Søk digitalt om dekning av reise

Ved å logge deg inn, kan du søke digitalt om å få penger for reiseutgifter når du har vært til offentlig godkjent behandling.

Hvorfor bør jeg søke digitalt?

Det er flere fordeler ved å søke digitalt, blant annet kan du få raskere svar og utbetaling.

Andre fordeler ved å søke digitalt er at du:

  • slipper å betale porto
  • kan sende inn flere reiser i samme søknad
  • kan følge status i saken din
  • får svar på søknaden elektronisk
  • får en ryddig oversikt over alle søknadene du har sendt inn
  • kan bruke innsendte søknader til å lage nye  
  • bidrar til å spare miljøet ved å redusere papirbruken

I tillegg er personopplysningene dine forhåndsutfylt, slik du slipper å registrere disse fra gang til gang.

Du velger selv om du vil bruke datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon når du søker digitalt. 

 

Hvis du ikke vil bruke den digitale tjenesten, kan du søke om å få dekket reiser til og fra behandling ved å sende inn reiseregningsskjema på papir.

 

 

Hvem kan søke digitalt?

Du kan søke digitalt når du er pasient og har reist alene, sammen med reiseledsager, eller som foresatt på vegne av eget barn under 16 år. Det er også mulig å søke elektronisk med fullmakt. Du kan både gi og få fullmakt ved å logge deg inn på Helsenorge. Etter hvert vil det også bli mulig for reiseledsagere og pårørende å søke elektronisk.

Hovedregelen er at utgiftene dekkes med et fast beløp per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt.

Foresatte kan søke for barn under 16 år, ved å gå inn på barnets profil på forsiden til Helsenorge. Deretter velger du pasientreiser som tjeneste.

For å kunne søke for barn som er over 12 år, må oppmøtebekreftelse fra behandleren lastes opp i søknaden.

Hvis du som foresatt skal søke på vegne av barn over 16 år, må barnet ditt gi deg fullmakt til å bruke Helsenorge på sine vegne. Det er fordi barn blir helserettslig myndige når de fyller 16 år. Da har ikke lenger foresatte tilgang til barnets sider på Helsenorge.

Logg deg inn

Fordi flere av tjenestene på Helsenorge inneholder personlige helseopplysninger, kreves høyeste sikkerhetsnivå ved innlogging.

Logg inn for å søke om å få dekket reise til eller fra behandling

For å logge deg inn, kan du bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides e-ID. Les mer om de ulike måtene å logge inn.

Samtykke og tilganger

Når du har logget deg inn, må du velge «Pasientreiser».

For å få tilgang til tjenestene, må du samtykke til at personopplysningene dine kan behandles av Helsenorge. Dette gjør du bare første gang du logger deg inn. På Helsenorge vil personopplysningene dine bli behandlet på en sikker måte, og i henhold til personopplysningsloven. 

I tillegg må du samtykke til «Full tilgang» til alle digitale helsetjenester som tilbys via Helsenorge. Hvis du kun har «Basis»-tilgang eller «Basis+»-tilgang, vil du ikke ha mulighet til å søke om dekning av pasientreiser.

For å samtykke til «Full tilgang», må du være innlogget, klikke på navnet ditt og velge «Bruk av helsetjenester og ordninger». Under «Bruk av Helsenorge», endrer du til «Full tilgang».

Husk at du når som helst kan endre eller trekke samtykket ditt. 

For at søknader om dekning av pasientreiser skal kunne behandles digitalt, må du samtykke til at Pasientreiser kan behandle søknaden din helt eller delvis automatisk, og innhente nødvendige opplysninger og dokumentasjon for å behandle søknaden din. Du kan når som helst trekke samtykket ditt. Du samtykker til dette hver gang du sender inn en digital søknad.

Hvis du skal søke for barn under 16 år, velger du barnets egen profil. 
Merk at du må samtykke også i barnets profil på Helsenorge. Husk at du må legge med bekreftelse på oppmøte fra behandler til søknad for barn over 12 år. Barn over 16 år er helserettslig myndige, og kan søke selv på Helsenorge.

Slik søker du

Når du er inne på Pasientreiser, klikker du på «Lag ny søknad» for å komme i gang.

Du må velge om du søker som pasient eller pasient med reiseledsager.

Du kan søke på vegne av barn under 16 år og personer du har fullmakt for. Merk at selv om du søker på vegne av noen andre, må du velge at du søker som "pasient" eller "pasient med reiseledsager".

Har du som foresatt vært med som ledsager, velger du "pasient med reiseledsager", og legger inn ditt egen navn under "navn på reiseledsager".

Papirskjema

Hvis du skal søke som reiseledsager eller pårørende, må du inntil videre bruke papirskjemaet. Det samme gjelder hvis du skal søke som fullmektig for en som ikke har elektronisk ID. Papirskjemaet finner du her.

Utfylling

Hvilke spørsmål du må svare på, bestemmes utfra hvilken informasjon du legger inn.

Personopplysningene dine hentes automatisk når du logger deg inn, og er allerede utfylt når du starter på en søknad.

Noen utgifter krever dokumentasjon og kvitteringer. Da vil du bli bedt om å laste opp disse til slutt i søknaden.

Underveis i skjemaet finner du hjelpetekster med lilla paragraftegn (§). Hvis du klikker på disse, åpnes hjelpetekster med informasjon om rettigheten din. Klikk igjen for å lukke hjelpeteksten. Noen steder vil du også få opp en hjelpetekst når du krysser av for et valg.
 
I det du går videre fra ett steg til det neste, lagres det du har lagt inn. Ved å klikke på «Fortsett senere», lagres søknaden din, og du kan fylle ut resten og sende den inn senere.

Hvis du klikker deg ut av skjemaet, eller logges ut etter å ha vært inaktiv en stund, vil søknaden du har fylt ut bli lagret som et utkast. Du finner utkastet på forsiden.

Trenger du hjelp til utfylling av søknaden? Kontakt Pasientreiser på telefon 05515.

Opplastning av dokumentasjon

All dokumentasjon lastes opp til slutt i søknaden.

Fyller du ut skjemaet på telefon eller nettbrett, kan du enten hente opp et bilde fra bildebiblioteket på enheten, eller ta et bilde som du laster opp direkte i søknaden.
 
Hvis du bruker datamaskin når du fyller ut søknaden, og du har nødvendig dokumentasjon lagret på maskinen, laster du opp dokumentasjonen fra der den er lagret. Når du klikker på «Last opp fil» i skjemaet, kan du bla deg frem til riktig bilde og velge det. 
 
Hvis du ikke har dokumentasjon lagret på datamaskinen din, kan du enten skanne eller ta bilde av dokumentasjonen med et kamera eller en mobiltelefon. Du må deretter lagre bildet på datamaskinen din.

Alle vedlegg du laster opp vises i en forhåndsvisning. Før du lagrer det opplastede vedlegget, må du bekrefte at du ser et tydelig bilde av det, og at dokumentet er riktig for søknaden din. Hvis vedlegget fremstår som uleselig, må du prøve på nytt med et tydeligere bilde. Vedlegg som ikke kan leses, vil forsinke saksbehandlingen.
 
Du kan laste opp PDF- og JPEG-filer.
 
Hvis du har glemt å laste opp dokumentasjon på noe, vil du få beskjed om dette før du sender inn søknaden.

Gjenbruk av dokumentasjon

Hvis du har et dokument som er gyldig i en lengre periode, for eksempel en attest fra behandleren din, kan du gjenbruke dette i senere søknader. Hvis du klikker på «Hent tidligere brukt bilag» i samme felt som du har lastet opp vedlegget tidligere, vil vedlegget ligge tilgjengelig, slik at du kan velge det. 

Ettersende dokumentasjon

Pasientreiser jobber med å gjøre det mulig å ettersende dokumentasjon på Helsenorge, men du kan ettersende dokumenter digitalt via en sikker meldingstjeneste, les mer her.

Du kan også ettersende dokumentasjon per post, hvis du ønsker det. Husk å merke dokumentasjonen med navn og saksnummer. Dokumentasjon ettersendes til:
 
Pasientreiser HF
Postboks 2533 Kjørbekk
3702 Skien
 

Etter innsending

Når du har sendt inn søknaden, får du opp en kvittering.

Den innsendte søknaden vil lagres under overskriften «Søknader» på forsiden. Du kan klikke på den innsendte søknaden for å se informasjon om søknaden, som for eksempel saksnummer og hva du har søkt om å få dekket. Du kan også følge med på statusen på søknaden din.  

Når søknaden er ferdig behandlet, får du en SMS eller e-post med beskjed om at du har mottatt et vedtak. Du må logge deg inn på Helsenorge og gå til "Pasientreiser" for å finne vedtaket ditt. Vedtaket finner du i søknadsoversikten ved å klikke på søknaden du har sendt inn. Når du har åpnet søknaden din, må du klikke på PDF-filen for å lese selve vedtaket.

Hvis du har søkt på vegne av noen andre, må du gå inn på deres profil og velge "Pasientreiser" for å finne vedtaksbrev.

Kontakt Pasientreiser

05515

Kontakt oss ved spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter eller bestilling av din pasientreise.

pasientreiser.no

Er du helsepersonell eller transportør? Gå til pasientreiser.no

Loga pasieantamátkkiid birra sámegillii

Innholdet er levert av Pasientreiser HF

Pasientreiser HF. Søk digitalt om dekning av reise. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 23. mai 2022 [hentet søndag 16. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/pasientreiser/digitalt/

Sist oppdatert mandag 23. mai 2022