Produkter og kjemikalier A–Å

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Produkter og kjemikalier A-Å. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 22. februar 2021 [hentet fredag 14. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/produkter-og-kjemikalier-a-a/