Svangerskapskontroller

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg. Tilbudet er gratis, og skal sørge for at du får råd og veiledning slik at du og barnet har det best mulig.

Gravid dame hos fastlegen

Avtal første svangerskapskonsultasjon tidlig

Det er ikke nødvendig å kontakte lege eller jordmor for å bekrefte graviditeten. Hjemmetesten er like sikker som den legen kan tilby.

Ta en telefon til lege eller jordmor for å avtale første svangerskapskonsultasjon så tidlig som mulig. Du bør få timeavtale innen en uke. Du velger selv om du vil foreta kontrollene hos lege eller jordmor. Ta kontakt med den kommunale helsetjenesten for en oversikt over jordmødre i din kommune.

Kontroll 1: uke 6-12

Første kontroll handler om levevaner, forberedelse til svangerskap, fødsel, amming og livet som foreldre. Hensikten er å identifisere dine behov og å identifisere hva som er viktig for deg.

På første konsultasjon vil det tas en del rutineprøver av deg:

  • vekt, høyde og kropssmasseindeks
  • blodtrykk
  • blodprosent
  • urinprøver

Disse undersøkelsene vil utføres på hver kontroll. Du vil få et helsekort der alle resultater noteres ned. Dette kortet må tas med på alle kontroller - og også til fødeavdelingen.

På første kontroll sendes det henvisning til ultralyd.

Alle gravide vil også få tilbud om tester for hepatitt B, hiv og syfilis. Dersom den gravide er risikoutsatt for hepatitt B-smitte under graviditeten (f.eks. gjennom å ta stoff med sprøyter) anbefales flere tester under svangerskapet (helsedir.no). Ved positiv prøve vil den gravide bli henvist til spesialist for videre behandling.

I tillegg til rutineprøvene vil lege eller jordmor blant annet snakke med deg om

Førstegangsfødende over 25 år eller gravide med risiko for å utvikle svangerskapsdiabetes, vil få tilbud om en sukkerbelastningstest i uke 24.

Er du over 38 år eller fyller 38 år før du skal føde, har du rett til utvidet fosterdiagnostikk. Det er jordmor eller fastlege som vil orientere deg om dette og henvise deg videre dersom du ønsker det.

Har du silikoninnlegg eller har gjennomgått brystreduksjon, kan du også ha behov for tettere oppfølging knyttet til amming.

Kontroll 2: uke 18

På andre konsultasjon tas det ultralyd for å fastslå mest mulig korrekt termindato. I tillegg

  • fastslås antall fostre
  • vurderes morkakens plassering i livmoren
  • gjøres målinger av fosterets mage- og hodediameter
  • kan du få vite barnets kjønn

Undersøkelsen utføres vanligvis på poliklinikken der du skal føde. Du får derfor innkalling til time derfra.

Det er viktig å være forberedt på at undersøkelsen kan avdekke utviklingsavvik hos fosteret, selv om risikoen er liten. Noen avvik er små og ubetydelige, mens andre kan være alvorlige. Dette kan stille deg overfor vanskelige valg.

På samme tid kan det være en fordel å være forberedt dersom barnet trenger behandling etter fødselen. Før du takker ja til undersøkelsen, kan det være lurt å ha tenkt gjennom om du ønsker å vite om eventuelle utviklingsavvik hos fosteret.

Kontroll 3: uke 24

På tredje konsultasjon vil man undersøke hvordan fosteret og livmoren vokser. Denne undersøkelsen gjøres ved hver konsultasjon fra og med uke 24.

I tillegg lyttes det til fosterets hjertelyd og det noteres på helsekortet om du kjenner liv. Du får også mer informasjon om hva du skal kjenne etter og hva du skal gjøre dersom du kjenner mindre liv.

Gravide med blodtypen Rhesus negativ vil få tilbud om en blodprøve for å se hvilken Rhesus fosteret har. Det gjøres for å unngå senere komplikasjoner hos barnet.

Ved påvisning av et RhD-positivt foster hos en RhD-negativ gravid, gis det tilbud om forebyggende behandling i svangerskapet og etter fødselen. Behandlingen gis som en sprøyte med spesifikt immunglobulin mot RhD og blir vanligvis gitt ved sykehuset du skal føde.

Skriftlig samtykke

Den gravide må gi skriftlig samtykke før det tas prøve til RhD-typing av fosteret fordi den nye metodikken er fosterdiagnostikk etter bioteknologilovens bestemmelser (§ 4-3).

Med fosterdiagnostikk menes undersøkelse av fosterets celler, foster eller en gravid kvinne med det formål å få informasjon om fosterets genetiske egenskaper eller for å påvise eller utelukke sykdom eller utviklingsavvik hos fosteret.

Mer informasjon fra Oslo universitetssykehus

Kontroll 4 og 5: uke 28 og 32

På fjerde konsultasjon vil blodprosenten sjekkes på nytt.

Her bør du også få mulighet til å avtale en fødselsforberedende samtale og hvor du bør henvende deg for å delta på fødselsforberedende kurs.

Du vil også få mulighet til en samtale om amming med jordmor eller lege.

Kontroll 6: uke 36

​Den sjette konsultasjonen er stort sett lik som de to foregående, men her sjekkes det også hvordan barnet ligger i livmoren. Hvis det er mistanke om seteleie, vil du bli henvist til ultralyd. Den vil avgjøre videre oppfølging.

Det bør også settes av tid til å snakke om:

Kontroll 7, 8 og 9: uke 38, 40 og 41

De siste konsultasjonene er stort sett like som de foregående. Blodtrykk kontrolleres, vekt noteres, urinprøve testes og hjertelyden til barnet lyttes til.

I tillegg sjekkes det hvordan barnet ligger i livmoren.

Benytt gjerne anledningen til å ta opp temaer du vil ha mer kunnskap om eller ønsker å diskutere. Det er et mål at du og eventuell partner skal føle dere så trygge som mulig i denne fasen.

Overtidskontroll

Har du ikke født innen uke 41 vil du bli henvist til overtidskontroll ved fødeavdelingen. Ansvaret for videre oppfølging - eventuell igangsetting av fødsel - vil overføres til sykehuset.

Andre prøver ved behov

Røde hunder (rubella)

Hvis du tidligere ikke har fått to doser vaksiner mot røde hunder eller tidligere fått påvist at du har et antistoff, vil du bli tilbudt en blodprøve for å avdekke om du fortsatt er beskyttet.

Dersom du ikke har antistoffer, vil du bli vaksinert etter fødselen. Vaksinen kan gis på helsestasjon eller hos fastlege.

Hepatitt C

Undersøkelse for hepatitt C anbefales dersom det viser seg at du som gravid kan ha vært utsatt for smitte.

Toksoplasmose

Gravide kan teste seg for å se om de har antistoffer mot toksoplasmose i blodet. Det anbefales dersom du har katt, eller har vært i middelhavsstrøk rett før eller under graviditeten.

Klamydia

Klamydia er en seksuelt overførbar infeksjon i kjønnsorganene som kan oppstå i urinrør, livmor og eggledere. Det er ikke alltid klamydia gir symptomer, og du bør derfor testes dersom du er under 25 år og/eller har hatt flere seksualpartnere.

Herpes

Hvis du får et herpesutbrudd i underlivet for første gang under svangerskapet, bør du ta dette opp med lege eller jordmor. Du vil bli henvist videre til fødselslege for videre oppfølging.