Barn og ungdoms psykiske helse

Barn og unge trenger å bli sett, hørt og tatt vare på av jevnaldrende og voksne rundt seg for å opprettholde en god psykisk helse.

Ring 113

Er situasjonen kritisk, ring 113 umiddelbart. Ring heller en gang for mye enn en gang for lite. 

Psykisk helse på Ung.no

Er du ungdom og har et vanskelig spørsmål? På ung.no finner du svar på det meste, og du kan selv spørre gratis og anonymt.

Trenger du noen å snakke med?

Det finnes flere hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper der du kan dele tanker og følelser helt anonymt, og få støtte, råd og veiledning.

Her finner du flere hjelpetelefoner og chat-tjenester som kan være til hjelp når du har det vanskelig.

For barn og unge: