Sykehusbehandling og andre spesialisthelsetjenester i EU/EØS-land

Du kan få refundert utgifter til spesialisthelsetjenester i et annet EU/EØS-land dersom visse vilkår oppfylles. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 8.

Bilde tatt inn gjennom vindu til operasjonssal