Pasientreiser

Her kan du søke om å få dekket reiseutgifter, og se dine rekvirerte reiser. Du kan se vedtak på søknader og sende klage på vedtak.

Når du reiser til eller fra behandling som dekkes av det offentlige, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. Du kan søke etter at reisen er gjennomført.

Hvis du har behov for en tilrettelagt pasientreise av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du få rekvisisjon til reisen.

Hvorfor bør jeg søke digitalt?

Det er flere fordeler ved å søke digitalt, blant annet kan du få raskere svar og utbetaling.

Andre fordeler ved å søke digitalt er at du:

  • slipper å betale porto
  • kan sende inn flere reiser i samme søknad
  • kan følge status i saken din
  • får svar på søknaden elektronisk
  • får en ryddig oversikt over alle søknadene du har sendt inn
  • kan bruke innsendte søknader til å lage nye  
  • bidrar til å spare miljøet ved å redusere papirbruken

I tillegg er personopplysningene dine forhåndsutfylt, slik du slipper å registrere disse fra gang til gang.

Du velger selv om du vil bruke datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon. 

Logg deg inn og søk elektronisk her.

Hvem kan søke digitalt?

Du kan søke digitalt når du er pasient og har reist alene, sammen med reiseledsager, eller som foresatt på vegne av eget barn under 18 år. Det er også mulig å søke elektronisk på vegne av andre med fullmakt.

For å kunne benytte denne tjenesten på vegne av andre som du ikke har foreldreansvar for, må de gi fullmakt til tjenesteområde nummer 3: Digitale helsetjenester.

Finn mer informasjon om fullmakter.

Etter hvert vil det også bli mulig for reiseledsagere og pårørende å søke elektronisk.

Dekkes reisen min?

Hovedregelen er at utgiftene dekkes med et fast beløp per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt.

Om innlogging, samtykke og tilganger

Fordi flere av tjenestene på Helsenorge.no inneholder personlige helseopplysninger, kreves høyeste sikkerhetsnivå ved innlogging.

For å logge deg inn, kan du bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides e-ID. Les mer om de ulike måtene å logge inn.

Samtykke og tilganger

For å få tilgang til tjenestene, må du samtykke til at personopplysningene dine kan behandles av helsenorge.no. Dette gjør du bare første gang du logger deg inn. På helsenorge.no vil personopplysningene dine bli behandlet på en sikker måte, og i henhold til personopplysningsloven. 

I tillegg må du samtykke til «Full tilgang» til alle digitale helsetjenester som tilbys via Helsenorge.no. Hvis du kun har «Basis»-tilgang eller «Basis+»-tilgang, vil du ikke ha mulighet til å søke om dekning av pasientreiser.

For å samtykke til «Full tilgang», må du være innlogget, klikke på navnet ditt og velge «Bruk av helsetjenester og ordninger». Under «Bruk av Helsenorge», endrer du til «Full tilgang».

Husk at du når som helst kan endre eller trekke samtykket ditt. 

For at søknader om dekning av pasientreiser skal kunne behandles digitalt, må du også samtykke til at Pasientreiser kan behandle søknaden din helt eller delvis automatisk, og innhente nødvendige opplysninger og dokumentasjon for å behandle søknaden din. Du kan når som helst trekke samtykket ditt. Du samtykker til dette hver gang du sender inn en digital søknad.

Hvis du skal søke for barn under 18 år, velger du din egen profil og deretter "Foresatt for barn under 18 år".
Merk at du må samtykke også i barnets profil på Helsenorge.no. Husk at du må legge med bekreftelse på oppmøte fra behandler til søknad for barn mellom 12 – 18 år. Barn over 16 år er helserettslig myndige, og kan søke selv på Helsenorge.

Slik søker du

På forsiden klikker du på «Lag ny søknad» for å komme i gang.

Du må velge om du søker som pasient, pasient med reiseledsager eller foresatt for barn under 18 år.

Søknadsskjemaet er ulikt når en pasient søker om å få dekket egne reiseutgifter, og når en pasient skal søke om å få dekket både egne og reiseledsagers utgifter eller når en foresatt søker for egne barn.

Papirskjema

Hvis du skal søke som reiseledsager eller pårørende, må du inntil videre bruke papirskjemaet. Det samme gjelder hvis du skal søke som fullmektig for en som ikke har elektronisk ID. Papirskjemaet finner du her.

Utfylling

Hvilke spørsmål du må svare på, bestemmes utfra hvilken informasjon du legger inn.

Personopplysningene dine hentes automatisk når du logger deg inn, og er allerede utfylt når du starter på en søknad.

Noen utgifter krever dokumentasjon og kvitteringer. Da vil du bli bedt om å laste opp disse til slutt i søknaden.

Underveis i skjemaet finner du hjelpetekster med lilla paragraftegn (§). Hvis du klikker på disse, åpnes hjelpetekster med informasjon om rettigheten din. Klikk igjen for å lukke hjelpeteksten.  Noen steder vil du også få opp en hjelpetekst når du krysser av for et valg.
 
I det du går videre fra ett steg til det neste, lagres det du har lagt inn. Ved å klikke på «Fortsett senere», lagres søknaden din, og du kan fylle ut resten og sende den inn senere.

Hvis du klikker deg ut av skjemaet, eller logges ut etter å ha vært inaktiv en stund, vil søknaden du har fylt ut bli lagret som et utkast. Du finner utkastet på forsiden.

Trenger du hjelp til utfylling av søknaden? Kontakt Pasientreiser på telefon 05515.

Opplastning av dokumentasjon

All dokumentasjon lastes opp til slutt i søknaden.

Fyller du ut skjemaet på telefon eller nettbrett, kan du enten hente opp et bilde fra bildebiblioteket på enheten, eller ta et bilde som du laster opp direkte i søknaden.
 
Hvis du bruker datamaskin når du fyller ut søknaden, og du har nødvendig dokumentasjon lagret på maskinen, laster du opp dokumentasjonen fra der den er lagret. Når du klikker på «Last opp fil» i skjemaet, kan du bla deg frem til riktig bilde og velge dette. 
 
Hvis du ikke har dokumentasjon lagret på datamaskinen din, kan du enten skanne eller ta bilde av dokumentasjonen med et kamera eller en mobiltelefon. Du må deretter lagre bildet på datamaskinen din.

Alle vedlegg du laster opp vises i en forhåndsvisning. Før du lagrer det opplastede vedlegget, må du bekrefte at du ser et tydelig bilde av det, og at dokumentet er riktig for søknaden din. Hvis vedlegget fremstår som uleselig, må du prøve på nytt med et tydeligere bilde. Vedlegg som ikke kan leses, vil forsinke saksbehandlingen.
 
Du kan laste opp PDF- og JPEG-filer.
 
Hvis du har glemt å laste opp dokumentasjon på noe, vil du få beskjed om dette før du sender inn søknaden.

Gjenbruk av dokumentasjon

Hvis du har et dokument som er gyldig i en lengre periode, for eksempel en attest fra behandleren din, kan du gjenbruke dette i senere søknader. Hvis du klikker på «Hent tidligere brukt bilag» i samme felt som du har lastet opp vedlegget tidligere, vil vedlegget ligge tilgjengelig, slik at du kan velge dette. 

Ettersende dokumentasjon

Du kan også ettersende dokumentasjon per post, hvis du ønsker det. Husk å merke dokumentasjonen med navn og saksnummer. Dokumentasjon ettersendes til:
 
Pasientreiser HF
Postboks 2533 Kjørbekk
3702 Skien
 
Pasientreiser jobber med å gjøre det mulig å ettersende dokumentasjon digitalt. 

Etter innsending

Når du har sendt inn søknaden, får du opp en kvittering.

Den innsendte søknaden vil lagres under overskriften «Søknader» på forsiden. Du kan klikke på den innsendte søknaden for å se informasjon om søknaden, som for eksempel saksnummer og hva du har søkt om å få dekket. Du kan også følge med på statusen på søknaden din.  

Når søknaden er ferdig behandlet, får du en SMS eller e-post med beskjed om at du har mottatt et vedtak. Du må logge deg inn på helsenorge.no og gå til "Pasientreiser" for å finne vedtaket ditt. Vedtaket finner du i søknadsoversikten ved å klikke på søknaden du har sendt inn. Når du har åpnet søknaden din, må du klikke på PDF-filen for å lese selve vedtaket.

Klage på vedtak om dekning av reiseutgifter

Du kan sende digital klage hvis du har fått et digitalt vedtak på søknaden din.

Logg deg inn i tjenesten og velg vedtaket du skal klage på i søknadsoversikten.

Under vedtaket ditt, velg «klag på vedtaket». Du kan skrive klagen direkte i et fritekstfelt, og du kan laste opp dokumentasjon, hvis du trenger det.

Du kan kun klage på én sak i klagen. Skal du klage på flere saker, må du sende inn klage for hvert enkelt sak.

Har klagefristen gått ut i en sak, er det ikke mulig å klage på saken.

Sende klage per post

Hvis du ønsker å klage på et skriftlig vedtak fra Pasientreiser, kan du skrive ut et klageskjema. Klageskjema for klager per post finner du her

Mer om tjenesten

Kontakt Pasientreiser

05515

Kontakt oss ved spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter eller bestilling av din pasientreise.

Fant du det du lette etter?