Turister utenfor EU/EØS

Som turist har du ikke rett til refusjon for helsetjenester utenfor EU/EØS.

Smilende kvinne leser i turistguide