Om kjernejournal

Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til dine viktigste helseopplysninger. Det er spesielt nyttig hvis du blir akutt syk.

Hva er kjernejournal?

Kjernejournal er et nasjonalt digitalt helsesystem, som deler helseopplysninger på tvers i helsevesenet. Helsepersonell kan se dine helseopplysninger uavhengig av om de jobber på sykehus, fastlegekontor, legevakt eller i kommunale pleie- og omsorgstjenester.

Blir du for eksempel lagt inn på et sykehus hvor du ikke har vært før, vil helsepersonell raskt kunne slå opp i din kjernejournal og finne de viktigste helseopplysninger om deg. Dette kan gi deg riktig behandling raskere hvis du blir akutt syk.

Merk at noen få legevakter og kommuner ikke har tatt i bruk tjenesten ennå.

Helsedirektoratet er dataansvarlig for tjenesten Kjernejournal. Det betyr at de er ansvarlige for å behandle informasjon om deg på en måte som ivaretar personvernet ditt. Noe av denne informasjonen vises i tjenesten Kjernejournal. Hvis du lurer på hva som lagres om deg utover du ser i tjenesten, kan du kontakte Helsedirektoratet.

Hvem har en kjernejournal?

Alle fastboende i Norge har en kjernejournal, med unntak av de få som har reservert seg mot det.

Barn får også automatisk sin egen kjernejournal. Når barn fyller 16 år kan de få digital tilgang til sin egen kjernejournal på Helsenorge, dersom de har BankID.

Hva er forskjellen på kjernejournal og pasientjournal?

Kjernejournalen din samler et utvalg av viktige helseopplysningene om deg, som er tilgjengelig for alle behandlere. Pasientjournalen din inneholder kun helseopplysninger fra behandlinger du har fått på sykehus.

Les mer om pasientjournal

Dette inneholder din kjernejournal

Kjernejournalen din samler informasjon fra flere kilder og gjør disse helseopplysningene tilgjengelig for helsepersonell. Du kan også selv gå inn og sjekke om helseopplysningene stemmer.

Gjør egne registeringer

Ved å selv registrere viktige helseopplysninger i din kjernejournal, vil helsepersonell få et mer utfyllende bilde av deg og din helse. Dette kan være viktig hvis du blir akutt syk.

Opplysningene du selv kan registrere:

Hvem har tilgang til kjernejournalen din?

Når du får helsehjelp blir opplysninger om din helse og behandling registrert i pasientjournalen din på det stedet du får behandling.

Dokumenter i pasientjournalen på sykehus kan deles med andre via kjernejournal. Det vil si om du senere blir behandlet på et annet sted, vil dokumenter i pasientjournalen kunne være tilgjengelig i kjernejournalen din. Det er det enkelte sykehus som bestemmer hvilke dokumenter som kan deles. 

Det er kun autorisert helsepersonell som har tilgang til å åpne din kjernejournal når du er til behandling. De kan også åpne den når de planlegger og følger opp behandlingen din. 

Helsepersonell har tilgang til informasjon om deg enten direkte i kjernejournal portalen, eller ved å få utlevert informasjonen til et fagsystem.

Du ser utlevering av informasjon under «Logg over bruk» når du er logget inn i din kjernejournal på Helsenorge. 

Mistanke om snoking

Hvis du mistenker at noen har sett i kjernejournalen din uten å ha grunn til det, må du kontakte virksomheten (sykehuset, legekontoret eller kommunen) vedkommende jobber ved. Er du ikke er fornøyd med forklaringen du får fra virksomheten, kan du klage til Statsforvalteren.

Du kan begrense hvem som får tilgang til kjernejournalen

Du kan selv begrense hvordan kjernejournalen din skal brukes og hvem som skal få tilgang til helseopplysningene dine.

Ved å logge deg inn kan du:

 • Fjerne tilgang til kjernejournal på Helsenorge
 • Reservere deg eller barnet ditt mot å ha en kjernejournal
 • Oppheve reservasjon og gjenopprette tilgang (innen 30 dager)
 • Blokkere tilgang for navngitt helsepersonell
 • Blokkere oversikt over dine besøk på sykehus og hos spesialister for alt helsepersonell
 • Begrense hele eller deler av kjernejournalen for alt helsepersonell
 • Få varsel når helsepersonell har åpnet eller gjort endringer i din kjernejournal

Vil du heller fylle ut et papirskjema?

Om du ønsker å endre hvem som har tilgang til kjernejournalen din og ikke kan gjøre dette ved å logge inn, kan du fylle ut skjema på papir. 

Du finner skjema for endringer i kjernejournal her

Hvilke dokumenter kan helsepersonell se i kjernejournalen din?

Helsepersonell kan også se pasientjournalen din tilbake i tid:

 • Epikriser og sammenfatninger: korte beskrivelser av for eksempel helsestatus, behandling og undersøkelse (ubegrenset tilbake i tid fra dags dato, det vil si den datoen helsepersonellet går inn i kjernejournal og henter ut dokumentene dine)
 • Radiologibeskrivelser: for eksempel røntgen, MR, CT og PET (fem år tilbake i tid fra dags dato)
 • Henvisninger (ett år tilbake i tid fra dags dato)
 • Prøvesvar (ett år tilbake i tid fra dags dato)

Innholdet er levert av Norsk helsenett

Norsk helsenett. Om kjernejournal. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 19. desember 2022 [hentet onsdag 24. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/kjernejournal/om/

Sist oppdatert mandag 19. desember 2022