Smittestopp

Smittestopp er avviklet

Smittestopp er nå avviklet. Appen er ikke lenger tilgjengelig for nedlastning. 

Har du appen på telefonen, kan du slette den.

Hva er Smittestopp

Smittestopp er en app fra Folkehelseinstituttet (FHI), som skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet. Den er helt frivillig å bruke, og tar vare på ditt personvern. Appen har 16-års aldersgrense. 

Hvis en person med koronavirus gir beskjed gjennom Smittestopp, får du melding hvis du har vært i nærheten av vedkommende. Hvis du selv blir smittet, kan du gjøre det samme. Dermed kan appen være med på å hindre at flere blir syke.

Verken du eller noen andre får vite hvem det gjelder, bare at du har vært i nærheten av noen som er smittet.

Appen har 16-års aldersgrense.

Helsepersonell som jobber med kjente smittede med koronavirus anbefales å slå av sporingen på Smittestopp i arbeidstiden (fhi.no).

Smittestopp tar vare på ditt personvern

Appen er basert på teknologi fra Apple og Google. I utviklingen har personvern vært svært viktig. Her er noen eksempler på hvordan dine data blir beskyttet:

 • For å sikre at hvem du er og hvor du har vært ikke kan identifiseres, blir tilfeldige ID-nøkler sendt ut fortløpende gjennom Bluetooth.
 • Opplysninger som blir sendt ut fra telefoner du har vært i nærheten av, blir lagret sikkert og kun på din egen telefon. Det betyr at ingen andre app-brukere eller myndigheter har tilgang til opplysninger om hvem du har vært i nærheten av, eller hvem du er.
 • Det er opp til hver enkelt person om de ønsker å laste ned og bruke appen. Du kan også velge å slette data, deaktivere appen eller slette den fra din telefon.
 • Smittestopp samler ikke inn persondata om deg, og har derfor heller ikke noen tilhørende innsynstjeneste.

Slik fungerer Smittestopp

Appen må være både installert og aktivert på telefonen din.

Hvis du har testet positivt, oppgir du selv dette i appen. Dette er frivillig, og det er ingen som kan se at det er du som har oppgitt smitte.

Slik gir du andre som bruker Smittestopp beskjed om at du er smittet:

 1. På appens hjemskjerm trykker du på "Har du testet positivt?" for å melde smitte, da får du to valg.
  1. Velger du "Jeg fikk positivt testresultat på test utført på teststasjon" vil du bli spurt om å logge inn via ID-porten slik at appen kan gjøre et oppslag i Meldingssystem for smittsomme sykdommer, og på den måten bekrefte at du har testet positivt.
  2. Du kan velge "Jeg fikk positivt testresultat på selvtest", da registrerer du at du har testet positivt på en selvtest.
 2. Har du hatt symptomer på koronavirus, fører du inn når de startet. Slik kan appen beregne hvem som trenger å få beskjed om smitterisiko.
 3. Til slutt blir du spurt om du vil dele det som kalles «ID-nøkler». Disse har telefonen din sendt ut de siste 14 dagene til andre telefoner. Svarer du ja, vil nærkontaktene dine få beskjed i appen. Du forblir anonym hele tiden.

Testresultatet får du fra kommunen du bor i. Du kan også logge deg inn på Helsenorge og sjekke resultatene dine i Prøvesvar-tjenesten.

Smittestopp skal hjelpe til med å begrense smitte

Smittestopp skal bidra til at koronaviruset ikke sprer seg i samfunnet.

Alle som får beskjed om mulig smitte via appen, får råd om hva de skal gjøre for å begrense smittespredning. Dermed kan appen være med på å bremse smittekjeder. Appen er et av flere tiltak som kan bidra til å begrense spredningen av covid-19.

Hva er effekten av Smittestopp?

Du kan fortløpende se antall nedlastinger og hvor mange som har meldt seg smittet gjennom appen på nettsiden Nøkkeltall fra Smittestopp (fhi.no).

Jo flere som laster ned Smittestopp, jo større effekt vil appen ha. I begynnelsen av av januar 2022 var appen lastet ned over 1,1 million ganger.

Ut fra selve appen vet vi kun hvor mange som har lastet den ned, og hvor mange som har meldt seg smittet i appen. Vi må altså estimere effekten av appen på andre måter.

Appen vil fange opp de fleste i nærheten av en smittet, hvis alle bruker appen

Smittestopp kan oppdage 93 prosent av alle nærkontaktene til en som er smittet av koronavirus, dersom den som er smittet og de rundt vedkommende bruker appen. Tallene stammer fra en test FHI foretok sammen med Netcompany i begynnelsen av mai 2021, før 3.0-versjonen, hvor konfigureringene ble endret for enda bedre å fange opp nærkontakter.

Det er frivillig å bruke Smittestopp

Det er helt frivillig å laste ned Smittestopp. Det er også frivillig å aktivere den, og å bruke den. Du kan når som helst slette både data og appen.

Hva er forskjellen mellom ny og gammel Smittestopp-app?

Bortsett fra navnet har disse to appene nesten ingen ting til felles. Den nye Smittestopp-appen er en helt ny teknisk løsning, og skiller seg fra den gamle slik:

 • Den nye appen lagrer alt på din telefon, og laster ikke opp informasjon til en sentral slik den gamle gjorde.
 • Den nye appen benytter kun Bluetooth og ikke GPS eller annen satelittposisjonering. Dermed lagrer den ikke hvor du har vært.
 • Den nye appen bruker mindre batteri enn den gamle.
 • Den nye appen brukes kun til smittesporing, og ikke analyse eller forskning.
 • Den nye appen samler ikke inn data der du kan identifiseres, og dermed er det heller ikke noe å få innsyn i.
 • Den nye appen gir ikke automatisk beskjed til andre, det er det du selv som gjør, når du selv ønsker det.

Slik ser logoen for den nye appen ut: Logo for den nye Smittestopp-appen

Hvis du fremdeles har den gamle Smittestopp-appen installert, kan du trygt slette den uten at det påvirker den nye appen. Det er også trygt å la den gamle appen ligge. Den er ikke aktiv, og vil verken sende eller motta informasjon.

Smittestopp og andre lands smittesporings-apper

Du kan både gi og få beskjed om du har vært i nærheten av noen som har fått påvist koronavirus i EU og EØS, uavhengig av hva slags nasjonal smittesporingsapp de bruker. Dette fungerer kun hvis du tester deg og melder om smitte fra ditt eget land, altså hvis du for eksempel er kommet hjem fra reise i utlandet.

Deling av data med andre land er frivillig, og du vil bli bedt om samtykke til dette hvis du melder deg smittet. Hvis du får melding om at du har vært i nærheten av en smittet person, fungerer appen som normalt. Du vil ikke se hvem det gjelder eller hvor vedkommende ble smittet, og ditt samtykke er dermed ikke nødvendig.

Utveksling av data

Flere europeiske land har utviklet sine egne smittesporingsapper basert på Apple-Google-rammeverket, som norske Smittestopp bruker. Utveksling av data gjøres gjennom en felles europeisk server. Alle landene er sammen databehandlingsansvarlige for informasjonen som utveksles.

Land som er tilknyttet ordningen

Landene som i dag er tilknyttet den felles-europeiske serveren som utveksler data mellom appene er Danmark, Tyskland, Irland, Spania, Lativa, Polen, Kypros, Kroatia, Østerrike, Finland, Nederland og Belgia.

Tekniske spørsmål og svar