Her får du helsehjelp

Fastlegen skal være den du henvender deg til først når du har et helseproblem. Fastlege betyr at du kan gå til den samme legen hver gang.

Illustrasjon av pasient i samtale med lege