Når får barnet tilbud om de ulike vaksinene?

Her får du en oversikt over når barnet får tilbud om de ulike vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet.

Jente får vaksine

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten skal informere om og tilby barnevaksinasjonsprogrammet til alle barn til og med grunnskolealder.

Den første vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet gis ved seks ukers alder og den siste vaksinen på 10. klassetrinn. Dersom barn av ulike grunner ikke har fått en eller flere av programvaksinene til ordinær tid, har de rett på et gratis tilbud med vaksinene som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet opp til alder 20 år.

Hvilke vaksiner har barna mine tatt?

Sjekk hvilke sykdommer barna dine er vaksinert mot og når vaksinene er satt.

Vaksiner ved 6-ukerskontroll

Premature barn født før uke 32 anbefales en ekstra dose med vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B.

Vaksiner ved 3-månederskontroll

Vaksiner ved 5- og 12-månederskontroll

Vaksine ved 15-månederskontroll

Vaksiner i skolealder

2. trinn (ca. 7 år)

6. trinn (ca. 11 år)

7. trinn (ca. 12 år)

10. trinn (ca. 15 år)