Pasientreiser for utenlandske statsborgere

Som utenlandsk statsborger har du ikke nødvendigvis rett til å få dekket reise til behandling. Det finnes imidlertid en rekke omstendigheter som kan gi rett til dekning likevel.

​​​Hvis du oppfyller ett eller flere av kriteriene under, kan du ha rett til å få dekket reiseutgiftene mens du oppholder deg i Norge. Merk imidlertid at bare reise til og fra oppholdsstedet i Norge kan dekkes, ikke til og fra hjemlandet.

Er du asylsøker?

​Flyktninger, asylsøkere og deres familie har lik rett som nordmenn til å få dekket sine utgifter til pasientreiser.

Har du opparbeidet deg medlemskap i folketrygden?

​Hvis du som utenlandsk statsborger har opparbeidet deg medlemskap i folketrygden, har du rett til dekning av reiseutgifter under opphold i Norge. Utenlandske statsborgere kan oppnå medlemskap ved å være bosatt i Norge, eller gjennom å ha lovlig arbeid i Norge.

Er du i familie med et medlem av folketrygden?

​Utenlandske statsborgere som er gift med eller er barn av et medlem i folketrygden har rett til dekning av reiseutgifter under opphold i Norge, selv om de ikke selv er medlem. Et vilkår for denne retten er at den utenlandske statsborgeren blir forsørget av ektefellen/forelderen.

Er du borger av et EU/EØS-land eller Sveits?

​Borgere av land som omfattes av EØS-avtalen, samt Sveits, får under midlertidig opphold i Norge dekket reiseutgifter til nødvendig medisinsk behandling. En forutsetning er at du kan fremvise Europeisk helsetrygdkort. Hvis du ikke har dette, må du eventuelt søke om å få dekket reisen i ditt eget hjemland.

Kommer du fra et av de nordiske landene?

​Borgere av Sverige, Danmark, Finland, Island og Færøyene har rett til dekning av reiseutgifter under midlertidig opphold i Norge, og trenger ikke å fremvise europeisk helsetrygdkort når de søker om dekning av reiseutgifter.

Hvis nordiske borgere som følge av helsetilstanden må ha spesiell transport til hjemlandet etter behandling i Norge, vil dette kunne dekkes. Slike saker skal imidlertid håndteres av det aktuelle sykehuset og ikke av Pasientreiser.

Kommer du fra et land med gjensidighetsavtale?

​Borgere av land som Norge har inngått gjensidighetsavtaler med, har under midlertidig opphold i Norge rett til dekning av reiseutgifter. Gjensidighetsavtale er blant annet inngått med Australia og Québec i Canada.

Slik søker du

​Hvis du skal søke om å få dekket en pasientreiser i etterkant av reisen, men verken har norsk fødsels- og personnummer eller d-nummer, må du søke om å få dekket pasientreisen din på et reiseregningsskjema på papir. Du må deretter sende skjemaet i posten.

Du må huske å legge ved

  • oppmøtebekreftelse fra behandler
  • dokumentasjon på opphold i Norge (et varig eller nødvendig midlertidig oppholdssted)
  • annen dokumentasjon på hva du vil ha dekket

Søknaden sendes til:
Pasientreiser HF,
Postboks 2864 Kjørbekk,
3702 Skien

Rekvirert transport

Hvis du ikke kan reise med offentlig transport, kjøre selv eller bli kjørt, kan du ha rett til å få rekvirert transport på reisen. Det vil si at pasientreisekontoret organiserer reisen for deg. Det må enten være helsemessige eller trafikale årsaker til behovet for rekvirert transport.