Om prøvesvar

Ved å logge inn på Helsenorge kan du se svar på utvalgte prøver og undersøkelser fra sykehus i Helse Vest, og få svar på koronatest. Du kan også se informasjon om prøvesvar fra nasjonal prøvesvartjeneste.

Prøvesvar fra sykehus i Helse Vest

Du trenger ikke gjøre noe med prøvesvaret ditt. Din behandler, eller legen som bestilte prøven, vil ta kontakt med deg hvis det er behov for en gjennomgang av svaret. Laboratoriet eller radiologisk avdeling kan ikke formidle prøvesvar til deg. 

Du skal ikke gjøre endringer i medisiner eller annen behandling uten at det er avtalt med lege.

Tilgangsloggen i din pasientjournal viser en liste over helsepersonell som har sett på prøvesvarene dine. 

Svar på koronatest

Når du tar en koronatest kan du se prøvesvaret på Helsenorge ved å logge deg inn i tjenesten. I tillegg til svar på koronatesten kan du finne svar på eventuelle andre tester som er utført. 

Prøvesvar fra nasjonal prøvesvartjeneste (pasientens prøvesvar)

Tjenesten er under utprøving og brukes ikke til helsehjelp ennå. Det er noen få fastleger som i dag bruker tjenesten til å se prøvesvarene til sine pasienter. Deres oppgave er å kvalitetssikre tjenesten før den senere tas i bruk av alle deler av helsevesenet og innbyggere.

Når tjenesten blir tilgjengelig, skal du kunne se alle typer svar på prøver og undersøkelser ved å logge deg inn på Helsenorge. Etter planen skal dette skje i løpet av 2024. Fram til da må du forholde deg til prøvesvar på samme måte som du gjør i dag.

Selv om tjenesten ikke er tilgjengelig for deg, vil informasjon om prøvesvarene dine lagres allerede nå.

Les mer om nasjonal prøvesvartjeneste (pasientens prøvesvar) på nhn.no

Du kan reservere deg mot at prøvesvar lagres

Hvis du ikke ønsker at opplysninger om deg skal bli oppført og lagret i tjenesten, kan du når som helst og uten grunn, reservere deg mot dette. Opplysningene om deg vil da bli slettet og det vil ikke bli lagret opplysninger om deg i framtiden.

Du kan reservere deg digitalt eller ved å sende inn skjema på papir.

Du kan sperre eller blokkere tilgang for helsepersonell

Du kan hindre at helsepersonell får tilgang til prøvesvarene dine ved å 

  • sperre tilgang for alt helsepersonell eller
  • blokkere tilgang for navngitt helsepersonell

Veiledning Helsenorge

23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

Sist oppdatert måndag 11. desember 2023