Pensjonister, rettighetsdokument S1 og Europeisk helsetrygdkort

Hvis du som pensjonist flytter fra Norge til et annet EU/EØS-land utenfor Norden, bør du sørge for å få dokumentert rettighetene dine. På denne siden kan du lese mer om rettighetsdokument S1 og Europeisk helsetrygdkort.

Smilende eldre par holder hender

Rettighetsdokument S1

Hvis du som pensjonist flytter til et annet EU/EØS-land utenfor Norden, bør du søke Helfo om å få rettighetsdokument S1. Dette dokumentet gir deg rett til helsehjelp i landet du flytter til.

Du må levere dokumentet S1 til trygdemyndighetene i ditt nye bostedsland. Når S1 er registrert i bostedslandet, vil du blant annet ha rett til planlagt behandling. S1 gir deg derfor flere rettigheter enn helsetrygdkortet. Uregistrert S1 gir ingen rettigheter.

I bostedslandet ditt skal du bruke rettighetsdokument S1 – ikke Europeisk helsetrygdkort. Dette gjelder også når du er på ferie i bostedslandet ditt.

Hvis du som pensjonist også mottar pensjon fra landet du flytter til, må du i utgangspunktet kontakte trygdemyndighetene der for å finne ut av hvilke helserettigheter du har, før du tar kontakt med Helfo.

Europeisk helsetrygdkort

Hvis du reiser på ferie til Norge eller et annet EU/EØS-land enn det nye bostedslandet ditt, bør du ha med deg Europeisk helsetrygdkort.

Helfo utsteder Europeisk helsetrygdkort til utflyttede pensjonister som har rettighetsdokument S1. Du må ha søkt om og fått utstedt rettighetsdokument S1 av Helfo for at du skal få et gyldig helsetrygdkort.

Det er viktig å være oppmerksom på at du må bestille et nytt helsetrygdkort når du har mottatt rettighetsdokument S1. Du har da ikke lenger rett til å bruke helsetrygdkortet du eventuelt har fra før.

Pensjonister som er bosatt i utlandet med rettighetsdokument S1, vil motta helsetrygdkort med gul bakside.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Pensjonister, rettighetsdokument S1 og Europeisk helsetrygdkort. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 16. mars 2021 [hentet lørdag 2. mars 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/turist-i-utlandet/pensjonister-og-europeisk-helsetrygdkort/

Sist oppdatert tirsdag 16. mars 2021