Diagnostyka płodu

Badania płodu podczas ciąży

Badania podczas ciąży

Podczas ciąży musisz być pod opieką medyczną. Diagnostyka płodu to badanie stanu zdrowia płodu.

W czasie ciąży zostaną ci zaproponowane dwa badania USG:

 • między 11. a 14. tygodniem
 • między 17. a 19. Tygodniem

Jeżeli w chwili porodu będziesz mieć ponad 35 lat, otrzymasz również propozycję wykonania badania krwi o nazwie NIPT.

Badanie wykonuje się w tym samym czasie, co badanie USG między 11. a 14. tygodniem.

Sama decydujesz o tym, czy chcesz wykonać badania diagnostyczne płodu.

Pierwsze badanie USG

Lekarz lub położna:

 • sprawdzi, czy bije serce
 • określi liczbę płodów
 • oceni przezierność karkową
 • sprawdzi, czy płód rozwija się prawidłowo
 • obejrzy ciało i narządy płodu

Większość płodów jest zdrowa.

Czasem badanie USG wykazuje nieprawidłowości dotyczące płodu. Należy go wówczas poddać szczegółowym badaniom.

Czym są DNA, chromosomy i trisomie?

Ilustracja 1: Prawidłowa liczba chromosomów

Ilustracja 1 Prawidłowa liczba chromosomów

Ilustracja 2: Trisomia: jeden dodatkowy chromosom 13, 18 lub 21

Ilustracja 2 Trisomia: jeden dodatkowy chromosom 13, 18 lub 21

DNA

 • Nasz materiał genetyczny nazywa się DNA i znajduje się w jądrze wszystkich komórek ciała
 • DNA to przepis na człowieka

Chromosom

 • DNA jest ciasno upakowane w tak zwane chromosomy.
 • Człowiek ma zazwyczaj 46 chromosomów połączonych w 23 pary (ilustracja 1)
 • Płód/dziecko zazwyczaj otrzymuje 23 chromosomy od matki i 23 chromosomy od ojca.

Trisomia

 • Czasami płód otrzymuje jeden dodatkowy chromosom od jednego z rodziców. Nazywa się to trisomią.
 • Najczęstsze trisomie to trisomia 13, 18 lub 21 chromosomu
  (ilustracja 2)
 • Płód może mieć tylko jedną z trzech trisomii.

NIPT – badanie krwi matki

NIPT

We krwi matki znajdują się ślady DNA płodu. Bada się je za pomocą NIPT.

NIPT to badanie krwi matki, które wykonuje się w tym samym czasie co pierwsze badanie USG.

Badanie NIPT nie jest szkodliwe dla płodu.

Szczegółowe informacje dotyczące trzech trisomii, pod kątem których wykonuje się badania

Trisomia 13 - Patau

Większość płodów z trisomią 13 umiera w czasie ciąży. U dzieci urodzonych z trisomią 13 stwierdza się zazwyczaj poważne wady/zaburzenia rozwojowe, najczęściej umierają one wkrótce po urodzeniu.

Trisomia 18 - Edwards

Większość płodów z trisomią 18 umiera w czasie ciąży. U dzieci urodzonych z trisomią 18 stwierdza się zazwyczaj poważne wady/zaburzenia rozwojowe, najczęściej umierają one wkrótce po urodzeniu.

Trisomi 21 - Down

U dzieci urodzone z trisomią 21 mogą wystąpić uszkodzenia narządów, najczęściej są to wady serca. Stwierdza się u nich różne stopnie niepełnosprawności rozwojowej i charakterystyczny wygląd. Dzieci te będą potrzebowały pomocy medycznej.

Co oznacza wynik NIPT

 • W badaniu NIPT stwierdza się czy w przypadku twojego płodu występuje zwiększone ryzyko trisomii.
 • W przypadku ujemnego wyniku testu istnieje bardzo małe ryzyko urodzenia dziecka z trisomią.
 • W przypadku dodatniego wyniku testu istnieje zwiększone ryzyko. urodzenia dziecka z trisomią, otrzymasz wówczas propozycję wykonania szczegółowych badań.
 • Niekiedy wynik testu jest niejednoznaczny, wówczas płód musi zostać dokładnie zbadany.