Slik kjenner du att eit hjerneslag

Dei vanlegaste symptoma på hjerneslag er halvsidig lamming i ansiktet, arm eller fot og/eller talevanskar. Ring 113 straks ved mistanke om hjerneslag – kvart sekund tel.

Enkel test for å avsløre hjerneslag

Symptoma på hjerneslag oppstår plutseleg. Ein enkelt test kan redde liv. Dersom du mistenker hjerneslag, kan du spørje den det gjeld om å gjere dette:

  • PRATE – prøv å seie ei enkel samanhengande setning.
  • SMILE – prøv å smile, le eller vise tennene.
  • LØFTE – prøv å løfte begge armane.

Ring 113 så fort som mogleg dersom personen har problem med å gjennomføre nokon av desse tinga. Det er viktig å komme raskt til sjukehus for å unngå skadar. Kvart minutt tel.

Akutt medisinsk hjelp 113

Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113.

Symptom på hjerneslag

Symptoma på hjerneslag kan variere. Dei vanlegaste symptoma er

  • lamming i den eine sida av ansiktet eller kroppen
  • språkforstyrringar

Ein kan òg oppleve å få lett svekking i ei hand eller ein arm, kraftig hovudverk, synsproblem eller svimmelheit.

Video: Erfaringer om hvordan det kan være å ha hjerneslag

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Det kan være hjerneslag.

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert fredag 31. januar 2020