Studenter i EU/EØS og Sveits

På denne siden kan du lese om hvilke helserettigheter du har når du er student i et annet EU/EØS-land eller Sveits.

Ung kvinne med bøker

1

Medlemskap i norsk folketrygd

Du som studerer i et annet EU/EØS-land eller Sveits, kan ha rett til dekning av helsetjenester både i studielandet og i det landet hvor du regnes som bosatt.

Som hovedregel må du være norsk statsborger eller statsborger i et annet  EU/EØS-land for å ha rett til dekning av helsetjenester, men også studenter som er familiemedlemmer til en EU/EØS-borger, statsløse og flyktninger kan ha den samme retten.

Som student skal du være medlem i trygdeordningen i landet hvor du anses som bosatt. Dersom du anses som bosatt i Norge før du reiser ut for å studere, vil du som hovedregel fortsatt anses som bosatt i Norge selv om du studerer utenlands.

Det finnes imidlertid unntak. Du kan for eksempel anses som bosatt i studielandet hvis dine nærmeste familiemedlemmer bor der sammen med deg. Videre kan det ha betydning hvor du mottar studiestøtte fra, varigheten på studieoppholdet og hvor mye du oppholder deg i Norge.

Har du behov for å avklare hvor du er å anse som bosatt, bør du undersøke med aktuell trygdeinstitusjon i studielandet eller NAV.

Du mister som hovedregel medlemskapet i norsk folketrygd hvis du tar arbeid av noen som helst art i studielandet. Du bør da ta kontakt med aktuell trygdeinstitusjon i studielandet for å finne ut om du er dekket av trygdeordningen der. Hvis du ikke er dekket av trygdeordningen i studielandet, bør du ta kontakt med NAV for å få avklart eventuelt medlemskap i den norske folketrygden.

Les mer om medlemskap i folketrygden på nettsidene til NAV

Merk at det gjelder egne regler for stønad til helsetjenester i disse landene: Bulgaria, Estland, Tsjekkia, Hellas, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia og Ungarn.

Eksempel

Emma tar en ettårig MBA-utdanning i Paris. Hennes nærmeste familiemedlemmer er bosatt i Norge, hun får støtte fra Lånekassen, og hun jobber ikke ved siden av studiene. Emma anses som bosatt i Norge, og hun beholder medlemskapet i den norske folketrygden.

2

Dine rettigheter

Hvis du anses som bosatt i Norge, vil du beholde medlemskapet i norsk folketrygd mens du studerer. Du bør da ta med deg Europeisk helsetrygdkort fra Norge.

Dette gir deg rett til nødvendige helsetjenester i studielandet som om du var innbygger der.

Les mer om Europeisk helsetrygdkort.

I noen land vil du bli spurt om studentbevis i tillegg til helsetrygdkort dersom du ønsker å motta planlagt behandling.

I Norden blir studenter folkeregistrert i studielandet, og vil derfor ha tilgang til helsetjenester uten å vise helsetrygdkort. I Norden er det heller ikke krav om at du er statsborger i et EU/EØS-land eller Sveits.

Hvis du ikke får brukt Europeisk helsetrygdkort

Dersom behandlingsstedet ikke godtar det europeiske helsetrygdekortet ditt, eller du har glemt å ta det med, må du legge ut selv og søke Helfo om refusjon i ettertid (se neste steg). Har du glemt kortet hjemme, kan du eventuelt be Helfo om en hasteblankett. Les mer om dette på siden om Europeisk helsetrygdkort.

Studenter med statsborgerskap fra land utenfor EU/EØS eller Sveits

Har du statsborgerskap fra land utenfor EU/EØS eller Sveits og medlemskap i norsk folketrygd, har du under studieopphold i Norden de samme rettighetene som statsborgere i EU/EØS eller Sveits. Det samme gjelder for opphold i Luxembourg, Nederland, Ungarn og Østerrike.

Skal du studere utenfor et av landene nevnt ovenfor, bør du sjekke om du har rett til Europeisk helsetrygdkort. Har du ikke rett til Europeisk helsetrygdkort, må du undersøke med NAV om du beholder medlemskapet i norsk folketrygd i studietiden. Du kan ha rett til utvidet stønad i studielandet på lik linje med studenter utenfor EU/EØS hvis du beholder medlemskap som bosatt i utlandet. Du må dokumentere medlemskap hvis du søker Helfo om refusjon.

Eksempel

Emma har brukket armen og oppsøker et offentlig sykehus i Paris. Hun viser helsetrygdkortet og må betale samme egenandel som franske borgere.

Utgifter til helsehjelp i Storbritannia

Storbritannia gikk ut av EU/EØS i 2020 (brexit). Dette medførte endringer i rett til å få dekket utgifter til helsehjelp. Fra 1. januar 2024 gjelder en ny trygdeavtale mellom Storbritannia og Norge.

Les mer om stønad til helsetjenester i Storbritannia.

Er du i tvil?

De aller fleste som er bosatt i Norge, kan få refundert utgifter til behandling i EU/EØS. Dette gjelder også andre medlemmer i den norske folketrygden. Gjelder ikke dette deg, eller er du i tvil?

3

Send søknad til Helfo

Hvis du har lagt ut for helsetjenester under studieoppholdet, kan du søke Helfo om refusjon.

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

Søker du om refusjon for tannbehandling, må behandlende tannlege fylle ut et skjema du må laste opp og sende inn sammen med søknaden. Dette skjemaet finner du lenger ned på siden.

Frist for å sende inn søknad

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har mottatt en faktura i etterkant, beregner vi fristen fra fakturadatoen i stedet for behandlingsdatoen. Med faktura mener vi i denne sammenhengen den første betalingsoppfordringen / det første betalingskravet som er sendt fra behandleren. 

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet sende oss papirskjema.

Fyll ut og send inn

Hvis det gjelder tannbehandling, skal du fylle ut og sende inn

Vær oppmerksom på at også behandlende tannlege må fylle ut skjema du må legge ved kravet.

Send søknaden til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Eksempel

Emma sender inn digitalt skjema sammen med all relevant dokumentasjon før det har gått seks måneder.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

4

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 18 år. Gjelder det helseopplysninger, må du ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Fyll ut fullmaktsskjemaet og send det til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller send det i posten til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon til den som gir fullmakten.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Studenter i EU/EØS og Sveits. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 2. oktober 2023 [hentet mandag 20. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/bo-i-utlandet/student-i-eu-eos-og-sveits/

Sist oppdatert mandag 2. oktober 2023