Turister i EU/EØS og Sveits

Hvis du er på reise som turist i EU/EØS eller Sveits, kan du ha rett til å få dekket utgifter til nødvendig helsehjelp i landet du ferierer i.

Mor og sønn ser på veikart, mens datter kaster ball i været

1

Dine rettigheter

Hvis du er på reise som turist i EU/EØS eller Sveits, kan du ha rett til å få dekket utgifter til nødvendig helsehjelp i landet du ferierer i.

Det enkleste er å benytte Europeisk helsetrygdkort. Da slipper du å legge ut for behandlingen, og du må bare betale en egenandel på lik linje med landets innbyggere der du er.

På siden om Europeisk helsetrygdkort finner du informasjon om hvem som har rett til å få kortet, hvordan du kan søke om å få det, hva kortet gir rett til, når kortet ikke gjelder, og hva du kan gjøre hvis du ikke får brukt det.

Helfo anbefaler at du i tillegg til Europeisk helsetrygdkort også har en reiseforsikring.

Hvis du er medlem i den norske folketrygden, men ikke har rett til Europeisk helsetrygdkort fordi du har statsborgerskap fra et land utenfor EU/EØS, vil du likevel kunne ha rett til offentlige helsetjenester når du er på reise i et annet nordisk land, Nederland, Luxemburg, Ungarn eller Østerrike. Du har rett til dekning på samme vilkår som landets innbyggere, og du må betale de samme egenandelene. Dette er fordi Norge har egne avtaler med disse landene. Du kan måtte vise dokumentasjon. I Norden vil du for eksempel måtte oppgi din bostedsadresse i et nordisk land og vise ID.

Har du betalt for helsehjelp?

Hvis du er medlem i den norske folketrygden og har hatt utgifter ut over eventuelle egenandeler til helsehjelp i et annet EU/EØS-land enn Norge, kan du søke Helfo om refusjon. Les mer om dette på steg 2.

Andre midlertidige opphold

Les mer om dine rettigheter her:

Planlegger du å ha hjemmekontor i et annet EØS-land eller Sveits (nav.no), bør du undersøke om det påvirker ditt medlemskap i folketrygden. Uten medlemskap vil du ikke ha rett til å benytte ditt norske europeiske helsetrygdkort.

Eksempel

Mari og Tanja er på bilferie i Europa. Begge er medlem i den norske folketrygden. Første stopp er Sverige, der Tanja brekker benet i en slalåmbakke. Hun må derfor på sykehus. Tanja, som er russisk statsborger, viser frem legitimasjon og oppgir bostedsadressen sin i Norge. Hun må bare betale egenbetaling på lik linje med svenske borgere. Mari reiser videre til Tyskland alene. Der blir hun matforgiftet og oppsøker en lege. Fordi det er en privatpraktiserende lege, kan hun ikke benytte sitt europeiske helsetrygdkort. Hun må derfor legge ut for hele behandlingen.

2

Hvis du ikke har eller får brukt Europeisk helsetrygdkort

Hvis du ikke har Europeisk helsetrygdkort, eller du opplever at behandlerstedet ikke gjenkjenner eller aksepterer helsetrygdkortet ditt, må du legge ut for undersøkelsen/behandlingen og sørge for å få med deg faktura, kvittering og dokumentasjon på behandlingen som er utført.

​Dette gjelder også hvis du har glemt å bruke helsetrygdkortet. Når du kommer hjem, kan du søke om refusjon fra Helfo.

Les mer om hvilke rettigheter du har til å få refundert utgifter og om dokumentasjonskrav for behandling i EU/EØS.

Send søknad digitalt

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

 

Frist for å sende inn søknad

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har mottatt en faktura i etterkant, beregner vi fristen fra fakturadatoen i stedet for behandlingsdatoen. Med faktura mener vi i denne sammenhengen den første betalingsoppfordringen / det første betalingskravet som er sendt fra behandleren. 

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet sende oss papirskjema. Fyll ut og send inn

til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Eksempel

Mari sørger for å få med spesifisert faktura og kvittering fra legebesøket. Tilbake i Norge søker hun digitalt om å få refusjon fra Helfo. Hun passer på å gjøre dette innen seks måneder etter behandlingsdatoen.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

3

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 18 år. Gjelder det helseopplysninger, må du ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Fyll ut fullmaktsskjemaet og send det til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller send det i posten til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon til den som gir fullmakten.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Turister i EU/EØS og Sveits. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 2. oktober 2023 [hentet tirsdag 16. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/turist-i-utlandet/turister-i-eu-eos-og-sveits/

Sist oppdatert mandag 2. oktober 2023