Hva er e-konsultasjon og de andre tjenestene med fastlegen på nett?

E-konsultasjon gir deg en enkel og trygg kommunikasjonskanal til fastlegen når du trenger helsehjelp som ikke er akutt. Du kan bare bruke e-konsultasjon når det ikke krever fysisk oppmøte.

Fastlege i kontakt med pasient på nett

Hvilke tjenester tilbyr din fastlege?

Du må logge inn for å se om din fastlege tilbyr tjenester på Helsenorge. Hvilke tjenester du har tilgang til, avhenger av hva din fastlege har valgt å tilby.

Tjenestene fastlegen kan tilby via Helsenorge er:

  • Start e-konsultasjon
  • Kontakt legekontoret
  • Forny resept
  • Bestill time​
  • Noen fastleger kan også tilby bestilling av influensavaksine

Samtykke

Disse tjenestene krever samtykke til Full tilgang.

Start e-konsultasjon

E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via nettet ved hjelp av lyd, video eller tekst-samtale.

Du betaler vanlig egenandel for denne tjenesten.

Du kan bare bruke denne tjenesten når det ikke krever fysisk oppmøte. Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner.

Kontakt legekontoret

Tjenesten «kontakt legekontoret» gir deg en trygg kommunikasjonskanal med legekontoret. Denne tjenesten kan brukes til administrative spørsmål, som ferieavvikling og adkomst. Spørsmålene via denne tjenesten vil normalt besvares av resepsjonen på legekontoret.​ Du kan ikke få helsehjelp via denne tjenesten.

Forny resept

Hvis din fastlege tilbyr det, kan du be om få fornyet reseptene dine direkte fra Legemidler når du er innlogget på Helsenorge. Der får du også oversikt over hvilke resepter du har og om det er mer igjen på din resept.​

Bestill time

Du vil enkelt kunne få en time som passer og bestillingen skal kunne gjøres når det passer deg. I tillegg skal du kunne se dine bestilte timer og avbestille disse.

To løsninger for timebestilling er tilgjengelig via innloggede sider på helsenorge.no:

  • Timebestilling - dette vil gi mulighet til å se timer fastlegekontoret har gjort tilgjengelig for bestilling, velge blant disse og bestille time direkte.
  • Forespørsel - du kan også sende en melding til fastlegen og be om en time som passer. Henvendelsen håndteres manuelt hos fastlegekontoret, og du får bekreftelse når timen faktisk er bestilt.

Det er ditt fastlegekontor som avgjør hvilke av alternativene som tilbys der.​

Bestille influensavaksine

Hos enkelte fastleger kan du også bestille influensavaksine. Hvis din fastlege tilbyr dette, vil du se en knapp for det i fastlegepanelet når du er logget inn.