Toårskontroll

Oppsummering

Når barnet ditt er to år, får dere tilbud om individuell konsultasjon på helsestasjonen. Da vil dere møte både helsesykepleier og lege. Du får spørsmål om det er noe du ønsker å ta opp.

Hvem møter du?

 • helsesykepleier
 • lege

Temaer

Helsesykepleier vil ta opp temaer som:

 • samspillet mellom deg og barnet
 • kosthold og måltidsvaner
 • tannhelse og tannpuss (smokk og fingersuging)
 • søvnvaner
 • fysisk aktivitet og lek (utendørsaktiviteter, stillesitting)
 • barnets seksuelle utvikling
 • språkutvikling
 • mobil- og skjermbruk, inkludert bruk av sosiale medier
 • rusmiddelbruk (alkohol og andre rusmidler)
 • barnets miljø og sikkerhet
 • foreldrenes trivsel og psykiske helse (familieforhold, sosialt nettverk, samliv)

Undersøkelser

Barnet veies og måles avkledd, eventuelt med tørr bleie eller truse. Det gjøres en observasjon av barnets syn, hørsel og bevegelsesutvikling (fin- og grovmotorikk).

I tillegg undersøker legen barnets:

 • hud (utslett, blekhet)
 • munn og munnhule (tenner)
 • mage
 • hjerterytme, luftveier og pustemønster
 • hofter og rygg (bevegelsesutslag og feilstillinger)
 • testiklene på gutter

Forberedelser

I forkant av denne konsultasjonen kan du ha blitt bedt om å fylle ut et skjema, der du svarer på spørsmål om barnets språkferdigheter og motoriske utvikling. Helsesykepleier går igjennom svarene sammen med dere.

Det er fint om dere kan forberede barnet på hva som skal skje på konsultasjonen.

 • Barnet veies avkledd, eventuelt med tørr bleie eller truse.