Søk digitalt om dekning av reise

Ved å logge deg inn, kan du søke digitalt om å få stønad til reiseutgifter når du har vært til offentlig godkjent behandling.