Forebygging av overdose

Rundt 260 personer dør av overdose hvert år i Norge. Fire av fem dødsfall skyldes inntak av opioider med sprøyte. Vet du hvordan overdoser forebygges eller hva du skal gjøre dersom noen tar overdose?

Kunnskap om hvordan en forebygger overdose er viktig.

Illustrasjon: Johnér

Overdose – hva kan du gjøre?

 • Ring ambulanse: 113.
 • Start hjerte- og lungeredning:
  30 brystkompresjoner og 2 innblåsninger.
 • Gi nalokson nesespray (motgift) dersom du har det.
 • Hold på med hjerte- og lungeredning til ambulansen kommer, eller personen puster normalt.

Lær hvordan du gir hjerte- og lungeredning.
Last ned Redd liv-appen til LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke).

Hvordan forebygge overdose?

Viktige huskeregler for å forebygge overdose:

 • Ikke injiser alene.
 • Røyk er tryggere enn sprøyte.
 • Oppdeling av dosen gir redusert risiko for overdose.
 • Å blande ulike stoffer gir økt risiko for overdose.
 • Etter en overdose øker risikoen for en ny.
 • Ved 3–8 dager uten stoff er toleransen lik null igjen.

Faresoner for overdoser:

 • Injisering:
  • Injisering av rusmidler. Tenk alternative inntaksmåter.
  • Injisering alene.
  • Injisering av opioid av ukjent styrke.

 • Miksing av rusmidler:
  • Opiater (f.eks. heroin) blandet med alkohol og benzodiazepiner (beroligende midler).

 • Etter opphold i institusjon eller fengsel:
  • Kroppen har mye lavere toleranse for rusmidler etter en periode uten rusmidler.

 • Tidligere erfaring med overdose:
  • Umiddelbart etter en overdose er det stor fare for ny overdose.
  • Å ha opplevd en overdose øker sjansen for å oppleve en ny.

 • Ved livskriser eller opplevelse av total håpløshet.

Pass på hverandre:

En betydelig andel overdoser skjer i situasjoner der andre er til stede. Du kan utgjøre en forskjell dersom noen tar overdose:

Lær førstehjelp.

Overdosekort:

Overdosekortet gir informasjon om hva man skal gjøre ved en overdose samt tips for å forebygge overdose. Last ned overdosekortet (helsedirektoratet.no).

SWITCH: Fra injisering til røyking av rusmidler

Fire av fem dødsfall skyldes inntak av opioider med sprøyte. Enhver heroindose som røykes og ikke injiseres, kan være et mulig forebygget overdosedødsfall.

Fordeler ved å switche fra injisering til røyking:

 • Overdosefaren reduseres kraftig.
 • Færre alvorlige helseskader.

Eller som en bruker som har «switchet» sier: – Gevinsten er stor. Helsen er bedre, jeg har lagt på meg. Det er godt å høre folk si at du ser frisk ut, i stedet for å gå rundt og se dødssjuk ut.

Andre fordeler, sett fra brukerens ståsted:

 • Trenger ikke like mye utstyr.
 • Mer sosialt å røyke, fordi rusen kommer gradvis.
 • Virkningen varer lengre når man røyker.

Hvorfor det er viktig å endre brukerkulturen i Norge:

Overdosedødsfall etter bruk av opioider er sterkt knyttet til inntak med sprøyte. Å endre brukerkulturen fra injeksjon til røyking av heroin, vil på lengre sikt kunne være det mest effektive middelet for å få ned antall overdosedødsfall.

Det er en injeksjonskultur blant stoffbrukere i Norge. Denne kulturen kan forklare hvorfor Norge ligger høyt på statistikken over overdosedødsfall i Europa. I land hvor heroinrøyking er utbredt, er det gjennomgående få overdosedødsfall.

En endring av kulturen på dette området kan bidra til å redde mange liv. Det er positivt om den enkelte sprøytebruker utforsker røyking som alternativ inntaksmåte. Helsedirektoratet oppfordrer gatenære tiltak som deler ut rene sprøyter, til også å ha røykefolie tilgjengelig for brukerne.

Nalokson nesespray (motgift)

Nalokson er en motgift som gis ved opioidoverdose (f.eks. heroin, metadon, morfin).

Prøveprosjekt med utdeling av nalokson nesespray:

Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo har utviklet et prøveprosjekt for utdeling av nalokson nesespray til brukere, pårørende og ansatte i gatenære tiltak i Oslo og Bergen. Nesesprayen gjør det mulig for brukerne å redde hverandre fra en potensielt dødelig overdose.

I 2016 ble prosjektet utvidet til fem nye byer, og i løpet av 2017 starter syv nye byer med naloksonopplæring og utdeling.

Ulike lavterskeltiltak bistår i opplæring og utdeling av nesesprayen. Alle som deltar i prosjektet får opplæring i livreddende førstehjelp samt bruk av nalokson nesespray. Her finner du informasjon om hvor du kan henvende deg for å få utdelt og få opplæring i nalokson nesespray (stoppoverdoser.no).

Kan nalokson nesespray være farlig å bruke?

 • Nalokson er uskadelig, selv i store doser.
 • Nesesprayen gjør ikke skade dersom den ved en feil brukes i andre tilfeller enn opioidoverdose.
 • Ved bruk av nesesprayen kan en ikke pårøre den som har tatt overdosen skade utover en kraftig abstinens.

Ambulanse- og annet helsepersonell bruker nalokson (sprøyte) som standardbehandling ved overdose.

Slik bruker du nalokson nesespray:

Verdens overdosedag, 31. august

​​31. august er den internasjonale dagen for å minnes de døde og skape bevissthet om at overdoser kan forebygges.

I 2017 ble dagen markert 29 steder i Norge – se Facebooksiden til Verdens overdosedag.

International Overdose Awareness Day ble første gang arrangert i Australia i 2001.

Relatert innhold om rus og psykisk helse

Andre nettsteder