Hvem betaler tannlegeregningen din?

Barn får gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Voksne må i utgangspunktet betale selv, men det finnes mange unntak.

HELFO-hvem betaler tannlegeregningen din

Illustrasjon: Morten Rakke / Helfo

Noen få typer tannbehandling omfattes av reglene for frikort for helsetjenester. Vær imidlertid oppmerksom på at dersom du har rett på tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten, kan du som hovedregel ikke få refusjon fra Helfo som en del av folketrygden.

Tannbehandling for barn (0-18 år)

All behandling, bortsett fra tannregulering, er gratis. Din lokale offentlige tannklinikk kaller inn barn til jevnlig kontroll. Som regel kommer første innkalling når barnet er tre år. Hvis barnet har tannhelseproblemer før det fyller tre år, kan du spørre helsesykepleier eller kontakte tannklinikken.

​Har du spørsmål om dekning av tannregulering, kan du lese mer på siden «Tannregulering til barn og unge».

Har du dårlig råd, og sliter med å kunne betale for en tannregulering, kan du søke NAV om støtte. Finn din tannklinikk på nettsidene til din fylkeskommune.​​​

Tannbehandling for ungdom (19-20 år)

Når du fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, bør du ta kontakt med den offentlige tannhelsetjenesten. Du har rett til billigere tannbehandling, uavhengig av når på året du er født.

Dersom du går til den offentlige tannhelsetjenesten, betaler du 25 prosent av utgiftene selv, mens det offentlige betaler de resterende 75 prosentene. Det innebærer at egenandel blir registrert med 25 prosent av godkjent egenandel i den automatiske frikortordningen.

Denne rettigheten du har som 19- og 20-åring, avhenger av at du går til den offentlige tannhelsetjenesten for behandling. 

Det er den offentlige tannklinikken der du bor/oppholder deg som skal utføre og betale for tannbehandling. Vær obs på at du ikke nødvendigvis blir kalt inn til undersøkelse. Du finner nærmeste tannklinikk på nettsidene til den fylkeskommunen hvor du bor/oppholder deg, og du kan selv ta kontakt for time.

Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling.

Tannbehandling for voksne

Fra 1. januar 2021 er det innført plikt til direkteoppgjør for behandlere. Det betyr at du må forsikre deg om at behandleren din har direkteoppgjør, for at du eventuelt skal få stønad til behandlingen fra Helfo etter 31. desember 2020. Behandlere som har direkteoppgjør, sender refusjonskrav til Helfo på vegne av pasientene i de tilfellene pasienten har rett til stønad.

Som hovedregel må voksne betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes enkelte unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander eller skader. Tannlegen/tannpleieren skal vurdere om du faller inn under noen av disse unntakene, og derfor har krav på støtte fra Helfo. De 15 tilstandene/tilfellene som kan gi rett til stønad fra Helfo er

 1. sjelden medisinsk tilstand (spør tannlegen om hvilke tilstander som til enhver tid er med på denne listen, eller les mer om sjeldne medisinske tilstander på helsenorge.no)
 2. leppe-kjeve-ganespalte
 3. svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
 4. infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 5. sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
 6. periodontitt (tannkjøttsykdom)
 7. tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
 8. bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
 9. patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon og erosjon (alvorlig tanngnissing og syreskader)
 10. hyposalivasjon (munntørrhet)
 11. allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
 12. tannskade ved godkjent yrkesskade (yrkesskaden må være godkjent av NAV og tannbehandlingen må ha sammenheng med yrkesskaden)
 13. tannskade ved ulykke som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
 14. sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne (den sterkt nedsatte evnen til egenomsorg må ha vart i minst ett år og ha forårsaket redusert tannhelse)
 15. helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)

Godkjente egenandeler i forbindelse med sykdommer og misdannelser (anomalier) i munn og kjeve (punkt 5) og behandling av enkelte former for tannkjøttsykdommer (marginal periodontitt og periimplantitt, punkt 6), teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester. Din tannlege/tannpleier skal innrapportere godkjente egenandeler til den automatiske frikortordningen i Helfo.

Helfo utbetaler stønad etter fastsatte takster, mens tannlegen eller tannpleieren har fri prissetting. Beløpet du får dekket kan derfor være lavere enn det du har betalt.

Mange tannleger og tannpleiere har avtale med Helfo om direkte oppgjør. De får da refundert den delen av behandlingen som Helfo dekker direkte. Dersom han/hun ikke har slik avtale, men vurderer at du fyller vilkårene for å få refundert utgifter fra Helfo, skal de fylle ut

Dette skjemaet legger du ved søknaden til Helfo dersom du søker om refusjon. Du må sende søknaden til Helfo senest innen 6 måneder fra den enkelte behandlingen.

Nyttig informasjon om å sende digitalt skjema, finner du her.

Papirskjema

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut bankkontonummeret ditt og signere skjemaet fra tannlegen. Send skjemaet til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven).

Her kan du lese mer om dekning av utgifter til tannbehandling i EU/EØS.

To frikort blir til ett

Fra 1. januar 2021 er det kun én frikort-ordning i Norge, i stedet for to ordninger, som tidligere.

Det betyr at du nå kan benytte ett frikort for helsetjenester i de ulike tjenestene som gir opptjening til frikort.

Med frikort for helsetjenester slipper du å betale egenandeler resten av kalenderåret. Det vil være et felles egenandelstak for alle tjenestene som i dag inngår i frikort-ordningen. Det nye frikorttaket er på 2460 kroner.

Hensikten med sammenslåingen er å gjøre ordningen enklere for innbyggerne, og å skjerme de brukerne som i dag har de høyeste utgiftene.

De tjenestene som tidligere har gitt opptjening til frikort for helsetjenester, vil fortsatt gi opptjening.

Du finner frikortet ditt, kan sjekke registrerte egenandeler og endre kontonummeret ditt på helsenorge.no. Husk at de fleste behandlere har mulighet til å sjekke om du har frikort ved å bruke Helsedirektoratets spørretjeneste.

I dag kan egenandeler fra behandling hos lege, fysioterapeut, psykolog, poliklinikk, laboratorium og røntgeninstitutt gi opptjening til frikort. Det kan også egenandeler for legemidler på blå resept, enkelte tannbehandlinger, enkelte rehabiliteringsopphold og enkelte behandlingsreiser til utlandet.

Tannbehandling for eldre

De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes noen unntak. Tannlegen vurderer dine rettigheter.

Personer som bor på institusjon eller mottar hjemmesykepleie i mer enn tre måneder, får gratis behandling av den offentlige tannhelsetjenesten.

Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven).

Tannbehandling for psykisk utviklingshemmede

For psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon er tannbehandling, med unntak av tannregulering, gratis i den offentlige tannhelsetjenesten.

Tannbehandling for andre grupper

Andre grupper som kan ha rett til å få dekket hele eller deler av utgiftene til tannbehandling:

Tannhelse for innsatte i fengsel

Innsatte i fengsel. Innsatte får tilbud om nødvendig akutt tannbehandling av den offentlige tannhelsetjenesten. Ved opphold lenger enn tre måneder gir det også tilbud om tannhelseundersøkelse samt nødvendig forebyggelse og vanlig tannbehandling. Øvrige utgifter til tannbehandling dekkes av den innsatte selv.

Les mer om helse og omsorgstjenester til innsatte i fengsel på helsedirektoratet.no.

Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven).​

Narkose/lystgass ved tannbehandling

​​Noen har behov for narkose for å få utført tannbehandlingen. Før det tas avgjørelse om narkose vil det bli vurdert om tannbehandlingen kan gjennomføres ved hjelp av beroligende medisiner, lystgass eller psykologiske metoder. Lystgass er tilgjengelig på noen få offentlige og private tannklinikker.

Kostnader ved narkose under tannbehandling

For barn 0-18 år, personer med psykisk utviklingshemming og grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie, har fylkeskommunen plikt til å dekke kostnadene, også tannbehandling under narkose ved behov.

Tannlegen vurderer om du har behov for narkose. Tannbehandling under narkose gis på sykehus, og ventetiden kan være lang.

Når det gjelder voksne som ikke kommer inn under det offentlige tannhelsetilbudet eller andre ordninger, må de i utgangspunktet betale narkosebehandlingen selv, men her kan det være ulik praksis i fylkene.

Spørsmål kan rettes til den enkelte fylkestannlege. I noen fylker utføres tannbehandlingen på sykehus. Noen private tannklinikker tilbyr også narkose.

I noen tilfeller gir folketrygden økonomisk støtte til tannbehandling under narkose.