Pensjonister og Europeisk helsetrygdkort

Dersom du er utflyttet pensjonist og har Europeisk helsetrygdkort, bør du passe på å bestille nytt kort i ekstra god tid.

Smilende eldre par holder hender

Illustrasjon: Morten Rakke / Helfo

​​I 2012 begynte Norge å utstede Europeisk helsetrygdkort til utflyttede pensjonister som har gyldig blankett E121/S1. Kortet har en varighet på tre år. Dersom du er utflyttet pensjonist, bør du bestille nytt kort i ekstra god tid før utløpsdato. Kortet bestilles enkelt via «Min helse» på helsenorge.no. Logg deg inn på «Min helse» her.

Dersom du har fått innvilget blankett E121/S1 av Helfo, men ikke har levert denne til trygdemyndighetene i ditt nye bostedsland kort tid etter at du har flyttet dit, må du søke Helfo om en ny blankett E121/S1. Dersom det ikke foreligger godkjent blankett E121/S1 fra trygdemyndighetene i bostedslandet, kan det ikke utstedes helsetrygdkort.

Norske pensjonister bosatt i EØS-området eller Sveits, og som har gyldig blankett E121/S1 fra Norge, kan bestille Europeisk helsetrygdkort fra Helfo selv om de ikke er medlem i folketrygden.