Konsultasjon når barnet er 6 uker

Hva er en 6-ukerskontroll? 

Når barnet ditt er 6 uker, får du tilbud om en individuell konsultasjon på helsestasjonen. Da vil du og babyen møte både helsesykepleier og lege. Du får spørsmål om det er noe du ønsker å ta opp.

Hvem møter du?

  • helsesykepleier
  • lege

Temaer på 6-ukerskontrollen

Helsesykepleier/lege tar opp temaer som:

Undersøkelser

Barnets generelle utvikling blir undersøkt, og vekt og hodeomkrets blir målt. Barnet blir observert og undersøkt uten klær. 

I tillegg gjør legen en undersøkelse av barnets helse og utvikling. Dette innebærer at legen undersøker hud, øye, ører, munn, hode, vaginalåpning, penis/testikler, reflekser, skjelett/bevegelser, mage, hjerte og lunge.

Vaksiner

Barnet får tilbud om:

Forberedelse

Det er fint om du tenker gjennom på forhånd hva du ønsker å ta opp. Skriv gjerne ned hva du lurer på. Du har rett på tolk om du har behov for det. Begge foreldre oppfordres til å delta.

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-02-23]. 

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Konsultasjon når barnet er 6 uker. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 28. august 2023 [hentet søndag 21. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/helsestasjon-0-5-ar/6-ukerskontroll/

Sist oppdatert mandag 28. august 2023