Kom i kontakt med fastlegen via helsenorge.no

Stadig flere fastleger tilbyr tjenester via helsenorge.no. Hvis ditt fastlegekontor er med i ordningen kan du logge deg inn og komme i gang i dag.

Kvinne ser på iPad

Fastlegen kan tilby inntil fem tjenester via Helsenorge

Hvor mange tjenester du vil se når du logger deg inn vil være avhengig av hvilke tjenester din fastlege har valgt å tilby.


Hvis din fastlege ikke tilbyr digitale tjenester på Helsenorge, vil du få beskjed om dette når du logger inn. Selv om fastlegen din ikke tilbyr digitale tjenester via Helsenorge, vil du finne informasjon om hvem fastlegen din er og kontaktinformasjon til legekontoret.

De fem tjenestene er:

1) Bestill time

Du vil enkelt kunne få en time som passer, og bestillingen skal kunne gjøres når det passer deg. I tillegg skal du kunne se dine bestilte timer og avbestille disse.

2) Forny resept

Hvis din fastlege tilbyr det, kan du be om få fornyet reseptene dine direkte fra Legemidler når du er innlogget på Helsenorge.

Hvis din fastlege ikke tilbyr denne tjenesten må du kontakte legekontoret på en annen måte for å be om fornyet resept.

3) Start e-konsultasjon

E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via nettet ved hjelp av lyd, video eller tekst-samtale. Du betaler vanlig egenandel for denne tjenesten. Du kan bare bruke denne tjenesten når det ikke krever fysisk oppmøte. Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner.

4) Kontakt legekontoret

Denne tjenesten kan brukes til administrative spørsmål, som ferieavvikling og adkomst. Spørsmålene via denne tjenesten vil normalt besvares av resepsjonen på legekontoret. Du kan ikke få helsehjelp via denne tjenesten.

5) Bestill influensavaksine

Noen fastleger kan også tilby bestilling av influensavaksine.

Samtykke

Disse tjenestene krever samtykke til Full tilgang.

Trygt, og du sparer tid

Du kan ta kontakt med fastlegen uten å være redd for dine helseopplysninger. De fire tjenestene med fastlegen er utviklet etter strenge krav til sikkerhet og personvern. Dette gjør at du trygt kan utveksle informasjon om dine sykdommer med legen.

Å bruke fastlegetjenestene via helsenorge.no har flere fordeler:

  • Du kan slippe telefonkøer og venteværelser.
  • Du kan ta kontakt når det passer deg, 24 timer i døgnet. Svaret kommer senest innen fem arbeidsdager.
  • Når du bestiller time kan du se fastlegens ledige timer og bestille den timen som passer best for deg.

Fastlegetjenester på vegne av barn

Når fastlegens system støtter det, kan fastlegetjenestene også benyttes for barn under 16 år.

I tillegg gjelder følgende begrensninger:

  • Hvis en eller flere av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil begge foreldre kunne representere barnet.
  • Hvis ingen av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil ingen av dem kunne representere barnet.

Foreldre med foreldreansvar for barnet kan da sende meldinger og benytte dialogtjenestene på vegne av barnet. Meldinger legges i barnets pasientjournal.

Foreldre vil motta varsel på e-post eller sms, avhengig av hvilke profilinnstillinger de har valgt. Det vil vises i meldingsoversikten hvilke meldinger som gjelder barnet.

Barnet vil ikke selv kunne benytte fastlegetjenestene på egen hånd.

Innholdet er levert av Norsk helsenett

Sist oppdatert mandag 11. januar 2021