Helsefordeler og ammelengde

Hvorfor er morsmelk bra for barnet?

Hvorfor er morsmelk bra for barnet?

Morsmelk er laget slik at den er perfekt for menneskebarn. Morsmelk inneholder næringsstoffer og mange spesialiserte stoffer, som hormoner, vekstfaktorer, stamceller og immunstoffer. Disse stoffene bidrar til å beskytte barnet mot infeksjoner, utvikle og modne immunsystemet og sentralnervesystemet. Morsmelk kan derfor være med på å forebygge infeksjoner (i mage- og tarm, nedre luftveier og øre), overvekt, diabetes type I og II, trolig noen kreftformer og krybbedød. Morsmelk inneholder også stoffer som er positive for barnets søvn. Morsmelk bidrar til god helse for barnet nå og sannsynligvis senere i livet. Delamming kan også gi barnet helsefordeler. For barn som ikke kan få morsmelk, er morsmelkerstatning et godt alternativ som gjør at barnet vokser og utvikler seg helt normalt.

Hvilke helsefordeler har amming for mor?

Hvilke helsefordeler har amming for mor?

Morsmelk er bra for barnet ditt. Amming gir også viktige helsefordeler for deg. Både fullamming og delamming vil gi helseeffekter. Rett etter fødselen kan amming gjøre at det blir mindre blødning. Det er fordi livmoren trekker seg sammen når barnet suger. Når brystene dine produserer melk, påvirker det kroppens stoffskifte. Det kan ha betydning for helsen din. Amming gir deg mindre risiko for sykdom, som brystkreft, eggstokkreft, diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer. Det gjelder både mens du ammer og senere i livet. Hvis du kan, er det fint å amme mye og lenge.

Hvor lenge bør jeg amme?

Hvor lenge bør jeg amme?

Amming og morsmelk er bra for både barnets og mors helse. Helsedirektoratet anbefaler at du ammer hele det første året og gjerne lenger, hvis du og barnet ditt trives med det. Verdens helseorganisasjon anbefaler at barn ammes i to år. De første seks månedene trenger de fleste barn ikke noe annet enn morsmelk og D-vitamintilskudd. Fra barnet er rundt seks måneder gammelt, bør det få fast føde sammen med morsmelken. Fortsett å gi mye morsmelk selv om barnet etter hvert også får annen mat.

Victora CG et al. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology,
mechanisms, and lifelong effect. The Lancet [Elektronisk artikkel]. 2016 jan [hentet 24.03.2022] 387:475-90. Tilgjengelig fra: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)01024-7/fulltext

Helsedirektoratet. Spedbarnsernæring. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 08.06.2021. [Hentet 24.03.2022]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/spedbarnsernaering.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Helsefordeler og ammelengde. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert lørdag 26. februar 2022 [hentet torsdag 20. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/spedbarn/spedbarnsmat-og-amming/helsefordeler-og-ammelengde/

Sist oppdatert lørdag 26. februar 2022