Pasientreiser for utenlandske statsborgere

Som utenlandsk statsborger har du ikke nødvendigvis rett til å få dekket reise til behandling. Det finnes imidlertid en rekke omstendigheter som kan gi rett til dekning likevel.

​​​Hvis du oppfyller ett eller flere av kriteriene under, kan du ha rett til å få dekket reiseutgiftene mens du oppholder deg i Norge. Merk imidlertid at bare reise til og fra oppholdsstedet i Norge kan dekkes, ikke til og fra hjemlandet.

Er du asylsøker?

​Flyktninger, asylsøkere og deres familie har lik rett som nordmenn til å få dekket sine utgifter til pasientreiser.

Har du opparbeidet deg medlemskap i folketrygden?

​Hvis du som utenlandsk statsborger har opparbeidet deg medlemskap i folketrygden, har du rett til dekning av reiseutgifter under opphold i Norge. Utenlandske statsborgere kan oppnå medlemskap ved å være bosatt i Norge, eller gjennom å ha lovlig arbeid i Norge.

Er du i familie med et medlem av folketrygden?

​Utenlandske statsborgere som er gift med eller er barn av et medlem i folketrygden har rett til dekning av reiseutgifter under opphold i Norge, selv om de ikke selv er medlem. Et vilkår for denne retten er at den utenlandske statsborgeren blir forsørget av ektefellen/forelderen.

Er du borger av et EU/EØS-land eller Sveits?

​Borgere av land som omfattes av EØS-avtalen, samt Sveits, får under midlertidig opphold i Norge dekket reiseutgifter til nødvendig medisinsk behandling. En forutsetning er at du kan fremvise Europeisk helsetrygdkort. Hvis du ikke har dette, må du eventuelt søke om å få dekket reisen i ditt eget hjemland.

Kommer du fra et av de nordiske landene?

​Borgere av Sverige, Danmark, Finland, Island og Færøyene har rett til dekning av reiseutgifter under midlertidig opphold i Norge, og trenger ikke å fremvise europeisk helsetrygdkort når de søker om dekning av reiseutgifter.

Hvis nordiske borgere som følge av helsetilstanden må ha spesiell transport til hjemlandet etter behandling i Norge, vil dette kunne dekkes. Slike saker skal imidlertid håndteres av det aktuelle sykehuset og ikke av Pasientreiser.

Kommer du fra et land med gjensidighetsavtale?

​Borgere av land som Norge har inngått gjensidighetsavtaler med, har under midlertidig opphold i Norge rett til dekning av reiseutgifter. Gjensidighetsavtale er blant annet inngått med Australia og Québec i Canada.

Slik søker du

​Hvis du skal søke om å få dekket en pasientreiser i etterkant av reisen, men verken har norsk fødsels- og personnummer eller d-nummer, må du søke om å få dekket pasientreisen din på et reiseregningsskjema på papir. Du må deretter sende skjemaet i posten.

Du må huske å legge ved

  • oppmøtebekreftelse fra behandler
  • dokumentasjon på opphold i Norge (et varig eller nødvendig midlertidig oppholdssted)
  • annen dokumentasjon på hva du vil ha dekket

Søknaden sendes til:
Pasientreiser HF,
Postboks 2864 Kjørbekk,
3702 Skien

Reiseregningsskjema

Bokmål | Nynorsk | Samisk | For synshemmede

Veiledning til reiseregningsskjema

Bokmål | Nynorsk | Samisk | Engelsk

Rekvirert transport

Hvis du ikke kan reise med offentlig transport, kjøre selv eller bli kjørt, kan du ha rett til å få rekvirert transport på reisen. Det vil si at Pasientreiser i ditt lokale helseforetak organiserer reisen for deg. Det må enten være helsemessige eller trafikale årsaker til behovet for rekvirert transport. 

Kontakt Pasientreiser

05515

Kontakt oss ved spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter eller bestilling av din pasientreise.

pasientreiser.no

Er du helsepersonell eller transportør? Gå til pasientreiser.no

Loga pasieantamátkkiid birra sámegillii

Innholdet er levert av Pasientreiser HF

Pasientreiser HF. Pasientreiser for utenlandske statsborgere. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 28. mai 2021 [hentet fredag 19. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/pasientreiser/om/utenlandske-borgere/

Sist oppdatert fredag 28. mai 2021