Føflekkreft i øyet

Føflekkreft i øyet (Uvealt melanom) er den vanligste formen for øyekreft hos voksne, og medfører endring av synet.

Symptomer

Symptomer kan være:

 • endring av synsfeltet
 • lys-glimt eller «flimringer» 

Ved endringer i synet bør du få en henvisning til øyelege. Noen går til optiker ved endring av synet, og de kan også oppdage uvealt melanom. Det er viktig å ta bilde av netthinnen når du er til synstest.

Føflekkreft i huden omtales på egen side

Årsaker

Årsaken til kreftsykdom er vanligvis ukjent. Enkelte faktorer kan øke risikoen uten at vi kan påvirke dem. Vi kan likevel ta noen valg som bidrar til å minske risikoen, selv om det ikke gir noen garanti mot å få kreft. For den som får kreft, vil det å være i god form gjøre at man tåler behandlingen bedre.

 • I motsetning til ved føflekkreft i hud, der UV-stråling er en vesentlig risikofaktor, er det ikke påvist at soleksponering øker risikoen for føflekkreft i øyet.
 • Sveisearbeid ser ut til å øke risikoen noe.
 • Noen få, sjeldne sykdommer kan gi økt risiko for å utvikle uvealt melanom. Disse beskrives i Helsedirektoratets handlingsprogram for melanom.
 • Det er ingen kjente tiltak som kan forebygge melanom i øyet.

Arv

Det er ikke sett noen grunn til å kontrollere nære slektninger av pasienter med øyemelanom. Dysplasisk nevussyndrom ser heller ikke ut til å gi økt risiko for uveale melanom.

Undersøkelser og diagnose

 • Oftalmoskopi gjøres ved at øyelegen, etter å ha utvidet pupillen ved hjelp av øyedråper, lyser inn i øyet og vurderer øyebunnen.
 • Ultralydundersøkelse av øyet
 • Fluoresceinangiografi, en fotografering og eventuell kontrastundersøkelse av øyebunnen
 • MR av øyet og hodet
 • Biopsi/vevsprøve (kreftforeningen.no)

Møte med legen

Det er lurt å forberede seg til møtet med legen. Her er noen nyttige tips:

 • Tenk igjennom hva du ønsker å få ut av samtalen.
 • Skriv ned på forhånd det du lurer på.
 • Ta med deg noen – det kan være lett å glemme det som blir sagt.
 • Oppsummer det dere har snakket om før du går fra legen. Da kan eventuelle misforståelser korrigeres.
 • Snakk gjerne med noen om samtalen etterpå.

Behandling av føflekkreft i øyet

Valg av behandlingsform avhenger av:

 • Svulstens størrelse
 • Hvor i øyet kreften er (lokalisasjon)
 • Celletype
 • Allmenntilstand
 • Alderen din
 • Synet på det andre øyet
 • Synspotensialet på øyet hvor svulsten sitter

Behandlingen ved spredning av sykdommen blir tilpasset hver enkelt. Så langt har dessverre ikke immunterapi og målrettet behandling hatt den samme effekten som ved melanom i hud.

Hovedbehandling er strålebehandling. Kirurgi og transpupillær termoterapi (TTT) er andre behandlingsformer som også benyttes. Tidligere var det mer vanlig å fjerne øyet, i dag er det mange som får beholde det.

Strålebehandling (Episkleral brachyterapi)

Strålebehandlingen foregår i slike tilfeller ved at en strålekilde blir festet på utsiden av øyet nøyaktig der hvor svulsten er lokalisert på innsiden. Strålekilden er festet til øyet til planlagt stråledose er oppnådd. Dette tar vanligvis mellom 2 til 7 dager. Denne behandlingsformen fører ofte til synsreduksjon, men de fleste beholder et kosmetisk pent øye med noe syn.

Kirurgi

Kirurgi kan i enkelte tilfeller utføres som en lokal operasjon, hvor du beholder øyet. Dette gjelder spesielt hvis svulsten er lokalisert til øyets fremre del. Hele øyet fjernes (enukleasjon) hvis svulsten er stor, vokser inn i regnbuehinnen eller berører en stor del av synsnerven. Øyet erstattes med et implantat og en øyeprotese.

Transpupillær termoterapi (TTT)

Transpupillær termoterapi er en form for varmebehandling av svulsten. Den blir benyttet som et supplement til strålebehandlingen.

Protonbehandling

Protonbehandling er en type strålebehandling som gir mindre stråling til friskt vev enn vanlig strålebehandling. Den medfører derfor færre bivirkninger. Behandlingsformen gjør det mulig å avgrense stråledosen til ønsket område i større grad enn tradisjonell strålebehandling. Den tillater også høyere stråledose nærmere synsnerven.

Protonbehandling er per i dag ikke et behandlingstilbud i Norge, men det er under oppbygging. Pasientene dette er et aktuelt behandlingsalternativ for, blir behandlet i utlandet.

Etter behandling

Oppfølging etter avsluttet behandling blir ofte tilpasset den enkelte. Det er legen som har hatt ansvar for behandlingen på sykehuset som skal skissere et opplegg for oppfølging og kontroller i etterkant. Det er viktig å avklare hvor ofte du skal inn til kontroll, hva kontrollen innebærer og hvor kontrollen skal gjøres.

Det er anbefalt jevnlig oppfølging med ultralyd av lever og eventuelt leverfunksjonsprøver fordi leveren er det organet sykdommen hyppigst kan spre seg til.

Rehabilitering

Rehabilitering skal gi deg mulighet til å komme tilbake til hverdagen så raskt som mulig – og hjelp til å håndtere endringer som følger av sykdommen og behandlingen. Det vil variere hva slags rehabilitering den enkelte trenger. Rehabiliteringsbehovet kan også endre seg etter hvor i sykdomsforløpet du er. Spør legen om råd.

Senskader

Flere opplever at livet endrer seg, mentalt så vel som fysisk, i forbindelse med kreftsykdom og behandling. Yteevne og energinivå kan bli redusert, og noen får senskader. De fleste vil ikke få alvorlige senskader, men mange vil oppleve noen plager.

Melanom i øyet kan, naturlig nok, få konsekvenser for synet. For deg som må fjerne øyet, er det proteser som gir et godt kosmetisk resultat. Det kan likevel være at du opplever utseendeforandringer som kan virke inn på selvbildet.

Utbredelse og overlevelse

Tall for 2022 blir oppdatert så fort vi får dem fra Kreftregisteret.

I 2020 var det 88 menn og 90 kvinner som fikk diagnosen.

5 års overlevelse ligger på 77% hos kvinner og 64% hos menn. Da er alle stadier inkludert – fra lokal sykdom til sykdom med spredning.

Tallene er hentet fra Kreftregisteret.

Å leve med kreft

Psykiske reaksjoner

Livet endrer seg når kreft blir en del av det. Mange opplever uvisshet og bekymring. Vi har samlet noen råd og forslag til teknikker som kanskje kan hjelpe.

Å være pårørende er utfordrende, og det er mange måter å reagere på. Her er noen råd spesielt til pårørende.

Hjelp, støtte og møteplasser

Kreftkoordinator i kommunen har oversikt over tilbud i nærheten og kan hjelpe til med å tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende.

Kreftforeningen har en rekke tilbud som kan være til hjelp, blant annet gratis rådgivning og rettshjelp, mulighet for økonomisk støtte samt møteplasser, arrangementer og kurs.

Vi jobber også for at flere som kan og vil skal få mulighet til å stå i arbeid, både under og etter kreft. Se Kreftforeningens råd om arbeid, studier og kreft

Kreftforeningen

21 49 49 21

Hverdager kl. 09:00 - 15:30

Informasjon om kreft på tegnspråk

På KreftTegn finner du en rekke filmer med informasjon om kreft rettet mot døve.

Oppslagsverk om kreft (kreftlex.no)

Kreftlex illustrerer organer, kroppsfunksjoner og sykdomsutvikling ved hjelp av 3D-graf, foto, tegninger og video.

Podkast om testikkelkreft

I denne podkastepisoden fra SyktFrisk svarer tre leger på spørsmål om testikkelkreft stilt av pasienter og pårørende.

Lytt til podkasten og les teksten her

Innholdet er levert av Kreftforeningen

Kreftforeningen. Føflekkreft i øyet. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 12. april 2021 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/kreft/foflekkreft-i-oyet/

Sist oppdatert mandag 12. april 2021