Se pasientjournalen din fra Helse Vest

Hvis du har vært til behandling ved sykehus i Helse Vest, har du en pasientjournal derfra som inneholder dokumenter om behandlingen din. Du har rett til å se journalen din og hvem som har sett den, og dette kan du lese på nett eller få tilsendt på annen måte.

Ung kvinne ser på smarttelefon

Når du har pasientjournalen din tilgjengelig, blir det enklere for deg å ha oversikt over din egen helse. Du kan ikke selv skrive i journalen, men du vil kunne se opplysningene som står der.

Foreldre til barn mellom 12 og 16 år får ikke digitalt innsyn i barnets pasientjournal, men kan få tilsendt papirkopi av journalen ved å ta kontakt med foretaket. Du kan også sende inn et digitalt skjema der du ber om utskrift av pasientjournalen.

Slik får du innsyn

Det er flere måter å få se pasientjournalen din på:

Digitalt innsyn på helsenorge.no

Den enkleste og raskeste måten å få innsyn i pasientjournalen din på, er ved å logge inn på helsenorge.no. I dag kan du på denne måten se journaldokumenter fra:

Journalen din vises og lages når du har logget deg inn. Systemet lager ingen kopi.

Samtykke

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis+ eller høyere.

Fullmakt

Har du fullmakt, kan du også få innsyn i pasientjournalen til den eller de du representerer. På samme måte kan andre som representerer deg få innsyn i din pasientjournal på helsenorge.no.

Hva kan du se i den digitale pasientjournalen på helsenorge.no?

Fra Helse Vest får du digitalt innsyn i dette:

 • For pasienter innen somatikken vises journaldokumenter som er signert fra og med 1. mars 2016.
 • For pleienotater og journaldokumenter innen rus og psykisk helsevern er datoen 12. september 2016.
 • Dokumenter fra Rogaland A-senter som er signert fra og med 5. februar 2018.
 • Dokumenter fra Bergensklinikken som er signert fra og med 29. april 2019.
 • Enkelte andre notater fra Helse Vest vises foreløpig ikke.
 • Har du ikke vært pasient etter disse datoene, vises ingen dokumenter fra din sykehusjournal.

Kontakt sykehuset med digitale skjema

Pasientjournalen din kan inneholde dokumenter som ikke kan vises digitalt. Noen av disse kan være tilgjengelige på papir.

Vil du ha mer informasjon enn den digitale tjenesten kan tilby, eller melde om feil kan du:

Hva ser du ikke i den digitale pasientjournalen?

Den digitale pasientjournalen er en tjeneste som tilbyr enkelt og raskt innsyn, men gir deg ikke fullstendig innsyn i pasientjournalen din.

Det kan være flere grunner til at ikke alle opplysningene er digitalt tilgjengelig for deg:

 • Dokumenter for barn mellom 12 og 16 år vil ikke vises digitalt, men kan sendes på papir.
 • Dokumentet er i et format vi ikke kan vise. Dette gjelder blant annet røntgenbilder, enkelte prøvesvar, og journal fra fødsel.
 • Dokumentet er ikke ferdig ennå. Det kan ta tid før et dokument er klart til å legges inn i pasientjournalen din.
 • Behandler har ikke godkjent journalnotatet fordi hun eller han venter på prøvesvar, eller ønsker å snakke med deg om det som står der.
 • Noen dokumenter kan av juridiske eller faglige grunner ikke vises, som for eksempel resultater fra psykologiske tester eller rettspsykiatriske dokumenter.
 • Enkelte opplysninger kan du være nektet innsyn i av lege eller behandler. Dokumentene kan du motta på papir, ved å ta kontakt med sykehuset. Behandlingsstedet vurderer din rett til innsyn i henhold til Pasient- og brukerrettighetsloven §5.1.
 • Du vil heller ikke finne journal fra fastlege, tannlege eller andre behandlere.

Kun journaldokumenter godkjent etter en bestemt dato er tilgjengelige på nett. Disse datoene er satt fordi den nye løsningen krever at behandlere tar stilling til om pasienten skal få innsyn i dokumentene eller ikke, allerede i det de skriver journaldokumentet. Tidligere kunne de vente med denne vurderingen til de eventuelt fikk en forespørsel om innsyn i journal.

Enkelte journaldokumenter kan ikke vises i helsenorge-appen for Android. Du kan se dem ved å åpne helsenorge.no i en nettleser på mobil eller PC.

Dokumenter slettes ikke, selv om de ikke lenger er synlig digitalt

Hvis du tidligere har sett dokumenter i din digitale pasientjournal som du ikke finner igjen nå, er det ingen grunn til uro. Dokumentene er ikke slettet fra journalen din, men det kan være at de ikke lenger kan vises digitalt. For å få innsyn i slike dokumenter kan du kontakte sykehuset det gjelder ved å sende inn et digitalt skjema der du ber om utskrift av pasientjournalen.

Logg over innsyn i journal

Du kan få digital tilgang til tilgangsloggen som viser hvem som har gjort oppslag i pasientjournalen din.

Grunner til at ansatte gjør oppslag i en pasientjournal kan være både administrative og relatert til behandlingen. Alle oppslag blir registrert i loggen, men det er ikke alle oppslag som vises digitalt.

For å få utskrift av hele tilgangsloggen kan du sende inn et digitalt skjema der du ber om utskrift av tilgangsloggen.

Har du spørsmål om innsyn?

Selv om en ansatt har arbeidet i journalen din, er det ikke sikkert han eller hun har åpnet noen av dokumentene i den. Dersom den ansatte har åpnet dokumenter, kan du se hvilke dokumenter som er åpnet.

I tilgangsloggen finner du også lenke til det aktuelle dokumentet oppslaget gjelder.

Dersom du har spørsmål, eller ønsker å melde om innsyn du mener kan være urettmessige, må du kontakte sykehuset det gjelder. Det kan du gjøre ved å sende inn et digitalt skjema for spørsmål om oppslag i journal.

Sperre journalen for helsepersonell i Helse Vest

Ønsker du å sperre journalen din slik at bestemte helsepersonell ikke får tilgang til den, må du ta kontakt med det sykehuset du fikk behandling ved. Dette må gjøres via telefon, skjema eller direkte med din behandler.

Sende skjema til sykehus i Helse Vest

Hvis du ikke kan bruke den digitale tjenesten eller ikke ønsker å kontakte sykehuset med digitale skjema, kan du skrive ut og sende et skjema til sykehuset.

Hvilket skjema du skal bruke avhenger av hva det er du ønsker å gjøre:

Feil, retting og sletting

Pasientjournalen din består av mange ulike typer dokumenter. Sykehuset kan aldri sikre seg helt mot at det skjer feil. Av personvernhensyn må du selv melde fra om at det er feil i din journal.

Hvis du ser andre personers opplysninger

Hvis du oppdager dokumenter som tilhører andre i din journal, må du straks ta kontakt med sykehuset på telefon, slik at feilen kan rettes opp så raskt som mulig.

Melde fra om andre feil

Hvis du vil melde fra om andre feil i journalen, og rette eller slette dem, må du kontakte sykehuset ved å sende inn et digitalt skjema der du ber om endring i journalen.

Pasientjournal er ikke det samme som kjernejournal

Pasientjournalen er en tjeneste som gir deg tilgang til din originale sykehusjournal. Du får tilgang via helsenorge.no. Der får du også tilgang til en annen tjeneste, som kalles kjernejournal.

Kjernejournalen samler viktige opplysninger om deg og gjør dem tilgjengelig både for deg og for helsepersonell. Kjernejournalen erstatter ikke journaler hos fastlege eller sykehus, men er et tillegg til dem.

Her finner du mer informasjon om kjernejournal.