Rettighetsdokument S1 for arbeidstakere og pensjonister

Er du arbeidstaker i Norge og bosatt i et annet EU/EØS-land? Eller er du pensjonist bosatt i et annet EU/EØS-land og får offentlig pensjon fra Norge? Da kan du ha rett til rettighetsdokument S1.

Smilende mann på byggeplass

Rettighetsdokument S1 dokumenterer at du har rett til å få dekket nødvendige utgifter til helsetjenester i det offentlige helsevesenet i bostedslandet ditt. På denne siden finner du en oversikt over hvem som kan ha rett til rettighetsdokument S1.

Arbeidstaker i Norge fra EU/EØS eller Sveits

Du som jobber i Norge og bor i et annet EU/EØS-land eller Sveits, har som hovedregel rett til å få dekket helsetjenester både i Norge og i bostedslandet ditt.

Pensjonist i EU/EØS og Sveits

Hvis du som pensjonist har flyttet til et EU/EØS-land eller Sveits, vil du normalt ha rett til helsetjenester i bostedslandet ditt.

Utsendt arbeidstaker fra Norge

Du som er utsendt arbeidstaker i et annet EU/EØS-land eller Sveits, har som hovedregel rett til å få dekket helsetjenester i arbeidslandet ditt.

Bor du i Norge og forsørger familie som bor i et annet land enn deg?

Familiemedlemmer som du forsørger og som bor i et annet EU/EØS-land (eller i Sveits) enn deg, vil også ha rett til å få dekket utgifter til helsetjenester.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Rettighetsdokument S1 for arbeidstakere og pensjonister. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 15. april 2024 [hentet mandag 27. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/bo-i-utlandet/rettighetsdokument-s1-for-arbeidstakere-og-pensjonister/

Sist oppdatert mandag 15. april 2024