Om kjernejournal

Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

Mer om tjenesten

This service requires consent for Basic access or higher.

For å se opplysninger i kjernejournal

For å kunne benytte denne tjenesten på vegne av andre som du ikke har foreldreansvar for, må de gi fullmakt til tjenesteområde nummer 1: Innsyn i opplysninger registrert om deg.

Den som har fått fullmakt vil da kun kunne se opplysninger i kjernejournal, men ikke endre dem eller registrere nye.

For å endre eller legge inn nye opplysninger i kjernejournal

For å kunne benytte denne tjenesten på vegne av andre som du ikke har foreldreansvar for, må de gi fullmakt til tjenesteområde nummer 3: Digitale helsetjenester.

Finn mer informasjon om fullmakter.

Du kan benytte denne tjenesten på vegne av barn under 12 år som du har foreldreansvar for.

Foreldre med foreldreansvar har rett til innsyn i sitt barns kjernejournal og kan få dette på helsenorge.no for barn som er inntil 12 år, men bare hvis minst én av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet:

  • Hvis en eller flere av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil begge foreldre kunne få digitalt innsyn i barnets kjernejournal.
  • Hvis ingen av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil ingen av dem kunne få digitalt innsyn i barnets kjernejournal.

Her finner du mer informasjon om å representere barn på Helsenorge.

Deler av denne tjenesten er tilgengelig på vegne av barn mellom 12 og 16 år.

Her finner du mer informasjon om å representere barn på Helsenorge.

Unlisted address is often also known as «confidential address» or «blocked address».

This service is not available to people with an unlisted address.

If the service contains information from another service that is not available, this information will not be visible, even if this service is.

If you live at a confidential address, you will not be able to represent others at Helsenorge, nor will others be able to act on your behalf.

Skjema for endring i kjernejournal