Hjerneslag

Er det plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Det kan være hjerneslag. Ring 113 – hvert sekund teller.

Enkel test for å avsløre hjerneslag 

Symptoma på hjerneslag oppstår plutseleg. Ein enkelt test kan redde liv. Dersom du mistenker slag, kan du spørje den det gjeld om å gjere dette: 

  • PRATE – prøv å seie ei enkel samanhengande setning. 
  • SMILE – prøv å smile, le eller vise tennene. 
  • LØFTE – prøv å løfte begge armane. 

Ring 113 så fort som mogleg dersom personen har problem med å gjennomføre nokon av desse tinga. Det er viktig å komme raskt til sjukehus for å unngå skadar. Kvart minutt tel. 

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Det kan være hjerneslag. Ring 113

LHL Hjerneslag og Afasi

LHL Hjerneslag og Afasi er ein landsdekkande interesseorganisasjon for menneske med hjerneslag, afasi og pårørande i alle aldrar. Organisasjonen tilbyr fellesskap, informasjon og rådgiving. 

Rådgivingstelefon: Telefon 22 79 90 10
Likepersonlinje: Telefon 22 79 90 90
Pasientombod: Mobil 41 54 69 63 eller e-post al@lhl.no.

Norsk forening for slagrammede (NFS)

941 72 388

Mandag kl. 10:00 - 14:00

Tirsdag kl. 10:00 - 14:00

Onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 14:00

NFS ønskjer å vere til hjelp for alle dei som har fått slag og deira familie.