Råd for å forebygge antibiotikaresistens

Antibiotika er livsviktige medisiner, men for at de skal fortsette å virke også i fremtiden må de brukes riktig. Her kan alle bidra. Lytt til legen din og bruk kun antibiotika når det trengs.

Om antibiotikaresistens

For å bremse utviklingen av antibiotikaresistente bakterier er det viktig å begrense bruken av antibiotika. Du kan bidra ved å:

  • lytte til legen din og bare bruke antibiotika når det trengs
  • følge legens anvisninger nøye hvis du må ta antibiotika
  • levere antibiotika du ikke bruker opp tilbake til apoteket
  • unngå å bli smittet eller smitte andre med infeksjoner, for eksempel ved å vaske hendene og ta anbefalte vaksiner. Hvis færre blir syke, vil også bruken av antibiotika gå ned.

Video om antibiotikaresistens

Antibiotika må bare brukes når det trengs

​Antibiotika er bare effektive mot infeksjoner som skyldes bakterier. Vanlige infeksjoner skyldes ofte virus, og antibiotika virker ikke på virus. Derfor har antibiotika ingen virkning om du er forkjølet eller har influensa.

Mange infeksjoner som skyldes bakterier, vil også gå over uten antibiotika. Det kan for eksempel gjelde urinveisinfeksjon, ørebetennelse, halsbetennelse og bihulebetennelse.

Er du syk, ta det med ro et par dager og forsøk å lindre symptomene. Ta smertestillende medisiner ved behov. Hvis du blir bekymret, eller sykdommen ikke går over, ta kontakt med lege og lytt til de rådene du får.

Antibiotikafri resept

Oppsøker du legen med en luftveisinfeksjon kan det hende at legen gir deg en antibiotikafri resept. De fleste luftveisinfeksjoner skyldes nemlig virus og skal derfor ikke behandles med antibiotika. Kroppen klarer som oftest å bekjempe disse infeksjonene selv. Resepten gir deg informasjon om hvor lenge infeksjonen normalt varer, hva du kan gjøre for å pleie deg selv og når du eventuelt bør oppsøke lege.

​Vent-og-se-resept

Noen ganger kan det være vanskelig for legen å avgjøre om du trenger antibiotika. Da kan det hende du får en vent-og-se-resept. En slik resept blir ofte benyttet ved luftveisinfeksjoner og ukompliserte urinveisinfeksjoner. Hvis du blir verre, eller ikke føler deg bedre etter et visst antall dager bestemt av legen, skal du starte på kuren.

Mer om antibiotika hos Antibiotikasenteret for primærmedisin/antibiotika.no

Følg legens anvisninger nøye hvis du må ta antibiotika

​Hvis du har en infeksjon som krever antibiotikabehandling for at du skal bli frisk, må du følge legens anvisninger nøye. Legen avgjør hvilken type antibiotika som er best egnet, hvor stor dose du trenger og hvor lenge behandlingen skal vare.

Når du får resept på en antibiotikakur av legen eller tannlegen, bør kuren startes så snart som mulig. I de fleste tilfeller har resepten ti dagers gyldighet. Det betyr at du må hente medisinen på apoteket innen ti dager etter at du fikk resepten.

Redusert gyldighetstid er innført for at antibiotika kun skal brukes etter vurdering av lege eller tannlege. Dette hindrer feilbruk og overforbruk.

Du må aldri bruke antibiotika du har igjen fra en tidligere kur, eller gi det til noen andre. Selv om ulike infeksjoner kan gi lignende symptomer, er det ikke sikkert at de krever samme behandling.

Lever antibiotika du ikke bruker opp tilbake til apoteket

Har du antibiotika eller andre legemidler til overs etter en kur, skal du levere det tilbake til apoteket. Da bidrar du til at antibiotika ikke brukes feil og at det ikke forurenser miljøet. Antibiotika skal ikke kastes i søppelet eller i toalettet. Utslipp av antibiotika i miljøet kan føre til at enda flere bakterier utvikler resistens.

Vask hendene for å unngå smitte

​Pass på at du forebygger infeksjoner og smittespredning når du kan. Det gjør du for eksempel ved å vaske hendene godt, nyse og hoste i armkroken og ta anbefalte vaksiner.

Rene hender er viktig mot smitte, ettersom mange bakterier og virus spres gjennom dårlig håndhygiene. Husk derfor å vaske hendene:

  • når du har vært på toalettet
  • før og under matlaging
  • før du spiser

Det er også lurt å vaske hendene før og etter at du har klappet dyr, for eksempel ved besøk på bondegård, rideskole eller dyrepark.

Ta anbefalte vaksiner

Vaksiner forebygger infeksjoner som skyldes både bakterier og virus. Sykdommer som skyldes virus kan ikke behandles med antibiotika, men de kan føre til følgesykdommer som krever antibiotikabehandling. Det er derfor viktig å ta anbefalte vaksiner og følge barnevaksinasjonsprogrammet. Jo flere sykdommer vi klarer å forebygge, jo mindre antibiotika trenger vi.

Video: hva skjer hvis antibiotika ikke lenger virker?

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Råd for å forebygge antibiotikaresistens. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 26. april 2023 [hentet torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/medisiner/antibiotika-og-resistens/forebygge-antibiotikaresistens/

Sist oppdatert onsdag 26. april 2023