Psykolog

En psykolog kan hjelpe deg med ulike psykiske problemer, fra lettere og avgrensede livsproblemer til alvorlige psykiske lidelser.

Bilde av psykolog og pasient

Alle som bor og har opphold i Norge har rett til nødvendig psykisk helsehjelp. Det er vanlig at fastlegen din først selv prøver å hjelpe deg med lette og moderate psykiske plager.

Trenger du akutt hjelp? Ring 113

Ring 113 om situasjonen er kritisk, og det står om liv og helse.

Haster det litt mindre, ring legevakten på 116 117.

Hvordan går jeg frem for å få psykologhjelp?

Start hos fastlegen din

Det er vanlig at fastlegen din først selv prøver å hjelpe deg med lette og moderate plager. Når du skal be om hjelp hos fastlegen, kan det være lurt å tenke gjennom hva du ønsker. Finnes det tilbud om hjelp for mestring av psykiske helseplager i kommunen din? Mange kommuner tilbyr ulike kurs i depresjon eller belastninger.

Fastlegen er med på å vurdere om du skal henvises til en psykolog.

Psykologer i kommuner

Mange kommuner og bydeler har psykologer i ulike deler av sin helsetjeneste. Psykologer kan for eksempel være tilknyttet kommunale lavterskeltilbud som Rask psykisk helsehjelp eller frisklivssentraler. Nærmere informasjon om hvordan du kommer i kontakt med tilbudene finner du på kommunens eller bydelens hjemmeside.

Spesialisthelsetjenesten

I samråd med fastlegen velger du om du skal henvises til spesialisthelsetjenesten som omfatter distriktspsykiatriske sentre (DPS) og avtalespesialister.

Er du under 18 år, kan du få hjelp fra en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

Her kan du lese mer om psykisk helsehjelp for barn og unge.

Avtalespesialister

Avtalespesialister er privatpraktiserende psykologer og psykiatere som har driftsavtale med det regionale helseforetaket. Psykolog med driftsavtale utgjør en del av spesialisthelsetjenesten og samarbeider med DPS.

Finn privat psykolog

Flere psykologer har privat praksis uten driftsavtale med helseforetaket. Du kan søke på nettet etter privatpraktiserende psykolog i regionen der du bor.

På hjemmesiden til Norsk psykologforening finnes tjenesten Finn en psykolog, hvor du kan søke etter psykolog over hele landet.

Ventetid og betaling

​Ventetid

Hvor lenge du må vente før du får time hos psykolog vil variere. Hvis du har blitt henvist til psykolog av fastlegen din, må du regne med en ventetid på 4-6 uker før du får informasjon om når du har fått time.

Hos privatpraktiserende psykologer kan ventetidene også variere. Hos enkelte kan du få time med en gang.

Betaling hos psykolog

Hos psykologer med driftsavtale (avtalespesialister) må du betale en fast egenandel for hver behandlingstime. Egenandelen varierer med lengden på konsultasjonen. Barn og ungdom under 18 år trenger ikke å betale egenandel hos psykolog.

Egenandel hos psykologer med driftsavtale regnes inn i beløpet for frikort.

Hos privatpraktiserende psykologer må du betale full pris.

Hva kan en psykolog hjelpe med?

En psykolog kan hjelpe deg med alle slags psykiske problemer, fra lettere og avgrensede livsproblemer til alvorlige psykiske lidelser. Du og psykologen finner sammen ut hvilken behandling som passer best for deg.

En psykolog kan også hjelpe deg dersom du opplever at du strever og har behov for å drøfte dette med noen du kan ha tillit til. Å snakke med en psykolog kan blant annet være til hjelp når du opplever at tanker, følelser eller handlinger er vanskelige, for eksempel at livet tar en uønsket vending eller stopper opp slik at du ikke kommer deg videre på egen hånd.

Du trenger ikke å forberede deg for å gå til psykolog.

Taushetsplikt

Taushetsplikten er helt sentral for at det skal etableres et tillitsforhold mellom deg og psykologen. Bare i helt spesielle situasjoner der ditt eller andres liv eller helse står i fare, kan taushetsplikten fravikes.

Hvis psykologen får vite at barn er utsatt, eller kan forhindre alvorlige lovbrudd, har psykologen plikt til å melde fra til henholdsvis barnevern og politi.

Psykolog, psykiater og psykoterapeut

​​Det er ulike typer formelle krav til behandlere som jobber med personer som har psykiske plager.

Psykolog har autorisasjon som helsepersonell. Å være autorisert innebærer at psykologen har spesielle plikter og ansvar som er lovregulert, som for eksempel taushetsplikt og plikt til å føre journal.

Psykiater er en lege med videreutdanning i utredning og behandling av psykiske lidelser. Psykiatere har den fremste kompetanse på medikamentell behandling av psykiske lidelser.

Psykoterapeut er ingen beskyttet tittel, og utøvere som kaller seg psykoterapeuter har ingen formelle krav til kompetanse.

Fraas-Johansen A. Hva kan psykologen hjelpe deg med? [hentet 2019-02-27]. Norsk psykologforening. Tilgjengelig fra: https://www.nkvts.no/samtaleterapi/informasjonsfilm-samtaleterapi-pa-norsk/

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Psykolog. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 5. desember 2022 [hentet torsdag 20. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/psykolog/

Sist oppdatert mandag 5. desember 2022