Turister utenfor EU/EØS

Som turist har du ikke rett til refusjon for utgifter til helsetjenester utenfor EU/EØS.

Smilende kvinne leser i turistguide

1

Dine rettigheter

Som turist har du ikke rett til refusjon for utgifter til helsetjenester utenfor EU/EØS. Du bør derfor tegne en reiseforsikring som dekker helseutgifter.

Du regnes som turist når du skal oppholde deg i utlandet i kortere tid enn 12 måneder. Dette gjelder uavhengig av hva formålet med oppholdet er.  

Ved ferieopphold på mer enn 12 måneder i utlandet opphører medlemskapet i norsk folketrygd fra første dag.

Les mer på nettsidene til Nav om å være turist i utlandet.

Eksempel

Hege skal på ferie til Thailand. Der skal hun oppholde seg i sju måneder. Hun vet at hun som turist ikke har rett til dekning av utgifter til helsetjenester etter den norske folketrygden, og at hun bør ha reiseforsikring. Heges venninne Kari var på ferie i USA, og da Kari ble syk, måtte hun legges inn på sykehus der. Ettersom Kari ikke hadde reiseforsikring, måtte hun dekke alle utgiftene til sykehusbehandling selv, noe som ble kostbart.

2

Hvis du blir syk

Hvis du blir syk og trenger undersøkelse eller behandling i ferielandet, har du ikke krav på dekning av utgifter fra den norske folketrygden. Du må da kontakte ditt forsikringsselskap.

Hvis du drar tilbake til Norge og velger å motta behandling her, dekkes behandlingen av folketrygden. Hjemreisen må du dekke selv.

Eksempel

Hege får dysenteri og trenger behandling med det samme. Som turist utenfor EU/EØS har hun ikke krav på å få dekket utgifter til behandling. Hege har reiseforsikring som dekker disse utgiftene.

Konvensjonsavtale Norge–Australia

Hvis du er turist i Australia, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til øyeblikkelig hjelp som følge av en konvensjonsavtale mellom Norge og Australia.​

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

3

Rett til dekning av utgifter til fødsel, dialyse og oksygenbehandling

Du kan få dekket nødvendige utgifter av folketrygden ved fødsel og i forbindelse med dialyse- eller oksygenbehandling i ferielandet.

Eksempel

Heges far Ole er også med på reisen. Han har regelmessig behov for dialyse, og han har satt seg godt inn i reglene for hvordan han skal søke refusjon for utgiftene til dialysebehandlingen.

Ta kontakt med Veiledning Helsenorge

Ta kontakt med Veiledning Helsenorge hvis du lurer på om du har rett til helsetrygdkort eller dekning av helsetjenester i utlandet:

  • Telefon: +47 23 32 70 00
  • Telefaks: +47 33 34 73 73

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Turister utenfor EU/EØS. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 18. april 2024 [hentet onsdag 29. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/turist-i-utlandet/turister-utenfor-eu-eos/

Sist oppdatert torsdag 18. april 2024