Konsultasjon når barnet er 2 år

Hva er en 2-årskontroll?

Når barnet ditt er to år, får du tilbud om en individuell konsultasjon på helsestasjonen

Hvem møter du?

  • helsesykepleier
  • lege

Temaer på 2-årskontrollen

Helsesykepleier tar opp temaer som:

Undersøkelser

Barnets vekt og lengde blir målt. Barnets generelle utvikling blir undersøkt. Det innebærer at helsesykepleier undersøker barnets kropp, hørsel/syn, språk, kontakt og bevegelser.  

I tillegg gjør legen en undersøkelse av barnets helse og utvikling. Dette innebærer at legen undersøker hud, munn, skjelett, mage, testikler, hjerte og lunge. 

Barnet blir observert og undersøkt uten klær, eventuelt med bleie/truse.

Forberedelse 

Helsestasjonen er opptatt av hvordan du og barnet ditt har det. Om du har noen spørsmål eller noe du ønsker å fortelle, kan du ta dette opp i konsultasjonen. Skriv gjerne ned hva du lurer på. Det er fint om du forteller barnet hva som skal skje på helsestasjonen før konsultasjonen.  

Du har rett på tolk om du har behov for det.  

Begge foreldre oppfordres til å delta.  

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-02-23]. 

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Konsultasjon når barnet er 2 år. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 28. august 2023 [hentet søndag 16. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/helsestasjon-0-5-ar/toarskontroll/

Sist oppdatert mandag 28. august 2023