Om Prøvesvar

Hvis du har blitt testet for covid-19 kan du logge deg inn og se dine prøvesvar på Helsenorge.

I tillegg til svar på covid-19-testen kan du finne svar på eventuelle andre tester som er utført. Hurtigtester vil også vises her, selv om du får svaret på dem på teststedet.

Karantene

Vær oppmerksom på at selv om covid-19 ikke er påvist, kan det hende du likevel skal være i karantene.

Når vises prøvesvarene?

Det varierer hvor lang tid det tar å få ferdig prøvesvaret, men du vil se det samtidig som det sendes fra teststasjon eller laboratorium til legen som rekvirerte prøven.

For vanlig test, såkalt PCR-test eller lignende metode, er svaret klart i løpet av 1–4 dager, mens for antigen hurtigtest vil du se prøvesvaret så snart det er klart og registrert på teststasjonen.

Varsel om at prøveresultatet er klart

Hvis du har samtykket til Full tilgang, vil du få varsel på SMS eller e-post, eller begge deler, avhengig av hva du har valgt - og melding i Innboks når prøvesvaret ditt er klart. Når du får meldingen, trenger du heller ikke gå via innboksen - du kan også gå direkte til Prøvesvar.

Du kan fremdeles bruke tjenesten hvis du har samtykket til tilgangsnivå Basis, men du vil da ikke bli varslet om at prøvesvaret er klart.

Ønsker du å se hvilket samtykke du har gitt, eller endre samtykket, kan du gjøre det under Personverninnstillinger.

Har du ikke fått svar?

Kontakt fastlegen din dersom du ikke har fått svar på prøven innen rimelig tid.

Utskrift av prøvesvaret

Noen prøvesvar kan du enkelt skrive ut selv ved å velge «Vis utskriftsvennlig side» under prøvesvaret, og skrive den siden ut.

Hvis du ikke kan eller vil logge deg inn på Helsenorge, eller hvis prøvesvaret ikke har en slik knapp, må du kontakte fastlegen eller den som rekvirerte prøven for å få en utskrift av prøvesvaret.

Har du ikke personnummer eller D-nummer?

Hvis du ikke har fødselsnummer eller D-nummer, kan du ikke logge inn og se dine prøveresultater på Helsenorge. Du må da avtale med teststasjonen hvordan du skal få informasjon om resultatet på testen.

Prøvesvar for barn

Du kan se prøvesvar til barn under 16 år som du har foreldreansvar for. Når barnet ditt fyller 16 år vil du ikke lenger ha tilgang til tjenester på vegne av barnet.

Over 16 år

Når du fyller 16 år, kan du selv logge deg inn på Helsenorge og få tilgang til prøvesvaret ditt. Foreldrene dine kan ikke lenger se prøvesvaret ditt uten at du har gitt dem tillatelse til det.

Prøvesvar for fosterbarn

Fosterforeldre har ikke tilgang til barnets prøvesvar på Helsenorge og må henvende seg direkte til barnets behandlende lege for å få innsyn i slike opplysninger.

Les mer om foreldreansvar på Helsenorge.

Andres innsyn i prøvesvarene

Helsepersonell som trenger det for å behandle deg, kan se dine prøvesvar for covid-19 i kjernejournalen din.

Alle oppslag på prøvesvar i kjernejournal registreres i loggen.

Veiledningstjenesten for Helsenorge har ikke tilgang til dine prøvesvar.

Slik forholder du deg til prøveresultatene

Hva hvis du ikke forstår prøvesvaret?

Hvis du ikke forstår prøvesvaret ditt, kan fastlegen din hjelpe deg. Resultatet av prøvesvaret kan skrives på ulike måter:

 • Dette betyr at det er funnet virus i prøven, og at du er smittet:
  • «påvist»
  • «positiv» eller «pos»
 • Dette betyr at det ikke er funnet virus i prøven:
  • «ikke påvist»
  • «negativt» eller «neg»
 • Dette betyr at prøven ikke kan tolkes, og du må trolig ta prøven på nytt:
  • «inkonklusiv»
  • «usikker»
  • «svakt positiv»
  • «grenseverdi» eller «gråsone»
  • «reaktiv» eller «ØD»

Har du spørsmål om prøvesvaret kan du kontakte fastlegen din.

Positivt svar: Koronavirus er påvist

Det betyr at det ble funnet koronavirus i prøven, og du har covid-19.

Hva skal du gjøre når du har påvist smitte?

Du skal ta kontakt med din fastlege for råd som gjelder spesielt for deg og din situasjon. De som har påvist covid-19, må isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Hjemmeisolering gjelder for personer som har fått påvist covid-19 eller som sannsynligvis er smittet, men som ikke trenger å ligge på sykehus. Her finner du oppdatert informasjon om hva som gjelder hvis du skal være i isolasjon.

Se også oppdaterte smittråd på FHI.no

Hva skal du gjøre hvis noen du bor sammen med har påvist smitte?

Da blir du satt i karantene. Personer som blir satt i hjemmekarantene, er i utgangspunktet friske, men har vært i en situasjon der de kan ha blitt smittet. Formålet med karantene er å unngå at du smitter andre mens du selv kan være smittet uten at du føler deg syk. Den som har testet positivt skal følge egne råd for isolasjon.

Negativt svar: Koronavirus er ikke påvist

Det betyr at det ikke ble funnet koronavirus da prøven ble tatt.

Merk at datoen som står i koronasertifikatet ved negativ koronatest følger tidstandarden UTC (Coordinated Universal Time).

Hva skal du gjøre hvis du har tatt en test som ikke har påvist smitte med covid-19?

Hvis du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, som feber, snue eller influensa, skal du holde deg hjemme til du er symptomfri. Hvis du trenger hjelp, skal du ringe til lege. For øvrig kan du følge de rådene og tiltakene som gjelder alle for gode hoste- og hygienevaner, holde avstand og så videre. Hvis du allerede er i karantene, skal du fullføre karantenen selv om prøvesvaret er negativt.

Inkonklusivt svar: Testresultatet for koronavirus er usikkert

Det betyr at det ikke er mulig å si om det er koronavirus i prøven, og om du er smittet av covid-19 eller ikke. Du må trolig ta prøven på nytt.

Hvilke virus og bakterier vises det resultater fra?

Både virus og bakterier kan gi luftveisinfeksjon, og noen ganger bestiller legen din andre analyser i tillegg til SARS-CoV-2. Dette gjøres for å finne ut om det kan være en annen forklaring enn covid-19 dersom du har symptomer som gir mistanke om koronasmitte. Du finner prøvesvarene når du logger inn.

Oversikt over alle aktuelle covid-19-relaterte analyser:

 • SARS-CoV-2. Viruspåvisning i prøve fra nese og/eller hals.
  • SARS-CoV-2 RNA: virusets arvestoff/genmateriale
  • SARS-CoV-2 antigen: deler av virusmolekyler, påvises vanligvis med hurtigtest
 • SARS-CoV-2 antistoffer. Antistoffer mot koronavirus påvises i en blodprøve. Dersom du har påvist slike antistoffer tyder det på at du har gjennomgått infeksjon med viruset eller er blitt vaksinert. Din fastlege må vurdere hva et slikt prøvesvar betyr for deg. Eksempler på slike analyser er: 
  • SARS-Cov-2 antistoff
  • SARS-Cov-2 IgG
  • SARS-Cov-2 IgM
 • Influensa A/Influensa B
 • Parainfluensavirus
 • RS-virus (respiratorisk syncytialt virus)
 • Humant metapneumovirus
 • Adenovirus
 • Rhinovirus
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Chlamydia pneumoniae
 • Bordetella pertussis (kikhoste)

Les mer om metoder for å påvise SARS-CoV-2 virus og virusantistoff på fhi.no.