Klage på en pasientreise

Du har rett til å klage på vedtaket du har fått og på reisen du hadde med Pasientreiser. Klagen må sendes innen fire uker etter at du mottok vedtak eller gjennomførte en pasientreise.

Digital klage

Du kan sende digital klage hvis du har fått et digitalt vedtak på søknaden din.

For å klage må du logge deg inn og velge vedtaket du skal klage på i søknadsoversikten. Du må åpne vedtaket ditt og lese det før du kan klage.

Under vedtaket ditt, velg «klag på vedtaket». Her kommer det opp tekstfelt hvor du kan klage hvis du allerede har åpnet og lest vedtaket. Du kan skrive klagen direkte i et fritekstfelt, og du kan laste opp dokumentasjon, hvis du trenger det.

Du kan kun klage på ett vedtak i klagen. Skal du klage på flere vedtak, må du sende inn klage for hvert enkelt vedtak.

Har klagefristen gått ut i en sak, er det ikke mulig å klage på saken. Du kan ikke klage digitalt på saker som er innvilget.

Klage per post

Hvis du ønsker å klage på et vedtak etter å ha søkt om pengestøtte, kan du skrive ut et klageskjema. Klageskjemaet må fylles ut og sendes til Pasientreiser HF. Klager, klagers verge eller fullmektig, må skrive under på klagen.

Klagen sendes via en sikker meldingstjeneste (du må logge inn via ID-porten når du trykker på lenken) eller per post til:

Pasientreiser HF,
Postboks 2533 Kjørbekk,
3702 Skien

Klage på en rekvirert reise 

Dersom du ønsker å klage på en rekvirert reise eller et vedtak på en pasientreise med tilrettelagt transport, må en skriftlig og underskrevet klage rettes til Pasientreiser i ditt lokale helseforetak.

Finn oversikt over Pasientreiser i helseforetakene her

Klagebehandling

Hvis Pasientreiser opprettholder sitt vedtak ved en klage, vil klagen automatisk sendes til Statsforvalteren i ditt fylke for endelig behandling. Statsforvalteren er det samme som tidligere het Fylkesmannen.

Når klagen er endelig behandlet, vil du motta svar fra Pasientreiser i ditt lokale helseforetak eller Statsforvalteren.

Hvis du er uenig med Statsforvalterens endelige vedtak, kan du klage til Sivilombudsmannen, som kontrollerer forvaltningen.

Du har rett til å se dokumenter i din sak. Har du spørsmål som gjelder ditt vedtak eller klage, kan du ringe Pasientreiser på 05515.

Kontakt Pasientreiser

05515

Kontakt oss ved spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter eller bestilling av din pasientreise.

pasientreiser.no

Er du helsepersonell eller transportør? Gå til pasientreiser.no

Loga pasieantamátkkiid birra sámegillii

Pasient- og brukerombudet

Ombudet hjelper deg med spørsmål om helsetjenester, og gir råd og veiledning om rettighetene dine.

Innholdet er levert av Pasientreiser HF

Pasientreiser HF. Klage på en pasientreise. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 10. mai 2024 [hentet onsdag 24. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/pasientreiser/om/klage/

Sist oppdatert fredag 10. mai 2024