Pasientreiser

Har du vært til behandling, kan du søke om å få pengestøtte til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise.

Kontakt Pasientreiser

05515

Kontakt oss ved spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter eller bestilling av din pasientreise.

Innholdet er levert av Pasientreiser HF

Pasientreiser HF. Pasientreiser. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 8. april 2020 [hentet lørdag 20. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/pasientreiser/