Rett til helsehjelp i Storbritannia

31. januar 2020 gikk Storbritannia ut av EU (brexit). Alle helserettigheter vil bestå i en overgangsperiode, som foreløpig gjelder til 31. desember 2020.

I overgangsperioden vil Storbritannia behandles som om landet fremdeles var medlem av EU og EØS. Du vil derfor beholde nåværende helserettigheter så lenge overgangsperioden gjelder. Dersom EU og Storbritannia blir enige om det, kan overgangsperioden bli forlenget.

Hvis overgangsperioden ikke blir forlenget, kan dine rettigheter til stønad til helsehjelp bli endret. Blant annet kan retten til å få dekket planlagt behandling i Storbritannia falle bort.