Brunrotte

Brunrotter kan gjøre store materielle skader, og har potensial til å spre sykdom. Den beste forebyggingen mot brunrotter er å fjerne tilgangen på mat, samt sikre bygningen slik at ikke dyrene kommer inn.

Rotte

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I Norge er risikoen for smitte mindre enn andre steder i verden, og det er nok i første rekke diaréfremkallende bakterier som er det største problemet. Likevel blir det årlig registrert en del andre sykdommer som blir overført fra gnagere til mennesker i Norge, som for eksempel musepest som smitter fra klatremus og rødmus.​​​

Tegn på at rotter kan være i hus

I Norge finner vi brunrotta inne i hus, frittlevende ute, samt nede i kloakksystemene. De liker seg på mørke og skyggefulle områder og er hovedsakelig aktive om natten. De kan allikevel ofte sees på dagtid innendørs, spesielt på steder der det er mange dyr.

Brunrotta påfører skader på bygninger ved å gnage på vegger, gulv og gjenstander. Man ser ofte skader i isolasjonsmaterialer inne i bygninger, og de kan også gnage på og vann- og avløpsrør og strømledninger. Rotter som dør inne i vegger og gulv kan forårsake et betydelig luktproblem. I tillegg forurenser de mat og området rundt med urin og ekskrementer.

Enkle tiltak kan redusere risikoen for smitte

Bygninger hvor det har vært eller er gnagere bør rengjøres godt med våt klut og såpevann. Kosting og støvsuging kan føre til at partikler som forårsaker sykdom virvles opp.

For ekstra beskyttelse kan munnbind og gummihansker benyttes.

Sykdommer som overføres gjennom ekskrementer fra gnagere, kan unngås ved rotte- og musesikring av bygninger, samt sikker lagring av matvarer.

Bekjempelse av rotter

​Brunrotta spiser nesten alt mulig, og vil spise på all slags mat og dyrefôr som de får tilgang på. I bekjempelsen av brunrotter er det derfor viktig å hindre dyrenes tilgang på mat. Det er også lurt å finne ut hvordan brunrottene kommer seg inn og hvor de oppholder seg før man starter sikringen av bygningen. Alle åpninger som er større 12 mm må stenges.

Det er også viktig å finne ut om det finnes områder utendørs med mulige rottebestander som på et senere tidspunkt vil kunne ta seg inn i bygningen. Slike områder kan være kloakknettet, vegetasjonsområder tett inntil bygningen, steder der det legges ut mat til fugler, og andre områder som inneholder tilgang på mat og vann.

For å lykkes med bekje​​mpelsen er det viktig at du:

  • Rydd utendørs og innendørs for søppel og matrester. Nedfallsfrukt må fjernes og eventuell kompost må sikres slik at tilgangen på mat, vann og bolplasser reduseres.
  • Busker og høyt gress tett inntil bygninger bør kuttes ned eller fjernes. Fjern alt som kan gi rotter bolplass, som gamle bildekk, paller, esker osv.
  • Ikke sett ut hunde- og kattemat, dette kan livnære mange gnagere.
  • Sikre søppeldunker og søppelrom.
  • Sett klappfeller langs vegger, under skap og på hyller der dyrene ferdes. Plasser fellene slik at utløsermekanismen vender inn mot veggen. Pass også på at ikke andre dyr, fugler eller barn kan få tilgang til fellene.
  • Kontakt et profesjonelt skadedyrfirma dersom du ikke blir kvitt problemet.