6-ukerskontroll

Oppsummering

Når barnet ditt er 6 uker, får dere tilbud om en individuell konsultasjon på helsestasjonen. Da vil du og babyen møte både helsesykepleier og lege. Du får spørsmål om det er noe du ønsker å ta opp.

Hvem møter du?

 • helsesykepleier
 • lege

Temaer

Helsesykepleier tar opp temaer som:

Undersøkelser

Barnets hodeomkrets og vekt måles. Barnets hørsel, blikkontakt, språkutvikling, bevegelser og utvikling generelt blir observert.

I tillegg undersøker legen barnets:

 • hud (fødselsmerker, skurv, blekhet)
 • rød refleks i øyet
 • munn og munnhule (sopp/trøske)
 • navle og mage
 • hjerterytme, luftveier og pustemønster
 • gripereflekser og andre reflekser
 • hofter og rygg (bevegelsesutslag og feilstillinger)
 • vaginalåpning på jenter
 • testiklene og penis på gutter

Vaksiner

Barnet får tilbud om en drikkevaksine mot rotavirus. Rotavirussykdom er en mage- og tarminfeksjon som gir oppkast, diaré og ofte feber hos sped- og småbarn.

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-02-23]. 

Sist oppdatert fredag 10. januar 2020