Reiser til og fra utlandet

Alle som reiser til Norge plikter å sette seg inn i og følge reglene for innreise. Brudd på reglene kan føre til straff. Det er fortsatt begrenset mulighet for utlendinger fra enkelte land utenfor EU/EØS, Sveis og Storbritannia å komme inn i Norge, se UDI for hvem dette gjelder.

Hold deg oppdatert på hvilke regler som gjelder før du reiser, både i Norge og dit du skal reise. For informasjon om hva som gjelder i de europeiske landene, se Re-open EU. Du kan også laste ned UDs app «Reiseklar», dette er en app som samler reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering i på ett sted. Les mer om appen her

Hvilken farge har landet du reiser fra?

Fargen på landet du reiser fra avgjør om du må i reisekarantene og hvilke regler du skal følge ved innreise til Norge.

Se hvilken farge landet du reiser fra har i listen under. Etter at du har funnet ut hvilken farge landet har kan du lese om hvilke regler som gjelder for deg her.

Oversikt over land og områder

Hvordan defineres fargene på land og områder?

Det er covid-19-forskriften som avgjør hvilken farge land og områder har. Dette fastsettes blant annet ut ifra hvordan smittesituasjonen er i de enkelte landene og områdene. Disse oppdateres i faste intervaller, og gjelder til endringen i forskriften trer i kraft. Det betyr at selv om smittenivået i et land endrer seg, endrer ikke landet farge før det har blitt vedtatt i covid-19-forskriften. Du kan følge med på listene over for oppdateringer.

Hva gjelder for deg?

I listen under finner du en oversikt over en rekke ulike situasjoner og hvilke regler som gjelder for disse.

Reiser du med flere, for eksempel barn, må dere sjekke hvilke regler som gjelder for hver enkelt i reisefølget.

Hva gjelder for deg?

Om koronasertifikat

Gyldige koronasertifikat ved innreise til Norge

Ved innreise til Norge må du ha et gyldig koronasertifikat som på en sikker og verifiserbar måte dokumenterer at du er vaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene.

Sertifikatet må ha en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter. Følgende sertifikater kan benyttes ved innreise til Norge:

 • Norsk, svensk og dansk koronasertifikat
 • EUs digitale koronasertifikat
 • NHS Covid-pass fra England og Wales
 • COVID certificate fra Nord-Irland
 • COVID-19 Vaccination certificate fra Skottland

På nettsiden til EU-kommisjonen finner du oversikt over hvilke land både i og utenfor EU som inngår i EUs digitale koronasertifikat. Se oversikten her (europa.eu).

Koronasertifikat for personer som bor i Norge

Personer som bor i Norge og har norsk personnummer eller d-nummer finner koronasertifikatet sitt på Helsenorge.

Du må sette deg inn i reglene som gjelder i det landet du reiser til. For eksempel kan land bruke ulike definisjoner på hva som er fullvaksinert. 

Se oversikt over hvilke regler som gjelder for de ulike landene i EU/EØS på reopen.europa.eu

Les mer om koronasertifikat her.

Testing for å få koronasertifikat

Det er gratis å teste seg for å få koronasertifikat til bruk ved utenlandsreiser. Du kan få testen i kommunen, dersom de har kapasitet til det, eller hos privat tilbyder.

Den negative koronatesten er synlig i koronasertifikatet i 7 døgn fra testen ble tatt.

Koronasertifikat for utenlandske som reiser til Norge

Dersom du er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene, og kan dokumentere det med et gyldig koronasertifikat, vil du kunne reise fritt inn i Norge uavhengig av hvilket land du kommer reisende fra. Du slipper reisekarantene, test før ankomst, test på grensen og krav til å registrere deg ved innreise.

Se definisjonen som Norge bruker på fullvaksinert her.

Les mer om koronasertifikat her.

Hvem får reise til Norge?

Det er fortsatt enkelte begrensninger på hvem som får reise til Norge.

Du kan reise til Norge hvis:

 • Du kan dokumentere med et gyldig koronasertifikat at du er fullvaksinert eller hatt covid-19 de siste seks månedene.
 • Du er statsborger av eller bosatt i EU/EØS, Sveits, Storbritannia eller et lilla land eller område, og har oppholdt deg der de siste 10 døgn, kan du reise til Norge. Se informasjon hos UDI på hvem dette gjelder

Er du ikke i disse to gruppene over, må du falle inn under et unntak for å kunne reise til Norge:

Regler ved innreise til Norge

Dersom du kan reise til Norge og ikke er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene eller har vært i et land eller område som ikke er grønt eller oransje, må du:

Det er din plikt å sette deg inn i reglene og eventuelle unntak. Dersom du ikke oppfyller kravene eller bryter reglene, kan du bli nektet innreise eller straffes.

Fullvaksinert eller gjennomgått covid-19

Dersom du er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, er du unntatt kravene om reiseregistreringsskjema, test ved ankomst og reisekarantene. Du må dokumentere dette med et gyldig koronasertifikat.

Reiser fra grønt eller oransje land eller område

Dersom du reiser fra et grønt eller oransje land eller område og har oppholdt deg der de siste 10 døgn før innreise til Norge er du unntatt kravene om  reiseregistreringsskjema, test ved ankomst og reisekarantene.

Registreringsskjema for innreisende til Norge

Reisende fra røde, mørkerøde, lilla og grå land og områder skal som hovedregel fylle ut et registreringsskjema for innreise før ankomst til Norge. Kravet har unntak som er listet under.

Skjemaet må fylles ut digitalt. Etter fullført registrering vil du få en kvittering som skal vises til politiet ved ankomst. Registreringen kan ikke gjennomføres tidligere enn 72 timer før innreise.

Gå til registreringsskjema for innreisende her (regjeringen.no). Du kan endre språk oppe i høyre hjørne.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til registrering, kan du ringe +47 33 41 28 70. Denne telefonen driftes av regjeringen. Du kan også sende e-post til support@entrynorway.no

Telefontjenesten er døgnåpen alle dager. Mellom kl. 08:00-22:00 kan du også få veiledning på polsk, russisk, litauisk og rumensk. 

Kravet har unntak og gjelder blant annet ikke for:

 • Personer som er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene og kan dokumentere det med et gyldig koronasertifikat.
 • Barn under 16 år 
 • Personer som er innvilget sperret adresse

Se hele listen for unntak i covid-19 forskriften.

Koronatest ved innreise til Norge

Reisende fra røde, mørkerøde, lilla og grå land eller områder, skal som hovedregel ta en koronatest ved ankomst til landet.

Dersom du uten rimelig grunn ikke vil la deg teste, kan du forlate landet frivillig eller bli straffet med bot.

Du må ta testen der du ankommer landet. Testen skal være antigen hurtigtest og du må vente på prøvesvar før du kan dra videre.

Dersom du tester positivt, må du ta PCR-test innen ett døgn etter ankomst. Ankommer du fra et land utenfor EØS/Sveits og tester positivt, må du ta PCR-testen med en gang, på ankomststedet.

Dersom det ikke er en teststasjon der du ankommer landet eller den er stengt, skal du i løpet av 24 timer ta en antigen hurtigtest test på en offentlig teststasjon.

Kravet har unntak og gjelder blant annet ikke for:

Se hele listen for unntak fra testkravet i covid-19 forskriften.

Reisekarantene

Reisende fra røde, mørkerøde, lilla og grå land og områder skal som hovedregel i reisekarantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Kravet har unntak, se her.

Reisekarantenen skal gjennomføres i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Du kan få tilbud om karantenehotell dersom du ikke har et egnet oppholdssted for å gjennomføre reisekarantenen. Du finner mer informasjon om tilbud om karantenehotell hos DSB på denne linken

Hvis du kommer via et grønt eller oransje område forkortes karantenetiden med den tiden du har oppholdt seg i dette området.

Brudd på karanteneplikten er straffbart.

Hvordan være i reisekarantene

Hovedreglene er at reisekarantenen varer i 10 døgn fra ankomst til Norge.

Dersom du er i reisekarantene, gjelder følgende:

 • Opphold deg på et egnet oppholdssted eller i eget hjem. Se hvor du skal gjennomføre reisekarantenen her.
 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.
 • Ikke foreta reiser innenlands.
 • Ikke oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Ikke ta offentlig transport. Personer i reisekarantene er unntatt ved transport til karantenested, eller motsatt vei hvis man forlater Norge før karantenen er over. De over 12 år skal da bruke munnbind.
 • Ikke oppsøke offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativer, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre.
 • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som bor i samme husholdning.

Du kan gå turer ute, men hold god avstand til andre. Barn og unge bør ha mulighet til lek, og det oppfordres til å gå ut og leke med barna minst én gang om dagen. 

Testing når du er i reisekarantenen

Dersom du tar en PRC-test tidligst tre døgn etter ankomst til Norge, og prøvesvaret er negativt kan du avslutte reisekarantenen. Du må kunne dokumentere prøvesvaret. Det kan for eksempel gjøres på siden for prøvesvar på Helsenorge.no.

Hvis du oppholder deg på karantenehotell, skal kommunen tilby deg test.

Dersom du får symptomer på covid-19 når du er i reisekarantene

Dersom du får symptomer på covid-19 når du er i karantene, skal du kontakte din lokale helsetjeneste for testing. Ved negativ test skal du fortsatt fullføre reisekarantenen.

Har du fortsatt symptomer etter at karantenetiden er over, bør du holde deg hjemme til du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon.

Les mer om symptomer på covid-19 her.

Egen bolig eller annet egnet oppholdssted

Unntak fra reisekarantenen

Det finnes unntak fra kravet om reisekarantene. Noen av unntakene gjelder både for arbeids- og fritid, mens andre unntak bare gjelder for arbeidstiden. 

Med arbeidstid menes tiden en person er på arbeid, på skole eller på reise mellom arbeidssted eller skolen og bosted eller annet fast oppholdssted. Med fritid menes tid som ikke er arbeidstid etter definisjonen over.

Unntak fra reisekarantene

Samvær mellom foreldre og barn

Unntaket for samvær mellom foreldre og barn, og delt bostad for barn er opphevet.

Barn under 18 år er nå unntatt reisekarantene, men anbefales å ta en PCR-test tre døgn etter ankomst til Norge.

For voksne (personer over 18 år) er nå hovedregelen at alle kan test seg ut av reisekarantene tidligst tre døgn etter ankomst til Norge. Det er derfor ikke lenger behov for eget unntak i forbindelse med samvær med barn.

Foreldre kan gjennomføre samvær med barnet sitt i karantenetiden.

Råd før reiser til utlandet

Dersom du skal ut på reise, er det flere ting det er lurt å tenke gjennom. For eksempel hva reiseforsikringen dekker.

Alle land har egne regler for innreise, og står fritt til å bestemme hvilke krav de har til reisende.

Du må sette deg inn i reglene som gjelder i det landet du skal reise til. Se Re-Open EU for oppdatert informasjon om EU-landenes regler og restriksjoner.

Skal du reise eller studere i Europa, bør du ta med Europeisk helsetrygdekort.

Lenker til øvrig informasjon

Reise til Storbritannia

Ved reise til Storbritannia må du sette deg inn i de til enhver tid gjeldende reglene for innreise. Storbritannia bruker et liknende system som Norge med ulike fargekategorier på land og/eller områder.

Fra og med 4. oktober regner Storbritannia personer som har fått to forskjellige vaksiner (kryssvaksinerte) som fullvaksinerte ved innreise til landet. Du må selv sette deg inn i reglene for hva som defineres som fullvaksinert i Storbritannia.

Du kan lese mer om reglene for innreise til Storbritannia her (informasjonen på denne siden er på engelsk).