Her får du helsehjelp

Fastlegen skal være den du henvender deg til først når du har et helseproblem. Fastlege betyr at du kan gå til den samme legen hver gang.

""

Innholdet er levert av Helsedirektoratet, Norsk helsenett, Helfo

Helsedirektoratet, Norsk helsenett, Helfo. Her får du helsehjelp. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 2. mai 2023 [hentet torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/flyktninger-og-asylsokere/her-far-du-helsehjelp/

Sist oppdatert tirsdag 2. mai 2023