Forebygging av overdoser og overdosedødsfall

I Norge er det hvert år rundt 300 mennesker som dør av en overdose. Kunnskap om overdoser kan redde liv.

Hva er en overdose?

En overdose vil si at du har fått i seg så mye legemidler og/eller rusmidler at du står i fare for å dø fordi du ikke klarer å puste. 

De fleste overdosedødsfall i Norge skyldes overdose av opioider. Dette er opioider som heroin og sterke smertestillende medikamenter. Siden 2015 er det flere som har dødd av andre opioider enn av heroin.

Tegn og symptomer på overdose

 • lite eller ingen pust
 • blå lepper og fingertupper
 • manglende reaksjon på kontakt eller smertestimuli. 

Ved slike symptomer, bør førstehjelp igangsettes.

Førstehjelp ved overdose

 1. Ring 113
 2. Gi nalokson nesespray (uio.no)
 3. Start hjerte- og lungeredning

Hvis personen ikke starter å puste igjen etter første dose nalokson, bør det gis en dose til.

Ved behov, fortsett med hjerte- og lungeredning fram til ambulansepersonell overtar.

Selv om overdosen kan være et resultat av illegale rusmidler, vil ingen bli straffet for å ringe 113 og få hjelp av helsepersonell. 

Nalokson nesespray mot overdose med opioider

Bruk av opioider øker risikoen for overdose. Spesielt gjelder dette hvis du kombinerer ulike rusmidler. Da blir effektene mer intense og mer uforutsigbare, og kan føre til overdose.

Ved opioide overdoser finnes en motgift som reverserer overdosen. Motgiften heter Nalokson, og finnes i nesespray. Nesesprayen kan benyttes av alle som kommer først til en overdose. 

Nalokson nesespray fungerer kun på overdoser hvor opioider (stoffer som morfin, heroin og sterke smertestillende) inngår.

Før du kan få utlevert Nalokson gjennomføres en kort opplæringssamtale (3-5 minutter). I samtalen gjennomgås risiko for å få overdose, kjennetegn på en overdose, hvordan bruke nalokson og andre tiltak man må gjøre, slik som å ringe ambulanse.

Personer som bruker opioider ved langvarige smertetilstander og som er utsatt for overdosedødsfall, kan få nalokson på blå resept. 

Se kart over hvor du får tak i nalokson nesespray (uio.no).

Video som viser hvordan du bruker nalokson nesespray

Hva påvirker risikoen for overdose og overdosedødsfall? 

Det er mange faktorer som påvirker risikoen for overdose. Det gjelder både selve rusmidlene og hvordan de inntas, men også den enkeltes livssituasjon og helsetilstand.  

For nye rusbrukere kan overdoserisikoen være ekstra høy siden de ikke helt vet hva de tåler. 

Risikoen for overdose er også høyere hvis du er vant til å bruke rus og har hatt noen dagers pause i rusbruken din. Da tåler ikke kroppen like store doser som tidligere.

Å innta flere rusmidler samtidig gir også økt risiko for overdose. Noen rusmidler kan dessuten være sterkere enn du er klar over, eller inneholde noe annet enn det du tror.  

Hvordan forebygge overdoser og overdosedødsfall?

Med enkle grep kan du minske risikoen for overdose:

 • Bruk mindre skadelige inntaksmåter som å røyke heroin istedenfor sprøyte/injisering. Røyking gjør det lettere å beregne dosen.
 • Ha jevnlig kontakt med fastlege, tannlege og psykiater/psykolog for oppfølging av akutte eller kroniske helseproblemer.
 • Ikke injiserer rusmidler alene.
 • Unngå å blande illegale rusmidler (narkotika), reseptbelagte medisiner og alkohol.
 • Vit alltid hvilke rusmidler du tar i deg. 

RUSinfo

915 08 588

Hverdager kl. 11:00 - 18:00

Ring eller chat med RUSinfo helt anonymt, og få svar på det du lurer på om rus.

Ivareta – pårørende berørt av rus

800 40 567

Trenger du råd eller noen å snakke med? Ring støttetelefonen for pårørende.

Aktivitetshåndboken (PDF)

Mange sykdommer kan forebygges og behandles med fysisk aktivitet. Ofte kan fysisk aktivitet erstatte legemidler eller redusere behovet.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Forebygging av overdoser og overdosedødsfall. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 5. juli 2024 [hentet søndag 21. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/rus-og-avhengighet/forebygging-av-overdose/

Sist oppdatert fredag 5. juli 2024