Vondt i munnen hos barn

Når barn klager over vondt i munnen, kan det skyldes smerter i tennene eller sår i munnen.

Tannverk og kjevesmerter

Hull i tennene

Hull i tennene (karies) er i utgangspunktet ikke smertefullt, men dersom sykdommen ikke behandles tidlig hos tannlege, kan barnet etter hvert oppleve smerter fra tenner og kjever.

Etter hvert som hullet utvikler seg, kan barnet merke ising når det spiser noe som er kaldt eller søtt. Det kan også oppstå smerter fra tannkjøttet ved at mat setter seg fast der hullet er.

Når hullet blir så stort at bakterier fra munnhulen kommer inn i nerven (pulpa), kan barnet få tannverk. Gråt om natten er typisk.

Tannbyll

Videre kan det utvikle seg en kul (hevelse) over rota på tannen. Dette er en betennelse rundt rotspissen. Dersom betennelsen blir stående ubehandlet, kan det danne seg en tannbyll eller et kviseliknende sår på tannkjøttet. Materie kan komme ut når en trykker på såret. Da er den akutte fasen over og smerten vanligvis borte. Melketenner med slik betennelse bør fjernes.

Nedenfor kan du se tannbyll (til venstre) og et stort hull i en melketann (til høyre).

Bilde av tannbyll

Illustrasjon: UiO/Ivar Espelid

Stort hull i melketann

Illustrasjon: UiO/Anne Rønneberg

Tannskader

Smerte kan også oppstå i tenner som tidligere har vært utsatt for en ulykke eller skade. Hvis nerven dør, kan det etter en tid oppstå betennelse rundt roten. Gjelder det en melketann, bør den fjernes, mens en blivende tann kan rotfylles. For å unngå en slik akutt situasjon bør tenner som har vært utsatt for skade kontrolleres i flere år.

Ta alltid kontakt med tannhelsepersonell dersom barnet dunker seg og slår tennene.

Plager ved tannfrembrudd

Vanligvis skjer frambrudd av tenner uten problemer. I forbindelse med frambrudd av jeksler, spesielt visdomstenner, kan det bli en lokal betennelse rundt tannen (perikoronitt). Det kan behandles av tannlege.

Les mer om tannfrembrudd og tannfelling: Tenner hos barn - Helsenorge

Sår i munnen og munnskold

Den mest alminnelige årsaken til sår i munnen, er munnskold (after) og munnsår som skyldes herpesvirus.

Sårene kan komme enkeltvis eller flere samtidig. De har en rød omkrets og dekkes etter hvert av en gulhvit hinne. Den vanligste typen gror uten arr i løpet av en uke. Utbrudd gir ikke feber. Det er en arvelig disposisjon, men årsaken er ellers uklar. Ved store plager bør tannlege oppsøkes.

Ved gjentatte plager anbefales det å bruke en tannkrem som ikke inneholder såpestoffet natriumlaurylsulfat.

Eksempel på munnskjold på innsiden av leppe og kinn

Bildet over: Eksempel på munnskold på innsiden av leppe og kinn.

Trøske i munnen

​Trøske skyldes en gjærsopp (Candida albicans). Denne soppinfeksjonen er ganske vanlig hos spedbarn før balansen mellom de ulike mikroorganismene i munnhulen er på plass. Det viser seg som ett hvitt, noe forhøyet belegg. Det går vanligvis over av seg selv og er som regel ikke forbundet med smerte. Hvis det ikke forsvinner, ta kontakt med helsestasjon eller tannlege.

Bildet viser spedbarn med trøske

Bildet viser spedbarn med trøske.

Herpes i munnen og forkjølelsessår

Munnherpes forårsakes av Herpes 1-virus. De fleste smittes i førskolealder, vanligvis uten å merke noe. Det første utbruddet gir varierende grad av plager. Mange får

  • høy feber
  • hovent, rødt tannkjøtt med smertefulle sår

Infeksjonen kan komme samtidig med at barnet får tenner og kan derfor forveksles med «vanskelig tannfrembrudd». Barn vil ofte ikke spise, men det er viktig at det får nok drikke for å unngå uttørring. Smertestillende medisiner kan gis for å lindre. Hos ellers friske barn går sykdommen over i løpet av 1 til 2 uker.

Tilbakevendende munnsår på leppen (forkjølelsessår) skyldes det samme viruset og rammer 20-30 % av de som er smittet.​

Bildet viser hovent og rødt tannkjøtt på grunn av herpes

Bildet viser hovent og rødt tannkjøtt på grunn av herpes.

Tanngnissing og klikking i kjeveleddet

Det er ikke uvanlig at barn gnisser eller skjærer tenner om natten. Dette kan høres ille ut, men er helt ufarlig. Som regel opphører uvanen gradvis når de nye tennene kommer. Det er normalt at melketenner noen ganger kan slites nesten helt ned før de felles.

Kneppelyder i kjeveleddet er vanligst hos voksne, men kan også oppleves hos barn og unge. Det henger ofte sammen med ømhet og smerter i tyggemuskulaturen. Vanligvis er dette helt ufarlig og vil kunne gå over av seg selv.

Kontakt tannlege dersom symptomene er plagsomme. Det er laget egen nasjonal retningslinje for behandling av plager i tyggemusklatur og kjeveledd.

Retningslinjer fra Helsedirektoratet

Tannkjøttbetennelse (gingivitt)

Tannkjøttbetennelsen gingivitt skyldes bakteriebelegg (plakk) som blir liggende på tannoverflaten langs tannkjøttskanten og mellom tennene. Vanlig tegn på gingivitt er blødning fra tannkjøttet ved tannpuss eller tanntrådbruk. Med regelmessig og god tannrengjøring er det enkelt å bli kvitt betennelsen.

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Vondt i munnen hos barn. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 28. oktober 2022 [henta laurdag 24. februar 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/sykdom/munn-tenner-kjeve/vondt-i-munnen-hos-barn/

Sist oppdatert fredag 28. oktober 2022