Din rett til helsehjelp

​Alle som bor i Norge har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester. Det gjelder også flyktninger og innvandrere som har lovlig opphold.

Alle som oppholder seg i Norge får helsehjelp hvis det haster.

At du har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester betyr ikke at du selv kan velge hva slags tjeneste eller hjelp du skal få. Det er en faglig vurdering av behovet ditt som avgjør hva du får.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

 • ​Fastlegen din i åpningstiden
 • Legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
 • 113 når det er akutt og står om liv

Betaling for helsetjenester

Selv om du har rett til helsetjenester, må du betale en egenandel for mange av tjenestene.

Hvis du får store utgifter til egenandeler for helsetjenester, får du frikort. Du får frikort når du har betalt en viss sum i egenandeler, og med frikort slipper du å betale de fleste egenandelene.

Noen helsetjenester, som innleggelse på sykehus, er gratis.

Fastlege

Alle som er bosatt i Norge har rett til én fast lege i kommunen der de bor. Det vil si at du har rett til å stå på lista til en fastlege. Det er fastlegen du skal gå til når du har et helseproblem som trenger vurdering av en lege.

Fastlegen har ansvaret for at pasientene som legen har på sin liste blir utredet, diagnostisert og behandlet. Fastlegen vurderer om du trenger spesialisert behandling på sykehus, hos andre legespesialister eller fysioterapeut. Fastlegen skriver også ut medisiner og sykemeldinger til sine pasienter.

Legevakt

Alle kommuner i Norge har en døgnbemannet legevaktordning som kan ta i mot pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp.

Nummeret til legevakt er 116 117.

Med dette nummeret vil du komme til legevakta i den kommunen du ringer fra.

Sykehus

​Hvis du skal ha planlagt behandling på et sykehus, må du være henvist fra en behandler som kan henvise deg til spesialisthelsetjenesten, for eksempel fastlege eller legevakt. Etter å ha mottatt henvisningen vurderer sykehuset om du har rett til nødvendig helsehjelp. Hvis du har rett til hjelp skal sykehuset også gi deg en frist for når hjelpen senest skal komme i gang.

Du har rett til å velge hvilket sykehus du skal motta helsehjelp på.

Øyeblikkelig hjelp på sykehus får du uten henvisning.

Psykisk helsehjelp

Du har også rett til nødvendig psykisk helsehjelp. Fastlegen din vurderer hva du har behov for og kan henvise deg videre til mer spesialiserte tjenester.

Har du behov for øyeblikkelig psykisk helsehjelp skal du ta kontakt med den lokale legevakten.

​Sykehjem, hjemmesykepleie, personlig assistanse, med mer

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Kommunene har dermed ansvaret for de fleste helse- og omsorgstjenestene i Norge, som:

 • fastleger
 • legevakt
 • helsestasjon
 • sykehjem
 • hjemmesykepleie
 • skolehelsetjeneste
 • avlastning
 • rehabilitering

Ta kontakt med kommunen du bor i og meld fra om ditt behov for hjelp. Kommunen vil vurdere hva slags tjenester som er best egnet til å dekke ditt behov.

​Tannhelsetjenester

​Behandling hos tannlege for voksne blir normalt ikke finansiert av det offentlige i Norge.

Tannbehandling for barn under 18 år er gratis, og ungdom fra 19-20 år får dekket deler av kostnadene de har til tannbehandling.

I tillegg er det noen grupper som får dekket alle eller deler av sine utgifter til tannbehandling.

Rett til tolk

Dersom du har behov for det, har du har rett til tolk i kontakt med helse- og omsorgstjenestene.

Helse- og omsorgsdepartementet (lovdata.no)

Pasient- og brukerrettighetsloven inneholder rettsregler om de rettigheter pasienter og brukere har overfor helse- og omsorgstjenesten.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Din rett til helsehjelp. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 28. november 2022 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/rettigheter/rett-til-helsehjelp/

Sist oppdatert mandag 28. november 2022