveiende grunner? 

Du må søke hos UDI om fritak fra opphold på karantenehotell dersom det foreligger sterke velferdshensyn eller tungtveiende grunner. Du kan søke om fritak her.

Søknadsordningen gjelder ikke deg som reiser ut av Norge på grunn av sterke velferdshensyn. Hvis du reiser ut av Norge fordi du for eksempel skal i begravelse eller besøke et sykt familiemedlem i utlandet, kan du ikke få vedtak om unntak fra karantenehotell fra UDI.

Ved reiser som oppstår akutt bør du sende inn en så raskt som mulig. For reiser det er mulig å planlegge lengre tid i forveien, anbefales det at søknad sendes inn senest 7 dager før innreise, for å sikre at UDI har tid til å behandle søknaden. Søknader prioriteres basert på tidspunktet for reisen. Det betyr at søknader som mottas lang tid før innreisetidspunktet, vil kunne ha noe lenger saksbehandlingstid.

Sterke velferdshensyn kan for eksempel være:

 • Sykdom eller lidelse som krever særskilt oppfølgning og fasiliteter som karantenehotellet ikke kan tilby
 • Reise til Norge for å besøke nærstående som er døende eller alvorlig syke. Kravet om «alvorlig» sykdom må tolkes strengt og ses i sammenheng med at det samtidig gis unntak for besøk av døende. Det kreves psykisk eller fysisk sykdom av høy alvorlighetsgrad med mulig dødelig utfall
 • Reise til Norge for å delta i begravelse eller bisettelse til en nærstående
 • Reise til Norge for å være til stede ved eget barns fødsel
 • Personer som returnerer til Norge etter å ha hentet hjem et adoptivbarn
 • Mindreårige barn som reiser alene til Norge eller som av andre grunner vil måtte oppholde seg på karantenehotell alene dersom det ikke gjøres unntak

Tungtveiende grunner kan for eksempel være:

 • Personer som er unntatt fra karanteneplikt i arbeidstiden og et opphold på karantenehotell i fritiden ikke gjør det mulig å gjennomføre arbeidsoppgavene i arbeidstiden, og hvor det på grunn uforutsigbarhet i arbeidssted ikke er praktisk å søke om godkjenning av oppholdssted fra Arbeidstilsynet. For eksempel dersom du arbeider med strengt nødvendig vedlikehold på nødnettet, og i løpet av arbeidsperioden i Norge forflytter deg daglig over store avstander.
 • Studenter som skal gjennomføre hjemmeeksamen i karanteneperioden.

Nærstående i denne sammenheng kan være ektefelle, samboer, kjæreste, barn, søsken, foreldre, besteforeldre, svigerforeldre eller andre personer som du har en nær og personlig tilknytning til.

Du må kunne dokumentere at det foreligger sterke velferdshensyn eller tungtveiende grunner. Dette kan du gjøre ved å vise til legeerklæring, dødsannonse, invitasjon til begravelse eller lignende. Hvis du skal i begravelse/bisettelse eller besøke nærstående som er alvorlig syk/døende, må du også vise til dokumentasjon som sannsynliggjør at personen er nærstående. Eksempler på dette er vigselsattest, fødselsattest, samboerkontrakt, bilder eller lignende.

Ofte stilte spørsmål om karantenehotell

Gjelder unntaket fra karantenehotell bare fullvaksinerte?

Nei, unntak fra karantenehotell gjelder for følgende;

 • de som er fullvaksinert
 • de som har fått første vaksinedose og det har gått 3 uker siden de fikk vaksinen, men ikke mer enn 15 uker
 • og de som har gjennomgått covid-19 de siste 6 månedene og kan dokumentere det med koronasertifikatet.

Alle må kunne dokumentere dette på helsenorge.no enten gjennom koronasertifikatet eller tjenesten prøvesvar.

Gjelder unntaket fra karantenehotell for beskyttede reisende fra alle land?

Unntaket gjelder for personer som kan fremvise norsk, dansk eller svensk koronasertifikat. Unntaket gjelder uavhengig av hvilket land du kommer fra.

Må barn på karantenehotell hvis de reiser alene eller med foreldre som er beskyttet/unntatt karantenehotell?

Nei, mindreårige barn må ikke på karantenehotell.

Hvis jeg er unntatt karantenehotell, må jeg fortsatt teste meg før innreise til Norge og på grensen? 

Alle som ankommer Norge må teste seg på grensen, med mindre de har et konkret unntak fra dette. Du må også fylle ut registreringsskjemaet for innreisende. 

Hvis landet eller området du reiser fra har karanteneplikt, altså er rødt, må du fortsatt ha test før innreise.

Definisjoner på begreper

Definisjon på begreper

Reiser til Svalbard

Alle som ankommer Norge etter å ha vært på reise i røde land, må gjennomføre hele karantenen på fastlandet før videre reise til Svalbard. Denne hovedregelen gjelder for alle som ønsker å reise til Svalbard, også for fastboende. 

Dersom du skal reise fra Norge til Svalbard, skal du teste deg i løpet av de siste 24 timene før avreise fra fastlandet. For eksempel dersom du skal fly fra Oslo til Tromsø, og videre fra Tromsø til Svalbard, så må du ha testet deg innen 24 timer før flyet går fra Tromsø. Testen er gratis for personer som er bosatt på Svalbard, og som kan vise dokumentasjon på at en er registrert i befolkningsregisteret for Svalbard.

Hvis du er beskyttet er du unntatt kravet om attest på negativ test, det samme gjelder for barn under 12 år.

Les mer om dokumentasjonskrav og refusjon av utgifter til test for reiser til Svalbard på Helsedirektoratet.no.

Råd før reiser til tross for reiseanbefalingen

Det er sterkt anbefalt å ikke reise til utlandet nå.

Dersom du likevel må på en nødvendig reise, er det flere ting det er lurt å tenke gjennom.

Som ledd i forberedelsene bør du sjekke hva reiseforsikringen dekker, inkludert hva som gjelder hvis du blir syk på reisen.

Ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for deg som reisende. Flere land og flyplasser har innført kontrolltiltak og stenger grensene for utenlandske reisende. 

Før reisen bør du blant annet vurdere risiko for:

 • å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker).
 • å komme ut for reiserestriksjoner, portforbud eller andre tiltak i landet man reiser til.
 • kapasitetsmangler i helsetjenesten på reisemålet dersom man skulle bli syk.
 • manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom man skulle bli syk.

Det er også viktig å sette seg inn i generelle reiseråd i forhold til behov for vaksiner for andre smittsomme sykdommer og andre forebyggende tiltak.

Skal du reise eller studere i Europa, bør du ta med Europeisk helsetrygdekort.

Forebyggende råd på reisen

 • Vask hendene ofte og grundig. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et godt alternativ.
 • Hold god avstand til de som ikke er dine nærmeste.
 • Host i albuekroken eller papirlommetørkle.

Studenter og andre som oppholder seg i områder med vedvarende smittespredning over en lengre periode, bør følge råd fra det norske utenriksdepartementet, lokale helsemyndigheter og utdanningsinstitusjonen/arbeidsgiver.

Lenker til øvrig informasjon