Her får du helsehjelp

Fastlegen skal være den du henvender deg til først når du har et helseproblem. Fastlege betyr at du kan gå til den samme legen hver gang.

""

Innholdet er levert av Helsedirektoratet , Norsk helsenett

Sist oppdatert søndag 11. september 2022