Den første tiden i Norge

Etter at du har kommet til Norge, har du rett til helsehjelp hvis du trenger det. Dersom du er gravid, syk og/eller trenger medisiner, skal du få helsehjelp så tidlig som mulig.

Illustrasjon av nyankomne til Norge

Asylsøkere og flyktninger fra Ukraina

  • Flyktninger fra Ukraina får kollektiv beskyttelse i Norge
  • For å få tilgang til helsehjelp i Norge, må du registrere deg som asylsøker (politiet.no)
  • Når du registerer deg får du en ID som kalles D-nummer
  • D-nummer kan brukes for å få tilgang til dine helseopplysninger

Registrering for å få helsehjelp

For å få tilgang til helsehjelp i Norge, må du registrere deg som asylsøker. Du kan nå registrere deg som asylsøker (politiet.no) 18 steder i landet. Kontakt det lokale politiet der du er for å avtale tidspunkt til å registrere deg. 

Tuberkuloseundersøkelse

Når du kommer til Norge, må du undersøkes for tuberkulose (fhi.no). Dette gjelder alle som kommer fra land med mye tuberkulose. Du blir undersøkt innen to uker etter ankomst.

Er du over 10 år, skal du undersøkes med røntgen av lungene. Er du under 10 år, blir det gjort en vurdering, se Flytskjema for tuberkuloseundersøkelse ved ankomst til Norge - FHI.


All behandling mot tuberkulose er gratis.

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose

Vaksiner

All vaksinering er frivillig i Norge. Alle over 15 år skal få tilbud om koronavaksine etter ankomst (fhi.no) til Norge.

Dersom du er voksen og ikke har hatt meslinger eller røde hunder, og ikke er vaksinert mot disse sykdommene, skal du få tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder, senest 1 år etter ankomst. Det samme gjelder for vaksine mot polio.

Vaksinering i mottakssentre

For å forhindre sykdomsutbrudd der hvor folk bor veldig tett, skal du og barnet ditt få tilbud om vaksine mot meslinger og covid-19. Du får dette tilbudet i løpet av de første dagene etter at dere har kommet til et mottakssenter. Du velger selv om du eller ditt barn skal ta imot tilbudet.

Tilbud om helseundersøkelse tre måneder etter ankomst til Norge

Tre måneder etter at du har kommet til Norge, bør du som asylsøker eller flyktning få tilbud om en helseundersøkelse. Det er ofte en sykepleier som undersøker deg.

Hvis du trenger mer helsehjelp, vil du få time hos lege.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Den første tiden i Norge. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 9. mai 2022 [hentet mandag 27. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/flyktninger-og-asylsokere/ny-i-norge/

Sist oppdatert mandag 9. mai 2022