Hvilke behandlingssteder kan du velge mellom?

Du kan velge mellom offentlige behandlingssteder og private behandlingssteder som har avtale med det offentlige.

For at du skal kunne velge et privat behandlingssted og få dekket utgifter til behandling og undersøkelse der, må behandlingsstedet ha en avtale med den offentlige spesialisthelsetjenesten.

Private behandlingssteder kan inngå en avtale med et av de fire regionale helseforetakene om å tilby visse undersøkelser og behandlinger på vegne av det offentlige. Avtalene inngås etter en anbudsprosess. Et behandlingssted kan ha avtale med flere helseregioner, og du trenger ikke bo i den regionen behandlingsstedet har avtale med.

Du finner alle behandlingssteder du kan velge mellom, i Velg behandlingssted.

Samtidig vil det være variasjon mellom tilbudene ved de ulike behandlingsstedene, og ikke alle pasienter vil kunne få behandling alle steder. For eksempel kan det være begrensninger hvis du har en tilleggsdiagnose eller redusert helsetilstand.

Hvis du er i tvil om hva du skal velge, eller ønsker råd og veiledning, ring Veiledning helsenorge.no på 23 32 70 00.

Vurdering av henvisning og rett til helsehjelp

Offentlige behandlingssteder og mange private har rett til å vurdere henvisninger og tildele rett til nødvendig helsehjelp med en frist. Når for eksempel fastlegen henviser deg, må henvisningen sendes til et behandlingssted som kan vurdere om du har rett til helsehjelp.

I Velg behandlingssted kan du se hvilke behandlingssteder som kan tildele rett til helsehjelp.  Når du har fått rett til helsehjelp og en frist, kan du velge mellom alle behandlingsstedene i listen.

Kostnader ved valg av behandlingssted

Du betaler samme egenandel om du benytter et offentlig behandlingssted eller et privat behandlingssted med avtale.

Du får dekket reiseutgifter til offentlig godkjent undersøkelse og behandling, uavhengig av om behandlingsstedet er offentlig eller privat med avtale. Du må betale en egenandel som varierer avhengig av om stedet du reiser til, er innenfor eller utenfor din egen helseregion.

Hvis du velger et privat behandlingssted som ikke har avtale, må du betale kostnadene for undersøkelse, behandling og reise selv.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert søndag 1. januar 2023