Persontilpasset medisin

Persontilpasset medisin betyr en skreddersydd behandling som er tilpasset din genetiske profil. For å kunne gi deg en persontilpasset behandling, er det nødvendig å vite mest mulig om dine biologiske forhold. Da vil du kunne få riktig behandling til rett tid.

Bilde  som skisserer stegene i persontilpasset medisin: diagnose. undersøkelse av genmateriale og andre helsedata og behandling

Hva er persontilpasset medisin?

Persontilpasset medisin innebærer forebygging, diagnostikk og behandling som er tilpasset deg. Det tas hensyn til din genetiske profil, livstil og miljø, og skal bidra til mer effektiv behandling. 

Ett av målene med persontilpasset medisin er å gå fra å behandle deg som pasient på gruppenivå til å behandle deg på individnivå. Denne typen behandlingstilbud skal være for alle, uavhengig av hvor i landet de bor. Persontilpasset medisin kalles også presisjonsmedisin og stratifisert medisin. Det er ord som blir brukt om hverandre, men betyr det samme.

Om metodene i persontilpasset medisin

Slik det fremgår av bildet ovenfor får du først en sykdomsdiagnose, deretter blir det foretatt medisinske undersøkelser, for eksempel i form av biomarkører. Biomarkører er stoffer som blant annet kan måles ved en blodprøve. Et godt eksempel på en biomarkør er glukosenivået i blodet. Ulike proteiner og hormoner er også eksempler på biomarkører.

De to viktigste metodene som brukes i persontilpasset medisin er biomarkører og storskalaanalyser. Storskalaanalyse er analytiske teknikker som gir store mengder data per prøve, for eksempel kartlegging av alle gener. Det kan gjøres av ulike typer biomarkører.

Resultater fra undersøkelser gir et bilde av din helsetilstand og det kan settes en mer spesifikk diagnose. Behandlingen tar utgangspunkt i hva som er mest effektivt for deg i stedet for hva som er effektivt for en gjennomsnittsgruppe.

Tre satsingsområder

Etter den nasjonale strategien for persontilpasset medisin er det i utgangspunktet tre satsingsområder innen persontilpasset medisin: kreft, sjeldne sykdommer og infeksjonssykdommer, men også andre fagfelt vil komme etter hvert.

Nasjonalt kompetansenettverk for persontilpasset medisin

Nasjonalt kompetansenettverk for persontilpasset medisin skal fremme bedre og mer ensartet diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter. Ta  gjerne kontakt med kompetansenettverket.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet, Nasjonalt kompetansenettverk innan persontilpasset medisin (NorPreM)

Helsedirektoratet, Nasjonalt kompetansenettverk innan persontilpasset medisin (NorPreM) . Persontilpasset medisin. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 11. november 2021 [hentet fredag 14. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/persontilpasset-medisin/

Sist oppdatert torsdag 11. november 2021