Smitte, inkubasjonstid og koronavaksine

Hender som blir vasket

Illustrasjon: Johnér

Smitte og inkubasjonstid

Koronavirus smitter gjennom dråpesmitte, ved direkte kontakt og ved indirekte kontakt. Dråper kommer ut gjennom munn og nese når en person som er smittet hoster eller nyser, snakker eller synger.

Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta eller at du får virus på hendene og får det i deg hvis du tar deg i ansiktet. Ved direkte kontakt overfører en syk person viruset til en frisk person for eksempel via håndhilsing. Ved indirekte kontakt har en syk person virus på hendene og tar for eksempel på et dørhåndtak som en ny frisk person så tar på.

Smitteoverføringen skjer når man holder på å bli syk og helt i starten av sykdomsforløpet. Det er gode holdepunkter for at smittsomheten er relativ høy en til to dager før man får symptomer. Smittesporingen gjøres derfor fra 48 timer før sykdomsdebuten.

Kan koronavirus smitte fra personer uten symptomer?

Den viktigste smitten skjer når personer har symptomer, men det er også mulig med smitte rett før man får symptomer.

Inkubasjonstid

Det er svært få som blir syke senere enn 8–9 dager etter at de ble utsatt for smitte. Derfor er karantenetiden satt til 10 døgn.

Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er smittet?

  • Hvis du er syk, hold deg hjemme.
  • Les om symptomer på koronavirus og testing
  • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
  • Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.
  • Ved livstruende sykdom eller skade ring 113.

Hvordan forebygge smitte

Dette kan du gjøre for å forebygge smitte:

  • Hold minst én meters avstand til andre.
  • Host inn i et papirlommetørkle eller albuekroken.
  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, eller bruk et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol.
  • Finn alternativer til håndhilsing og klemming.

Munnbind

Munnbind kan anbefales som en del av tiltakene for å redusere risiko for smittespredning i situasjoner med høyt smittepress. Munnbind kan ikke erstatte andre tiltak som avstand.

Les mer om bruk av munnbind.

Rengjøring av overflater og gjenstander

Det er usikkert hvor lenge viruset kan leve på overflater. Det vil variere med overflate, temperatur, sollys og luftfuktighet. Fordi virus kan finnes på overflater er håndvask det viktigste tiltaket.

Helsedirektoratet har oppfordret kollektivselskaper til å utføre ekstra rengjøring av t-banevogner, busser, trikker osv.

Helsedirektoratet oppfordrer også til ekstra rengjøring på områder med stor publikumstrafikk.

Det kan være lurt å jevnlig rengjøre gjenstander man tar ofte på i løpet av en dag. Eksempler på dette kan være mobiltelefon eller tastaturet til datamaskinen.

Begrens hvor mange du er sammen med

For å gjøre en eventuell smittesporing enklere for kommunene, er det anbefalt å begrense hvor mange du gjør til dine nærkontakter.

Ved sosiale samlinger og deltakelse på arrangement, er det viktig å være oppdatert på råd og regler som gjelder på arrangementer.

Koronavaksine

Når kommer koronavaksinen?

Det er fortsatt usikkert hvor raskt vi kan ha koronavaksine klar til bruk i Norge. All bruk vil avhenge av godkjenning fra legemiddelmyndighetene. Vi kan i beste fall regne med at vi har en godkjent vaksine tidlig i 2021 for bruk i prioriterte grupper.

Hvem skal få koronavaksinen først?

Hvilke vaksiner som tilbys og hvem som først vil få tilbud, vil avhenge av spørsmål om tilgang, vaksinenes egenskaper og de ulike risikogruppene. Dette er ikke besluttet ennå, men er et av spørsmålene Folkehelseinstituttet nå ser nærmere på.

Er koronavaksinen trygg?

Vaksinen vil være grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Hva vil det koste å ta koronavaksinen?

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid-19 skal tilbys helt gratis.

Skal barn ta koronavaksine?

De vaksinekandidatene som har kommet lengst, er ikke testet på barn under 16 år. Det er svært sjelden at barn blir alvorlig syke av korona. Det er derfor mindre sannsynlig at barn vil bli anbefalt vaksinasjon.

Behandling av koronavirussykdom

Det finnes ingen vaksine eller spesifikk behandling som kan kurere sykdommen, men norske sykehus registrerer pasienter med bekreftet koronasmitte i Norsk pandemiregister, slik at man skal kunne forbedre behandling og oppfølging.

Her finner du mer informasjon om Norsk pandemiregister.