Behandling i spesialisthelsetjenesten i utlandet

Er du pasient med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten i Norge, kan du ha rett til å få planlagt behandling i utlandet. På denne siden finner du en oversikt over hvilke ulike ordninger som finnes.

Ser inn i operasjonssal via et rundt vindu