Om Helsekontakter

Helsekontakter viser deg oversikt over dine nåværende og tidligere fastleger, helsesykepleier, jordmortjeneste og andre kontakter i helsetjenesten, inkludert kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Kvinnelig lege med labfrakk og stetoskop

Hvem ser du i listen?

Under helsekontakter får du en oversikt over nåværende og tidligere fastleger, samt andre kontaktpersoner i helsevesenet, som for eksempel forløpskoordinater for kreft, helsesykepleier eller jordmortjenesten.

Dersom din kommune tilbyr timebestilling for koronatest på Helsenorge, får du en oversikt over aktuelle teststeder når du logger deg inn. 

Noen helsekontakter kan du velge selv, som for eksempel fastleger. Andre, som forløpskoordinatorer for kreft, får du tildelt når du har rett til det.

Du kan også selv legge inn flere helsekontakter i din kjernejournal.

Samtykke

Denne tjenesten krever samtykke til Full tilgang.

Koordinatorer

Koordinatorer er helsepersonell som tildeles pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte helsetjenester.

En koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging av pasienten, og sikre at planen for pasienten følges. Vedkommende skal sikre et forløp uten unødig ventetid for hver enkelt pasient, fungere som bindeledd mellom de ulike helseinstansene som pasienten berøres av, og ha kontakt med pasienten - og i noen tilfeller de pårørende.

Helse Vest

Sykehus i Helse Vest kan gi deg tilgang til ulike typer kontaktpersoner, som for eksempel sykepleier eller lege, dersom dette vurderes som en hensiktsmessig del av behandlingstilbudet.

Du kan sende og motta melding til helsekontaktene

Du kan sende og motta meldinger fra dine helsekontakter som tilbyr dette gjennom Helsenorge. 

Er du gravid, kan du sende melding til jordmortjenesten etter at jordmor har opprettet en timeavtale til deg. Dersom du er over 16 år, kan du sende melding til helsestasjon for ungdom. Det er bare Oslo, Bergen, Stavanger og Haugesund kommune som tilbyr denne tjenesten foreløpig. Arendal og Hjelmeland vil starte opp i løpet av høsten 2021. 

Du kan henvende deg til dine kontaktpersoner for informasjon og spørsmål. Meldingen vil besvares så snart som mulig, som oftest innen to arbeidsdager.

Stedfortreder vil besvare meldingen ved fravær. Hvis det haster, bør du ta kontakt per telefon i ordinær arbeidstid.

Aktive og tidligere helsekontakter

Aktive helsekontakter er de du har et aktivt og nåværende forhold til, som for eksempel fastlegen din. Hvis du bytter fastlege, vil den nye vises under aktive helsekontakter, og den gamle flyttes automatisk til tidligere helsekontakter.

Koordinatorer vil kun være aktive i relevante perioder. Når rollen avsluttes flyttes de automatisk til tidligere helsekontakter.

Under tidligere helsekontakter vil du finne vedkommendes navn, tilhørighet til helseforetak, og hvilken periode de var din helsekontakt.

Under oversikten over fastleger vil du også se kontaktinformasjon og årsak til byttet av fastlege – for eksempel på grunn av flytting, fordi fastlegen reduserer pasientlisten sin, fordi fastlegen avslutter praksisen sin, eller fordi du selv ønsker å bytte fastlege.