Er du ung og trenger noen å snakke eller chatte med?

Når ting blir vanskelig og du trenger noen å snakke med, finnes det noen du kan kontakte. Her finner du en oversikt over telefonnumre og chat-tjenester for barn og ungdom.

Det kan være mange ting som er vanskelig å takle alene, da er det viktig at du vet at det er mange som vil hjelpe deg.

Her har vi laget en liste med chattetjenester, telefonnumre og offentlige tilbud som du kan bruke hvis du:

 • føler at du trenger hjelp
 • har spørsmål
 • tror at noe er i veien med deg
 • kjenner noen som har det vanskelig
 • føler deg ensom
 • har problemer hjemme

…eller du bare vil prate.

Chattetjenester på Ung.no

Ung.no er statens informasjonskanal og spørretjeneste for deg som er mellom 13 og 20 år. På ung.no kan du finne informasjon om det du lurer på.

Ung.no er det samlet gode tjenester for deg som ønsker å chatte med noen. Du kan se hvilke tjenester som finnes for temaer som:

 • Følelser, tanker og problemer
 • Kropp, kjønn og identitet
 • Mobbing
 • Rus og avhengighet
 • Sex, prevensjon og graviditet

Til Ung.no kan du også sende inn spørsmål om alt du lurer på, eller søke i tidligere stilte spørsmål og svar.

Oversikt over hjelpetjenester

Kontakt helsesykepleier

Hvis du har behov for noen å snakke med kan du ta kontakt med helsesykepleier på din skole. 

Du trenger ikke bestille time eller ha en avtale for å snakke med helsesykepleier eller andre i skolehelsetjenesten. Det er bare å møte opp (drop-in). Hvis helsesykepleier ikke er til stede eller er opptatt, står det ofte en beskjed på døren med tidspunkt for tilstedeværelse.

Kontaktinformasjonen til helsesykepleier skal stå på nettsiden til din kommune eller skole.

Lærer din kan også hjelpe deg med å komme i kontakt med helsesykepleier.

Kors på halsen

Dette en Røde Kors sin nasjonale samtaletjeneste for alle opp til 18 år.
Her kan barn og unge snakke med voksne som jobber som frivillige, hver dag hele året.

Åpent hver dag kl. 14–22 (sommer- og juleferie kl. 16-22)

Telefon (man-fre): 800 333 21
Chat: Åpen hver dag
Mail: Få svar innen 1-2 dager

Mental Helse

På Mental Helses chat-tjeneste sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller ansatte veiledere. Tjenesten er anonym.

Mental Helse har også en egen hjelpetelefon, en gratis tjeneste som er åpen 24 timer i døgnet, hele året. Mental Helses hjelpetelefon: 116 123.

Mental Helses hjelpetelefon er et felles europeisk hjelpetelefonnummer og det vil si at du kan ringe til Mental Helse på telefon 116 123 i det området du befinner deg og få kontakt med hjelpetelefonen i det landet du oppholder deg, så lenge det er innenfor et EU-/EØS-land.

Mental helse ungdoms chat

Mental helse ungdoms hjelpechat er for deg mellom 18 og 35 år som ønsker å ha noen å snakke med. 

Chatten er åpen mandag–torsdag fra kl. 18–21.

SnakkOmMobbing.no (Blå Kors)

På SnakkOmMobbing.no kan barn og unge som er berørt av mobbing chatte med en trygg fagperson. Tjenesten er et tilbud fra Blå Kors, er 100 % anonym, og du velger selv hvor mye du vil dele og når du vil avslutte chatten. Tjenesten er gratis.

Chatten er åpen:
Søndag–fredag fra kl. 15–21.

BARsnakk (Barn av rusmisbrukere - BAR)

Chat om det du har på hjertet. Helt anonymt. Et praterom for deg som har en mor eller far, eller andre du bryr deg om, med rusproblemer.

Tilbudet er åpent:
Mandag til torsdag fra kl. 17–20.

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen til barnevernet er for deg som er utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt, eller om du er bekymret for en du kjenner. Alarmtelefonen er åpen hele døgnet alle dager i uken.

Telefon: 116 111
Telefon fra utlandet: +47 954 11 755
Sms: 417 16 111
E-post: alarm@116111.no

Jentevakta.no

Jentevakta.no er en anonym chat- og telefontjeneste for barn og unge, uavhengig av kjønnsidentitet, legning, kulturell bakgrunn og livssyn. Du kan stille alle mulige spørsmål til jentevakta.no.

Åpningstiden er mandag - torsdag klokka 19-22. 

Telefonnummer:
Mandag og onsdag: 95263610
Tirsdag og torsdag: 47707165

Kirkens SOS

Døgnåpen krisetelefon 22400040 og teksttelefon for døve 55 32 56 97. Kirkens SOS er der for dem som trenger noen å snakke med.

SOS-melding er en form for epost, men via en anonym profil som du får tilgang til via Kirkes SOS nettsider. Alle som skriver til SOS – melding får svar innen 48 timer.

SOS-chat er en chattetjeneste for alle som trenger noen å snakke med.

Rusinfo

Telefon: 915 08588

Rusinfo er en landsdekkende opplysning og -veiledningstjeneste om rus og hjelpetiltak. Erfarne veiledere svarer på spørsmål relatert til alkohol- og narkotikaproblematikk. Både rusbrukere selv, pårørende og profesjonelle er velkomne til å ta kontakt anonymt. Ring, chat eller send inn spørsmål. 
Åpent mandag–fredag fra kl. 11–18.

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap

Telefon: 815 55 201
Mobil: 926 26 488

Hjelpetelefon som tilbyr informasjon og veiledning om hvordan du kan forholde deg til situasjoner med tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold.

Støttetelefon for kriminalitetsofre

Telefon: 800 40 008

Alle som er rammet av kriminelle handlinger, enten direkte eller som pårørende, kan henvende seg til støttetelefon for støtte, råd og veiledning. Telefonen er betjent alle hverdager fra klokken 9–15.

Vold- og overgrepslinjen

Telefon: 116 006
Vold- og overgrepslinjen 116 006 er en hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Hjelpelinjen har åpent døgnet rundt og du kan ringe uansett hvor du bor i Norge. Du kan snakke om opplevelsene dine, få hjelp, råd og svar på spørsmål. Du kan ringe anonymt og tjenesten er gratis.

SnakkOmPsyken.no

På SnakkOmPsyken.no kan barn og unge chatte med en trygg, voksen fagperson om tanker og følelser som bekymrer dem. Tjenesten er et tilbud fra Blå Kors, er 100 % anonym, og du velger selv hvor mye du vil dele og når du vil avslutte chatten. Tjenesten er gratis.

Chatten er åpen søndag–fredag fra kl. 15–21.

ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser)

Rådgivning om spiseforstyrrelser er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat, kropp og selvfølelse, de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Telefon: 94817818

Chat om spiseforstyrrelser 

Se åpningstider for telefon og chat hos ROS

E-post: veiledning@nettros.no (svar kan forventes innen en uke)

ifengsel.no

Ifengsel.no er en chattjeneste for deg som har en mamma eller pappa i fengsel, eller kjenner noen som har det. Her kan du snakke med oss om fengsel, hvordan du har det eller ting du tenker på eller lurer på rundt dette. Vi har åpent hver onsdag og fredag fra klokka 15–22.

Ungdomstelefonen (UT)

Ungdomstelefon er Skeiv Ungdom sin hjelpe- og støttetelefon, et gratis lavterskeltilbud der ungdom svarer ungdom på spørsmål om forelskelse, seksualitet, kjønn, identitet, aktivitetstilbud og sikrere sex.

Telefonen er åpen tirsdag–torsdag fra kl. 18–22.
Chatten er åpen søndag–torsdag fra kl. 18–22. 

Sex og samfunn

På Sex og samfunns chat kan unge over hele landet snakke med kvalifisert helsepersonell om sex, seksualitet og seksuell helse.

Andre hjelpetilbud

Barneombudet

Barneombudet er barn og unges talsperson. De jobber for barns rettigheter.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufetat)

Bufetat tilbyr ulike tjenester rettet mot barn og ungdom.

Barnevernvakten

Du kan ta kontakt hvis du eller noen du kjenner blir utsatt for vold, seksuelle overgrep, omsorgssvikt, kjønnslemlestelse, foreldre som ruser seg eller tvangsgifte.

Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk

BUP gir tilbud om utredning og/eller behandling av ulike typer problematikk knyttet til barn og ungdoms psykiske helse.

Blå Kors Kompasset

Terapi og rådgivning til unge mellom 13 og 35 år som har vokst opp i et hjem med alkohol- eller andre rusproblemer. Du trenger ikke henvisning. Kompasset tilbyr også nett-terapi.

Bruk Hue

Kampanje mot digital mobbing.

DIXI Ressurssenter mot voldtekt

Telefon: 22 44 40 50
Mobil: 930 58 070

DIXI jobber for å hjelpe de som har blitt utsatt for voldtekt og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningsskapende arbeid.

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Telefon: 955 20 848
E-post: post@selvskading.org

Rådgivning og opplysning rundt temaet selvskading/selvmord for pårørende, brukere, fagpersoner og andre. Telefontid: Søndag – torsdag kl. 16:00-20:00. Utenfor kontortid kan du sende sms eller e-post, så blir du kontaktet.

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse er til for deg som er pårørende til en som er psykisk syk.

Telefon: 22 49 19 22

Hverdager kl. 10–15
Tirsdager kl.  11–19

Landsforeningen mot seksuelle overgrep

Landsforeningen mot seksuelle overgrep, er en medlemsbasert interesseorganisasjon som jobber for at mennesker som er berørt av seksuelle overgrep skal bli hørt.

Livserfaringsbibliotek (The Human Aspect)

Her kan du se intervjuer med mennesker fra hele verden som deler hvordan de overkom sin største utfordring. Du kan finne læring og inspirasjon i deres historie.

Så langt er de fleste intervjuene på engelsk (selv om mange er norske personer), men også noen på norsk.

Mental Helse Ungdom

Interesseorganisasjon for barn og unge opp til 30 år som jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud.

Norsk psykologforening

Norsk psykologforening har laget en oversikt over ulike hjelpetelefoner og chatter.

Overgrepsmottak - Oversikt over landets overgrepsmottak

Overgrepsmottakene er et akuttilbud for ungdom og voksne, kvinner og menn som nylig har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller lignende seksuell krenkelse.

Pårørendesenteret i Oslo (PIO) - Barn og unge

Chat og rådgivningstelefon for deg som er opp til 25 år.

SEIF – Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) er en frivillig og uavhengig organisasjon som hjelper innvandrere i Norge med å finne fram i det norske samfunnet og tilegne seg nok informasjon til å løse egne problemer.

SPISFO (Spiseforstyrrelsesforeningen)

Telefon: 22 94 00 10

Her kan du snakke med andre som har personlig erfaring med spiseforstyrrelser eller er pårørende.

Utsatt mann

Nettside for og av menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

Voksne for barn

48896215

Hverdager kl. 9–15

Tjeneste for deg med spørsmål eller bekymring om barn og unge

Bildetolktjenesten

Trenger du tolk når du bruker noen av telefon- eller chattetjenestene? Se video fra NAV om deres tilbud om bildetolk og fjerntolk.

Fjerntolking og bildetolking

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge

Nasjonalt kompetansesenter for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert tirsdag 31. mars 2020