Reiser til og fra utlandet

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig.

Illustrasjonsbilde av en person med koffert

Illustrasjon: Mostphotos/Chad McDermott

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Dette globale reiserådet fra UD gjelder fram til 1. mars 2021. Les mer om reiserådet fra UD her (regjeringen.no).

Reiserådene og innreisereglene skal redusere faren for at personer bosatt i Norge blir smittet i utlandet og at reisende tar med seg smitte til Norge. Hold deg oppdatert på hvilke regler som gjelder før du reiser, både der du bor til vanlig, og dit du skal reise. Følg også med på smittevernrådene. Husk at både smittesituasjonen og smittevernrådene kan endres raskt.

Regler ved innreise til Norge

Når du skal reise til Norge, må du huske:

Reglene kan ha unntak, og det er din plikt å sette deg inn i reglene. Dersom du ikke oppfyller kravene eller bryter reglene, kan du bli nektet innreise eller straffes.

Registreringsskjema for innreisende til Norge

Alle som passerer grensen til Norge, også norske statsborgere, skal fylle ut et innreiseregistreringsskjema. Du må registrere deg før du ankommer Norge.

Skjemaet må fylles ut digitalt. Etter fullført registrering vil du få en kvittering som skal vises til politiet ved ankomst. Registreringen kan ikke gjennomføres tidligere enn 72 timer før innreise.

Innreiseregistreringsskjema (regjeringen.no): 

Har du spørsmål eller trenger hjelp til registrering kan du ringe +47 33 41 28 70 for støtte. Denne telefonen driftes av regjeringen.

Telefontjenesten er døgnåpen alle dager. Mellom kl. 08:00-22:00 kan du også få veiledning på polsk, russisk, litauisk og rumensk. 

For mer informasjon på andre språk se entrynorway.no (regjeringen.no).

Krav om attest på negativ koronatest ved innreise til Norge

Utenlandske reisende til Norge må ved innreisen vise dokumentasjon på negativ koronatest, og testen må være tatt innen 24 timer før innreise. 

Dersom du ankommer med fly, kan testen være tatt innen 24 timer før avgangstiden til flyet ditt. Har du mellomlandinger på vei til Norge, er det avgangstiden til det første flyet du tar som gjelder.

Godkjent testmetode på testen er PCR eller antigen hurtigtest. Attesten skal være på norsk, dansk, svensk, engelsk, fransk eller tysk.

Kravet har en del unntak og skal blant annet ikke gjelde for:

 • Norske statsborgere, personer som har oppholdstillatelse i Norge, eller personer i transitt.
 • Personer som kan dokumentere med godkjent laboratoriemetode, (PCR eller antigen hurtigtest), gjennomgått covid-19 i løpet av de siste seks månedene. Testen må være mer en to uker gammel. 
 • Barn under 12 år.
 • Personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe eller studere. (eget krav for helsepersonell)
 • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Se hele listen for unntak av testkravet i covid-19 forskriften.

Krav om koronatest ved innreise til Norge

Dersom du i løpet av de siste 10 dagene har vært i et land eller område med karanteneplikt skal du ta en koronatest når du ankommer Norge.

Les mer om krav om koronatest for innreisende her.

Innreiser til Norge fra røde land eller områder

Alle reisende fra land eller områder i EØS/Sveits med høy smitte (såkalt røde land eller områder) eller reisende fra land utenfor EØS/Sveits må i reisekarantene i 10 døgn. Se hvordan du gjennomfører karantene.

Følg med på FHIs nettsider for oppdatert kart over røde og gule land og områder.

Du kan ta offentlig transport fra ankomststed til karantenested. Personer over 12 år skal bruke munnbind til de har ankommet karantenestedet.

Land eller områder kan bli røde mens du er på reise, selv om de var gule da du dro.

Innreiser til Norge fra gule land eller områder

Land eller områder i EØS/Sveits med tilstrekkelig lav smitte (såkalte gule land eller områder) har unntak fra reiserådet til UD. Unntaket er ikke en oppfordring til å reise utenlands og regjeringen anbefaler alle å vurdere om utenlandsreisen er nødvendig. Se oversikt over hvilke land og områder dette gjelder hos FHI.

Per nå er det ingen land og noen få områder i EØS/Sveits som er gule.

Når du ankommer Norge fra gule land eller områder trenger du hverken fylle ut reiseregistreringsskjema, ta med attest på negativ koronatest, teste deg ved ankomst eller gå i karantene.

Du kan ikke besøke sykehus eller sykehjem før det har gått 10 dager.

Følg nøye med på symptomer. Hold deg hjemme og test deg dersom du utvikler symptomer.

Dersom du jobber i helsetjenesten og har pasientnært arbeid, anbefaler FHI at du har en negativ koronatest før du begynner å jobbe igjen.

Dersom du jobber i helsetjenesten, uten pasientnært arbeid, kan det vurderes sammen med arbeidsgiver om du skal testes.

Mer om innreise og vaksine

Koronatest ved innreise til Norge

Dersom du i løpet av de siste 14 dagene har vært i et land eller område med karanteneplikt skal du ta en koronatest når du ankommer Norge.

Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan forlate landet frivillig eller bli straffes med bøter og må tilbringe karantenen på karantenehotell.

Testen må tas på flyplassen eller ved grensepasseringen. Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest. Dersom du tester positivt med antigen hurtigtest, må du ta PCR-test innen et døgn etter ankomst.

Personer som ankommer fra Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal eller Brasil har egne regler for testing på grensen.

Testen du tar ved innreise kan være test nummer én for å få kortet ned karantenetiden. 

Følgende personer er unntatt fra krav om testing:

 • Barn under 12 år.
 • Personer som ved godkjent laboratoriemetode (PCR eller antigen hurtigtest) kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19. Testen må være mer enn to uker gammel.
 • Personer som er unntatt fra karanteneplikt i arbeidstiden og på fritiden etter § 6a i covid-19-forskriften.
 • Personer som pendler regelmessig over grensen fra Sverige eller Finland for å arbeide eller gå på skole, og er unntatt fra karanteneplikt etter § 6b i covid-19-forskriften.
 • Yrkessjåfører av langtransport og togpersonell som ikke arbeider på godstog.
 • Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, etter § 6e i covid-19-forskriften, når det ikke er praktisk mulig å gjennomføre testing.
 • Utlendinger som nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 eller § 1-5, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav f. (diplomatpass m.m.)  

Du vil bli kontaktet kun dersom prøvesvaret ditt er positivt. Ved negativt prøvesvar vil du ikke bli kontaktet. Har du bruker på helsenorge.no kan du logge deg inn å se prøvesvaret ditt der. Enkelte laboratorier har egne løsninger for å se prøvesvaret utover helsenorge.no, det vil du da få beskjed om.

Reisekarantene

Alle som ankommer fra røde land eller områder i EØS/Sveits eller land utenfor EØS/Sveits skal i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles reisekarantene. Se oversikt over hvilke land og områder dette gjelder hos FHI.

Brudd på karanteneplikten er straffbart.

Hvor skal reisekarantene gjennomføres?

Du kan gjennomføre reisekarantenen

 • I fast bolig i Norge, uavhengig om den er eid eller leid. Du må kunne dokumentere eie- eller leieforholdet. Dette gjelder ikke for flyttbare oppholdssteder som for eksempel campingvogner, båter og lignende.
 • På karantenehotell
 • På et egnet oppholdssted som noen stiller til disposisjon. Se forklaring på egnet oppholdssted under denne listen.
 • I boligen til en person du er gift med eller har felles barn med. Du må kunne dokumentere at dere er gift eller har felles barn. Deres felles mindreårige barn kan også være i karantene her.
 • På et egnet oppholdssted som arbeidsgiver sørger for. Det må være mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering. 

Uansett hvor du skal gjennomføre karantenen, må du fylle ut innreiseregistreringsskjemaet før innreise. Der må du fremlegge en bekreftelse på at oppholdsstedet oppfyller kravene for gjennomføring av karantenen.

Dersom du uten rimelig grunn ikke vil la deg teste ved innreise, må du gjennomføre karantenen på karantenehotell. 

Egnet oppholdssted

På et egnet oppholdssted skal det være mulig å unngå nærkontakt med andre, det skal være enerom, eget bad, og eget kjøkken eller mulighet for matservering.

Personer i samme husstand som reiser sammen til Norge, kan være i innreisekarantene på samme oppholdssted uten krav om enerom.

Karantenehotell

Et opphold på karantenehotell vil koste 500 kroner per natt for privatpersoner over 18 år og arbeids- eller oppdragsgivere. Barn mellom 10 og 18 år har en egenandel på 250 kr per natt, og barn under 10 år er unntatt egenandel når de bor sammen med foresatte.

Det er kommunen som har ansvar for organisering av karantenehotell. Du får tilbud om testing på karantenehotellet. Du må gjennomføre hele karantenen på 10 døgn, selv om du får negativt svar.

Mindreårige barn som ankommer Norge alene og må på karantenehotell, skal ha mulighet til å ha en omsorgsperson på karantenehotellet. 

Barn og unge skal ha mulighet til lek og det oppfordres til å gå ut å leke med barna minst en gang om dagen. Hotellene bør også legge til rette for at barn og unge har tilbud om mat utenfor faste tider, og tilgang til vask av tøy ved behov.

Fast bolig

Med fast bolig menes boligen du har som ditt hjem i Norge, enten du eier eller leier fast bolig, alene eller sammen med andre. Dette gjelder også for personer som flytter til Norge, men enda ikke har meldt flytting i folkeregisteret. 

Fritidseiendom går ikke under definisjonen av fast bolig da disse ikke normalt er ens faste hjem. Det samme gjelder for studentboliger som er stilt til disposisjon fra Studentsamskipnaden. Studentboliger må møte kravet til egnet oppholdssted. 

Det stilles krav om at du ved ankomst til Norge må kunne dokumentere eie- eller leieforhold. Du kan dokumentere eierforhold til boligen ved hjelp av:

 • skatteopplysninger
 • opplysninger om betaling av avgifter mv. 
 • informasjon fra grunnboken som viser at du eie boligen. Med innlogging på Altinn kan dette lastes ned fra kartverkets sider

Som dokumentasjon på leieforhold kan leiekontrakten fremvises. Leiekontrakten må være av en viss varighet. 

Hvordan gjennomføre reisekarantene

Karantenen varer i 10 døgn fra ankomst til Norge.

Dersom du er i karantene skal du:

 • Oppholde deg på et av stedene forklart over.
 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.
 • Ikke foreta reiser innenlands.
 • Ikke oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Ikke ta offentlig transport (unntatt ved ankomst fra utlandet på vei til karantenested, eller motsatt vei hvis man forlater Norge før karantenen er over. De over 12 år skal da bruke munnbind.)
 • Ikke oppsøke offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativ, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre.
 • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet.

Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre.

Hovedpoenget er at du ikke skal smitte andre før du selv utvikler symptomer.

Testing kan korte ned reisekarantenen

Personer som ankommer Norge kan korte ned reisekarantenen dersom de får negativt svar på koronatest to ganger i løpet av karantenetiden:

 • første test må være tatt innen tre døgn etter ankomst, og kan være en hurtigtest eller PCR-test.

og

 • andre test må tidligst bli tatt syv døgn etter ankomst. Den andre testen må være PCR-test.

Den testen du tar ved ankomst til Norge kan være første test.

Karanteneplikten gjelder inntil du får negativt prøvesvar på den andre koronatesten.

Formålet er å unngå importsmitte til Norge og få en bedre oversikt over eventuelle virusmutasjoner. 

Dersom en kommune har presset testkapasitet, kan testing for å forkorte reisekarantene prioriteres ned hvis den går på bekostning av ordinær smittesporingsarbeid

Husstandsmedlemmer til en person i reisekarantene

Dersom du bor sammen med en person som er i karantene, trenger du ikke ta noen andre forbehold enn å følge rådene som gjelder for resten av befolkningen.

Du bør holde god avstand til voksne personer som er i karantene. 

Dersom du får symptomer på covid-19 når du er i reisekarantene

Dersom du utvikler symptomer på covid-19 når du er i karantene, skal du kontakte din lokale helsetjeneste for test. Ved negativ test skal du fortsatt være i karantene den resterende tiden.

Har du fortsatt symptomer etter at karantenetiden er over, skal du holde deg hjemme til du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon.

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpustethet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk.

Svalbard

Alle som ankommer Norge etter å ha vært på reise i røde land, må gjennomføre hele karanteneplikten på fastlandet før videre reise til Svalbard. Denne hovedregelen gjelder for alle som ønsker å reise til Svalbard, også for fastboende. Se mer informasjon fra Sysselmannen på Svalbard.

Regler for innreisende fra Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal eller Brasil

Dersom du ankommer Norge fra Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal eller Brasil , eller  har vært der de siste 10 døgn før ankomst til Norge, gjelder følgende:

 • Du må fylle ut reiseregistreringsskjema før innreise til Norge - det finner du her.
 • Du skal ta en koronatest, med PCR-test, ved ankomst til Norge.
 • Du er pliktet til å informere om at du har hatt opphold i et av landene som er nevnt over.

Har du vært i Irland, Nederland, Østerrike, Portugal eller Brasil og ankom Norge i perioden 15. - 25. januar 2021 skal du:

 • så snart som mulig teste deg for koronavirus med en PCR-test.
 • informere om at du må teste deg fordi du har vært i et av landene nevnt over.

Du må teste deg på nytt, selv om du også testet deg når du ankom Norge før 25. januar.

Kravet om testing gjelder ikke for personer under 12 år eller personer som ved godkjent laboratoriemetode, PCR-test eller antigen hurtigtest, kan dokumentere at du i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19.

Reiser inn til Norge – info på flere språk

Unntak fra reisekarantenen

Hovedregelen er at man skal i karantene ved ankomst til Norge, med det er noen unntak. Noen av unntakene gjelder både for arbeids- og fritid, mens andre unntak bare gjelder for arbeidstiden. 

Med arbeidstid menes tiden en person er på arbeid, på skole eller på reise mellom arbeidssted eller skolen og bosted eller annet fast oppholdssted. Med fritid menes tid som ikke er arbeidstid etter definisjonen over.

Selv om du er unntatt fra karanteneplikten, skal du så langt det er mulig unngå nærkontakt med andre enn de man bor sammen med. 

Unntaket fra karanteneplikten slutter å gjelde dersom du utvikler symptomer på covid-19 eller legen vurderer deg som mistenkt smittet.

Unntak fra reisekarantene for personer som ikke er på arbeidsreise

Unntak fra reisekarantene i forbindelse med arbeid

Råd før reiser til tross for reiseanbefalingen

Dersom du må på en nødvendig reise til områder som det ikke anbefales å reise til, er det flere ting det er lurt å tenke gjennom.

Som ledd i forberedelsene bør du sjekke hva reiseforsikringen dekker, inkludert hva som gjelder hvis du blir syk på reisen.

Ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for deg som reisende. Flere land og flyplasser har innført kontrolltiltak og stenger grensene for utenlandske reisende. 

Før reisen bør du blant annet vurdere risiko for:

 • å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker).
 • å komme ut for reiserestriksjoner, portforbud eller andre tiltak i landet man reiser til.
 • kapasitetsmangler i helsetjenesten på reisemålet dersom man skulle bli syk.
 • manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom man skulle bli syk.

Det er også viktig å sette seg inn i generelle reiseråd i forhold til behov for vaksiner for andre smittsomme sykdommer og andre forebyggende tiltak.

Skal du reise eller studere i Europa, bør du ta med Europeisk helsetrygdekort.

Forebyggende råd på reisen

 • Vask hendene ofte og grundig. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et godt alternativ.
 • Hold god avstand til de som ikke er dine nærmeste.
 • Host i albuekroken eller papirlommetørkle.

Studenter og andre som oppholder seg i områder med vedvarende smittespredning over en lengre periode, bør følge råd fra det norske utenriksdepartementet, lokale helsemyndigheter og utdanningsinstitusjonen/arbeidsgiver.

Til deg som får besøk fra utlandet

Gjester fra utlandet som ikke har fast bolig i Norge må oppholde seg på karantenehotell i 10 dager. Det betyr at gjestene ikke kan gjennomføre karantenen ved å bo hos vertskapet.

Når perioden på karantenehotell er gjennomført, har du fortsatt ansvar for å tilrettelegge for gode rutiner.

Gode hygienetiltak i hjemmet

 • Gjør det enkelt å ha god håndhygiene. Legg fram tørkepapir eller eget håndhåndkle til hver gjest. Sett fram håndsprit.
 • Dersom det er mulig, kan gjestene gjerne ha et eget bad/toalett.
 • Vask flater dere tar på ofte, som for eksempel dørhåndtak.
 • Det bør være minst én meter mellom personer som ikke bor sammen til vanlig eller er hverandres nærmeste.

Matservering

 • Den som lager og serverer mat må utføre grundig og hyppig håndvask.
 • Den som lager og serverer mat må være frisk.
 • Alle må vaske hendene før måltidet. Sett gjerne håndsprit på bordet.
 • Alle må ha hvert sitt spisebestikk, men alle kan bruke samme serveringsbestikk.
 • Unngå fingermat og buffeer.

Mer informasjon om mat og drikke kan du lese hos Mattilsynet.

Lenker til øvrig informasjon