Rettighetsdokument S1 for arbeidstakere og pensjonister

Er du arbeidstaker i Norge og bosatt i et annet EU/EØS-land? Eller er du pensjonist bosatt i et annet EU/EØS-land og får offentlig pensjon fra Norge? Da kan du ha rett til rettighetsdokument S1 (tidligere kalt blankett E106, E109 og E121).

Smilende mann på byggeplass

Illustrasjon: Morten Rakke / Helfo

S1 dokumenterer at du har rett til å få dekket nødvendige utgifter til helsetjenester i det offentlige helsevesenet i bostedslandet ditt. På denne siden finner du en oversikt over hvem som kan ha rett til S1.